skip to Main Content

Preek 3e zondag van Pasen, jaar A, 7/8 mei 2011

Het verhaal van pastoor Adrianus Onderwater maakt duidelijk, dat God door heel gewone mensen bijzondere dingen doet. Heel gewone mensen, maar als hun harten gloeien van liefde, als zij opkomen voor gerechtigheid en trouw, als zij over Jezus spreken en over Gods grote daden, dan wijkt de kilheid en hopeloosheid, dan ervaren we God in ons midden.

Preek 3e zondag van Pasen, jaar B, 3/4 mei 2003

De verschijningen zijn niet alleen teken van Jezus werkelijke verrijzenis, het is ook een leerschool om Christus te gaan herkennen in de naaste, in zijn Kerk, in de vreemdeling. Het valt op dat Hij zo dikwijls verschijnt tijdens geloofsmomenten, bij het breken van het Brood, wanneer de leerlingen samen komen en over Hem spreken. Wanneer de leerlingen getuigen van hun ervaringen en verklaren dat Hij leeft. Dat zijn de momenten bij uitstek dat Hij ineens levensecht in hun midden aanwezig is.
Back To Top