Ga naar hoofdinhoud

Preek 5e zondag Veertigdagentijd, jaar C, 16/17 maart 2013

Een nieuwe kans: Jezus leert ons te luisteren naar de Geest en in deze omstandigheid een kans te zien tot bekering, een kans tot redding en tot genezing. De Geest inspireert ons, opent ons de ogen en geeft ons het inzicht om deze kans te grijpen.

Preek 5e zondag Veertigdagentijd, jaar B, 24/25 maart 2012

Jezus staat op de grens van een nieuwe wereld, en de geboorte van die nieuwe wereld betekent tegelijk een sterven van de oude wereld. Maar het vreemde is dat we niet zomaar die oude wereld zien sterven, daarvoor in de plaats sterft Christus Zelf. Zijn sterven bergt een mysterie in zich dat ons steeds opnieuw aan het denken zet.

Preek 5e zondag Veertigdagentijd, jaar A, 10 april 2011

Vandaag worden we uitgenodigd te kijken naar de graven van onze tijd. Dan gaat het niet om onze begraafplaatsen naast de kerken. Er zijn andere graven, waarin mensen dood blijven, gevangen. Het is nodig om samen praten over wat die graven in onze tijd zijn. Wij moeten Jezus brengen naar de graven van onze tijd, zodat Hij kan zeggen: Kom naar buiten. Dan zal er nieuw leven zijn, ook in onze tijd, in onze kerken, in onze gezinnen.

Preek 5e zondag Veertigdagentijd, jaar A, 9 maart 2008

Vandaag worden we geconfronteerd met de dood. Hoe gaat Jezus hiermee om? Hoe staan wij tegenover de dood? Samen met Martha, Maria en Lazarus; met de leerlingen en de omstanders mogen ook wij getuigen zijn van Gods grote daden.

Preek 5e zondag Veertigdagentijd, jaar B, 6 april 2003

Hoe staan wij in moeilijke keuzes in ons leven? De weg kiezen waarin je veronderstelt meer te kunnen doen, meer waardering in je werk, van mensen om je heen, meer vreugde ook, meer geluk? Of de weg kiezen die je met Gods hulp bent ingeslagen, die gaandeweg een weg blijkt van tegenstand, moeilijkheden, ja, van ondergang en sterven?
Back To Top