Ga naar hoofdinhoud

Preek 15e zondag, door het jaar C, 13/14 juli 2013

Waarom zijn veel mensen over God en de hemel gaan spreken als over “Iets”? We zijn minder abstract gaan denken en meer concreet. Kon je vroeger spreken over de Heilige Geest als een persoon. In onze tijd lukt dat nog amper omdat mensen bij een persoon denken aan een romp met hoofd en armen en benen. Voor een theoloog is een persoon vooral een denkend wezen met een eigen identiteit.

Preek 15e zondag, door het jaar B, 14/15 juli 2012

Wij mogen het verschil maken. Dat is niet arrogant of betweterig. We worden er door Jezus toe uitgenodigd. Verschil maken in liefde voor de naaste, in aandacht en tijd, voor God en elkaar, verschil door een zuivere levensstijl, door eenvoud en echtheid.

Preek 15e zondag, door het jaar A, 10 juli 2011

Het geheim van het Evangelie is dat Jezus zelf dat Woord is. Als zijn Woord ons hart bereikt en neerdaalt in de diepte, komt Hijzelf tot leven in ons hart. Zo kan zijn Woord in ons vrucht dragen.

Preek 15e zondag, door het jaar A, 12/13 juli 2008

Hoe is het met ons en met de Kerk in onze streken? Wat is hier de afgelopen eeuwen gezaaid? We hebben er veel vruchten van gezien en we plukken nog steeds de vruchten van tweeduizend jaar Christendom. Maar nu? Onze tijd gaat meer en meer lijken op een tijd zoals de ballingschap. Leven temidden van een volk dat God niet kent.

Preek 15e zondag, door het jaar B, 15/16 juli 2006

De partij van God zijn mensen die leven vanuit de heilige Geest. Mensen die geen kwaad met kwaad vergelden; de mensen die erop uitgaan om woorden van goedheid te verbreiden. Mensen die twee mijl meereizen, ook als er maar een mijl gevraagd is, mensen die meer doen dan nodig is, in het goede en niet in het kwade.

Preek 15e zondag, door het jaar A, 9/10 juli 2005

Er is een devaluatie van het woord door de grote stroom van woorden. Samen met de drukte van de dingen en het moeten van deze tijd verdrukken ze het Woord van God. De lezingen zijn een uitnodiging om Gods Woord de ruimte te geven.
Back To Top