skip to Main Content

Op deze negende zondag van het jaar A, hebben we in de Willibrorduskerk het heilig Vormsel gevierd met 17 vormelingen. Vormheer was Mgr. Adrianus van Luyn sdb. U treft daarom geen uitgeschreven preek aan. Wel vindt u een begroeting en voorbeden en kunt u de viering en de preek van de bisschop beluisteren.
A2011DHJ09A

Viering beluisteren (MP3)
Preek beluisteren (MP3)

Begroeting

E.L.: Deut. 11, 18, 26-28
Ps.: 31 (30), 2-3a, 3bc-4, 17 en 25
(T.L.: Rom. 3, 21-25a, 28)
Al.: Johannes 14, 23
Ev.: Matteüs 7, 21-27

Van harte welkom, u hier in de kerk en allen die met ons meevieren via het internet.

We horen dit weekend Jezus spreken over doen, niet alleen over geloven. Voor Hem horen geloven en doen bij elkaar. Hier zijn wij samen om ons geloof te versterken. Straks keren wij huiswaarts om te doen wat Hij heeft voorgedaan.

Ik mag u uitnodigen te gaan staan bij de intrede.

Voorbeden

Pr.: Leggen wij al onze gebeden in de handen van onze hemelse Vader.

Bidden wij voor de Kerk, bijzonder in deze tijd. Dat veel mensen weer houvast vinden in hun geloof. Dat zij mogen ontdekken dat God trouw is van geslacht op geslacht. Bidden we voor allen die leiding geven, om standvastigheid in geloof en liefde. Laat ons bidden.

Bidden we voor de samenleving. Vragen we om solidariteit met de zwakken en om vrede in de landen waar voor vrijheid wordt gestreden, dat er een einde komt aan het bloedvergieten en volken in vrede mogen leven. Laat ons bidden.

Bidden we voor de keuze van een nieuwe bisschop. Vragen we God om een gelovige leider die oog en oor heeft voor de noden en zorgen van allen in het bisdom, beroepskrachten, gelovigen en niet gelovigen. Dat hij staande mag blijven in de onrust van deze tijd. Laat ons bidden.

Bidden we voor onze parochianen, voor gezinnen, voor alleenstaanden, voor jong en oud, bijzonder voor de vormelingen van dit weekend, vragen wij om stevigheid die samengaat met liefde, met wijsheid en geduld, dat zij de vreugde van het geloof mogen beleven en uitdragen. Laat ons bidden.

Intenties

Back To Top