Ga naar hoofdinhoud

Preek 23e zondag, door het jaar A, 3/4 september 2011

“Ben ik soms mijn broeders hoeder?” En daar zit hem de kneep, inderdaad wij zijn elkaars hoeder. God vraagt ons oog voor elkaar te hebben en te houden. Maar niet een gemakkelijk oog, juist als iemand afdwaalt van de weg die Christus ons wijst, de weg van het Evangelie, de navolging, dan vraagt Hij ons naar die ander toe te gaan.

Preek 24e zondag, door het jaar A, 7 september 2008

De correctio fraterna is een groot goed in de Kerk. De broederlijke of zusterlijke correctie. Een gemeenschap rondom Christus, staat open voor zo’n correctie. Daarin bestaat geen onderscheid tussen groot of klein, man of vrouw, geleerd of eenvoudig, jong of oud.

Preek 23e zondag, door het jaar B, 9/10 september 2006

Misschien zegt u: ik bid wel, maar God zegt zo weinig. Ik luister wel, maar ik hoor God niet, wat ik zie is veel ellende op de wereld, daar zie ik God juist niet. Misschien denkt u: ‘het ligt aan God, het ligt niet aan mij; God zou wat duidelijker moeten spreken.

Preek 23e zondag, door het jaar B, ziekenzondag, 6/7 september 2003

Jezus nodigt ons uit tot volwassenheid, zodat je niet naar de kerk gaat omdat je anders met het vuur van de hel wordt bestraft, maar omdat je de liefde van God beantwoordt. God nodigt ons tot verantwoordelijkheid, zodat we met Hem meewerken aan zijn wereld, zijn koninkrijk.
Back To Top