skip to Main Content

Veel kerkgangers hebben de periode van het beroepsleven en de betaalde baan achter zich gelaten. Maar ook als je AOW en pensioen hebt, blijft deze uitspraak van Jezus staan: “Dit is het werk dat God u vraagt: Te geloven in Degene die Hij gezonden heeft.”
B2018DHJ18B

Eucharistieviering in de parochie van De H. Augustinus, in de kerken van de H. Joannes de Doper (Katwijk) en De H. Willibrord (Oegstgeest), om 19.00, 09.30 uur en 11.00 uur. A.M.D.G. – I.H.S.

Welkom vooraf aan de viering

Van harte welkom, u hier in de kerk en allen die met ons meevieren via de kerkradio of het internet.

Wat voor voedsel zoeken wij? Wat zoeken we hier in de kerk. Voor het gewone brood kunnen we naar de bakker. Hier gaat het om ander Brood, Brood uit de hemel dat Christus ons geeft.

Vandaag zal onze pastoor Michel Hagen de celebrant zijn.

Ik mag u uitnodigen te gaan staan bij de intrede.

Lezingen

E.L: Exodus 16, 2-4. 12-15
Psalm: Ps. 78 (77), 3 en 4bc, 23-24, 25 en 54
T.L: Efeziërs 4, 17. 20-24
All. Vers. Johannes 17, 17 b en a
EV: Johannes 6, 24-35

Homilie

Wat heb je liever, een loodgieter die er leuke babbel heeft of een loodgieter die deskundig is? Wat heb je liever, een glanzende auto die er mooi uitziet, of een auto die je dag in dag uit trouw daar brengt waar je zijn moet? Natuurlijk willen wij het liefst beide, maar dat is de vraag niet. Zo stelt Jezus ons vandaag de vraag: Waar werken jullie voor? Voor brood dat de maag vult of voor Brood dat de ziel voedt?

Het Evangelie vandaag is het vervolg op verleden week. Jezus brak het brood en de vissen en liet ze uitdelen. De mensen hebben hun maag gevuld, terwijl ze geen idee hadden waar al dat brood en die vis vandaan kwam. Gratis brood, geen honger meer. Jezus hield er rekening mee dat mensen moeten eten, Hij was bezorgd voor hen. Maar Hij hoopt dat ze verder kijken, dat ze het teken zien, dat ze niet alleen maar zich afvragen waar al dat brood vandaan kwam en of het de volgende keer ook zo zal gaan. Jezus hoopt dat ze zich afvragen wat dit betekent, wie is die man, waarom doet Hij zo, wat wil Hij ons zeggen, wat kan ik van Hem leren?

Waar werken jullie voor? Voor brood dat de maag vult of voor Brood dat de ziel voedt? Wij hebben brood genoeg, de agrarische- en verder voedselindustrie heeft in onze omgeving de voedselvoorziening goed geregeld. Maar de vraag is of we daarna op zoek gaan naar meer, naar dieper en hoger en wezenlijker?

Hoe zit dat met onze tijd. Jaren geleden werd onze tijd al als een amusements-cultuur getypeerd. Als je alles hebt wat je nodig hebt, dan zoek je ontspanning, vermaak, vrije-tijdsbesteding. Nu al wordt er gediscussieerd dat als er steeds meer automatisering komt, als robots routine werk kunnen uitvoeren en computers ingewikkelde processen kunnen aansturen, wat blijft er dan over voor de mens van de toekomst als hij niet meer hoeft te werken voor zijn boterham, als hij geen arbeid meer hoeft te verrichten.

Gaan we dan vier middagen bridgen of gaan we wat vaker golfen, of gamen, of jeu-de-boulen of films kijken of reizen, of dansen of wandelen of … Wordt de kunst van het leven in de toekomst de kunst van de vrijetijdsbesteding?

In de kloosters van de Benedictijnen hanteren ze de regel van Benedictus. Je komt daar ook een lijfspreuk tegen: Ora et labora. Bid en werk. Dus niet alleen bidden, ook niet alleen werken, maar beide, in evenwicht. Zij beginnen wel met het gebed, daarna pas komt het werk. Jezus zelf houdt het ons voor ogen: “Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid en al het andere wordt u erbij gegeven”. Begin dus steeds bij God, begin de dag met God, geef God de belangrijkste plaats in je leven, in je denken en doen. Dan krijgt al het andere een nieuwe betekenis en rust er zegen op.

Waar werken jullie voor? Voor brood dat de maag vult of voor Brood dat de ziel voedt? Tijdens mijn studie hoorde ik het gezegde: “Een volle maag studeert niet graag”. Probeer het maar eens; na een flinke warme maaltijd meteen aan de studie te gaan. Je kunt ook zeggen: “Een volle maag bidt niet graag.” Het lijkt zo ook in het algemeen te zijn, als wij verzadigd zijn van allerlei dingen, neemt de interesse af voor andere dingen af. Als we dagelijks overvoerd worden met nieuws of spelprogramma’s, dan kunnen we verzadigd raken en zoeken we niet meer naar het Brood van de hemel.

Het Evangelie van vandaag is een oproep om hierin waakzaam te zijn. Net als de spreuk: “Ora en labora”, is er ook het gezegde dat de boog niet altijd gespannen kan zijn. Naast de inspanning is er ontspanning nodig, na de arbeid moet er rust zijn. Zo is het ook met het geestelijk leven. Het juiste evenwicht is nodig. Maar omdat we mensen zijn van vlees en bloed en in deze wereld het religieuze niet erg in aanzien staat, moeten we dat zelf bewaken en zelf keuzes maken.

Wanneer we over werk spreken, mogen we ook de opmerking van Jezus in gedachten houden. “Dit is het werk dat God u vraagt: Te geloven in Degene die Hij gezonden heeft.” Geloven al een werkwoord, en ook als het eerste werk dat God van ons vraagt. Het sluit aan bij het ‘Ora en labora’ en het ‘zoek eerst Gods Koninkrijk’.

Waar werken jullie voor? Voor brood dat de maag vult of voor Brood dat de ziel voedt? Veel kerkgangers hebben de periode van het beroepsleven en de betaalde baan achter zich gelaten. Maar ook als je AOW en pensioen hebt, blijft deze uitspraak van Jezus staan: “Dit is het werk dat God u vraagt: Te geloven in Degene die Hij gezonden heeft.”

Misschien is dit wel een antwoord op de vragen van de toekomst, maak werk van je geloof, zoek eerst Gods Koninkrijk, dan komt de zingeving en de betekenis van ons leven er als vanzelfsprekend uit naar voren.

Wanneer we straks te Communie gaan, mogen we ons bewust zijn dat we naderen tot het andere voedsel, het definitieve manna, Brood uit de hemel, Lichaam van Christus. Dan mogen we vragen dat Hij ons innerlijk voedt en ons sterk maakt om werk te maken van ons geloof, werk te maken van de naastenliefde, werk van ons Kerk-zijn, werken aan een netwerk van liefde en een beschaving van liefde. Amen.

Voorbede op de achttiende zondag door het jaar B, za/zo 4/5 augustus 2018, B2018DHJ18B. Eucharistieviering in de parochie van De H. Augustinus, in de kerken van de H. Joannes de Doper (Katwijk) en De H. Willibrord (Oegstgeest), om 19.00, 09.30 uur en 11.00 uur. A.M.D.G. – I.H.S.

Voorbede

Wij bidden tot God die ons voedt naar lichaam en ziel.

Wij bidden voor alle gelovigen wereldwijd, dat zij dankbaar zijn voor het brood van elke dag, dat zij blijven verlangen naar het brood uit de hemel, dat zij Christus leren kennen als het Levende Brood dat onze ziel voedt en eeuwig leven schenkt. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze wereld, dat mensen niet alleen nieuwsgierig zijn naar alle vormen van wetenschap of nieuws, maar meer dan dat interesse hebben in de diepere vragen van ons bestaan, dat zij zingeving zoeken en mogen vinden. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, dat we dankbaar zijn voor eten en drinken en een dak boven ons hoofd, dat die dankbaarheid ons dichter bij God brengt en bij elkaar wanneer wij het goede delen dat wij ontvangen met de naaste delen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen; dat we elkaar stimuleren om diepere vragen te stellen, dat we open staan voor de tekenen van Gods goedheid en liefde. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top