skip to Main Content

Preek 25e zondag, door het jaar B, 23/24 september 2006

Jezus trok met zijn leerlingen door Galilea; maar Hij wilde niet dat iemand dit te weten kwam .... niet in de publiciteit. Blijkbaar zijn er dingen die je beter in een zekere beslotenheid kunt bespreken of uitspreken dan in het openbaar. Sommige dingen vragen tijd, vragen een vertrouwd klimaat, om iets te kunnen uitleggen en te laten bezinken.

Preek 25e zondag, door het jaar C, 18/19 september 2004

Kinderen van deze wereld of kinderen van het licht. Het loopt bij ons mensen door elkaar. Wanneer je bij Jezus hoort, dan straalt iets van die goddelijke vonk van Hem, dat goddelijk licht, ook door jou heen. Maar hoe meer je van deze wereld bent, des te minder kan dat licht nog stralen.
Back To Top