skip to Main Content

Preek 19e zondag, door het jaar A, 9/10 augustus 2014

Kun je in deze tijd wel van je geloof getuigen, getuigen van Christus, in een wereld die onverdraagzamer lijkt te worden voor alles wat niet algemeen is geaccepteerd? Ja, dat is mogelijk omdat Christus je uitnodigt en zolang jij je blik in geloof op Hem gericht houdt. Dat ervaart Petrus. Zolang Hij vooruit gaat omdat Jezus zegt: “Kom”, en hij Hem nadert in geloof, trotseert hij alle tumult om hem heen. Maar zodra hij zich laat afleiden door de golven, de wind en hoe alles raast en kolkt, dan krijgen deze grip op hem en zinkt hij weg in vertwijfeling.

Preek 16e zondag, door het jaar A, 19/20 juli 2014

Jezus zegt: “Neen, ik ben bang dat ge, wanneer ge het onkruid bijeengaart, de tarwe mee uittrekt. Laat beide samen opgroeien tot de oogst, …” Oei, dat valt niet mee, dan moet je onrecht verduren en het volhouden tot de momenten van de oogst.

Preek 6e zondag van Pasen, jaar A, 24/25 mei 2014

Onze tijd lijkt op die van de apostelen. De manier van verkondiging mag dan ook dezelfde zijn; Met vuur en overtuiging het goede doorgeven. Maar ook: intelligent, met begrip voor de tijd en de tijdgeest, met vriendelijkheid, zachtmoedigheid en gepaste eerbied.
Back To Top