skip to Main Content

Goed voor jezelf zorgen: Zorg echt goed voor jezelf en investeer in je relatie met Jezus. Hernieuw je vriendschap met Hem, maak tijd vrij om met Hem in de eenzaamheid te zijn. Verdiep je in zijn woorden, kijk naar zijn daden.
B2003DHJ16B

Preek op de zestiende zondag door het jaar B, weekeinde van 19 en 20 juli 2003, in de parochie van O.L.V. Hemelvaart te ‘s-Gravenzande, weekeinde van 19 en 20 juli 2012, 09.30 en 11.00 uur te Heenweg en te Hoek van Holland. Door pastoor Michel Hagen. AMDG.

Lezingen

E.L.: Jer. 23, 1-6
Ev.: Mc. 6, 30-34

Homilie

Ga nu eens mee naar een rustige plaats.
Een mooie lezing voor de vakantietijd. Wie verlangt er van tijd tot tijd niet naar een rustige plaats. Maar ja, waar vind je die vandaag de dag nog? Aan de zee? Vergeet het maar! Op het platteland? Ook daar is volop verkeer, drukte, muziek en lawaai en de grote stad is altijd al druk geweest.

Jezus zegt tegen zijn leerlingen: “Komt nu zelf eens mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit.” Vandaag een voorbeeld van wat een kopie van de pastoraal in onze tijd lijkt te zijn: “Ze hadden door de vele gaande en komende mensen zelfs geen tijd om te eten.” U moet voor de gein eens op de diverse pastorieën rond etenstijd opletten hoe vaak dan juist de telefoon gaat, of mensen die iets af komen geven. Gisteren, zomaar een zaterdag: Er wordt een overledene gebracht, verschillende bloemisten komen bloemstukken brengen. Onze jongerengroep, de Connectsoos gaat voorbereidingen treffen voor het varend Corso, ze hebben ruimte en stroom nodig. Maar je wilt ook verder met de preek.

Laatst had ik een gesprek over ‘goed voor jezelf zorgen’. We stammen uit een tijd dat vaders en moeders voor iedereen zorgden, behalve voor zichzelf. Daar is een reactie op gekomen. Bijna iedereen in onze tijd vindt nu dat je goed voor jezelf moet zorgen. En als ik tegenwoordig kijk hoe goed sommige mensen voor zichzelf zorgen, denk ik soms, dit is weer het andere uiterste.

De vraag is dus: ‘Hoe vind je het evenwicht?’ Aan de ene kant is het waar dat je goed voor jezelf moet zorgen, want je hebt je leven gekregen, je hebt je lichaam gekregen. Niemand is ermee geholpen wanneer je je gezondheid verwaarloost. Daarover zijn we het snel eens. Veel mensen gaan in onze tijd ten onder aan stress, vrouwen moeten baan en huis en kinderen bijhouden. Mannen moeten inmiddels hetzelfde, want het huishouden is niet meer alleen vrouwenwerk. Alles moet bovendien snel, moet meteen, moet gisteren al klaar zijn. We moeten de eerste zijn met iets nieuws, want de concurrentie is moordend. Het leven wordt ongezond, hoe gezond we ook proberen te leven.

Dus begrijpen we ook in dat licht dat je inderdaad goed voor jezelf moet zorgen. Maar toch! Jezus en de leerlingen hadden zelfs geen tijd om te eten. Hoeveel kwekers zijn niet gewend om op een vaste tijd te eten, regelmaat is gezond. Dat is toch wel het laatste; dat je zelfs geen tijd meer hebt om te eten. Maar bij Jezus ging het nog verder: soms heeft Hij ook geen tijd om te slapen. Dan brengt Hij de hele nacht door in gebed tot God zijn Vader. Maar het gekke is, dat Hij juist daarmee goed voor zichzelf zorgt. Wanneer Hij de band met zijn hemelse Vader verdiept, verstevigt en opfrist, dan kan Hij er weer tegen.

Naar onze moderne maatstaven zorgt Jezus niet goed voor zichzelf. Kijk maar wat er gebeurt als ze weer aan land komen. Ze hebben de tijd genomen met het bootje, normaal ben je met de boot sneller aan de overkant, dan wanneer je om het meer heen moet lopen, maar nu zijn de wandelaars er eerder dan zij. Het is ook de enige rust die ze krijgen, de rust in de boot, de rust tijdens de tocht over het meer. Ze hebben geluk dat het ook niet nog net begint te stormen, want ook dat komt voor. Als ze aan land komen, ziet Jezus de menigte en door medelijden bewogen begint Hij hen uitvoerig te onderrichten. Niks rustige plaats, om alleen te zijn, Hij gaat er weer volop tegenaan.

De manier waarop Jezus goed voor zichzelf zorgt, zit anders in elkaar dan de manier waarop onze wereld dat doet en het gaat ons erom deze kunst van Hem af te kijken. ‘Wat baat het een mens’, zegt Jezus, ‘de hele wereld te winnen, wanneer hij schade lijdt aan zijn ziel’. Wanneer je oud wordt en alleen maar goed voor jezelf hebt gezorgd, wat is dan de waarde van je leven? Jezus is niet oud geworden, maar Hij heeft voor de hele mensheid meer betekend dan wie ook.

Eigenlijk moet je zeggen: Jezus zorgt niet goed voor zichzelf, als je dat afmeet naar de normen van de moderne wereld. Inderdaad, Hij zorgt goed voor ons. Hij is een goede herder, die meer bekommerd is om zijn schapen dan om zichzelf. Hij zegt het ook rechtstreeks: “Ik geef mijn leven voor mijn schapen.” Toch is dat in zijn ogen de enige manier om ook goed voor jezelf te zorgen. Want wat baat het de hele wereld te winnen? Wat baat het zeeën van vrije tijd, geld in overvloed, relaties, uitjes, gezelligheid, terwijl God wacht totdat je iemand te hulp schiet die daarom vraagt, terwijl God uitziet naar het moment dat je niet voor jezelf bezig bent maar voor zijn Koninkrijk? Wat baat alle voorspoed, als je die niet deelt met hen die het slecht hebben? Wat baat dit leven, wanneer het niet de opstap is naar een eeuwig leven met God?

Zorg echt goed voor jezelf en investeer in je relatie met Jezus. Hernieuw je vriendschap met Hem, maak tijd vrij om met Hem in de eenzaamheid te zijn. Verdiep je in zijn woorden, kijk naar zijn daden. Zie Hem niet als een dode, van lang geleden, maar als de Levende, hier in ons midden, die ons tot leven brengt en ons opbouwt tot zijn levende Kerk.

Wie met Jezus investeert in zijn relatie met God, die zorgt goed voor zichzelf zonder egoïstisch te zijn. Wie goed voor zichzelf zorgt op de manier van de wereld, belandt vroeg of laat in een egoïstische levensstijl. Dan gaat de rijkdom van ons Westen ten koste van de derde wereld. Dan gaat eigen volk voor en komen vluchtelingen het laatst. Dan wordt leven soms ongewenst want dat is niet goed voor onszelf. Dan regeert op de duur de macht van het geld en is de economie de absolute baas. Dan praten we veel over waarden en normen, maar laten we de bron van de liefde verdrogen, omdat we geen tijd maken voor God.

Hoe vaak hoorde je in het verleden niet: ‘Heerlijk dat uurtje in de kerk. Even tot rust komen.’ Onbewust ervaarden veel mensen de rust waar Jezus hier over spreekt, de rust van Gods nabijheid. Juist dan is God als Schepper bij je, en wordt jij herschapen, dat is de letterlijke betekenis van recreëren, herscheppen. De enige die dat echt kan is de Schepper Zelf.

Hier zorg je pas echt goed voor jezelf, op zo’n manier dat je werkelijk weet wat goed is en zodoende echt goed kunt blijven doen aan anderen. Dan geeft het niet dat dit naar de mening van de wereld ten koste gaat van jezelf, want er is er Een die jou steeds weer herschept, iedere keer wanneer je Hem opzoekt. Amen.

Back To Top