skip to Main Content

Preek 27e zondag, door het jaar A, 1/2 oktober 2011

Gods goddelijke gulheid voedt ons opdat ons leven vruchtbaar wordt door vruchten van gulheid van hart, dienstbaarheid, vergevingsgezindheid, geduld, inzet voor Gods Kerk, hartelijkheid en aandacht, waardering en bevestiging. Zo gul als Christus, zo gul als God.

Preek 27e zondag, door het jaar A, 5 oktober 2008

De geschiedenis van Israël is de geschiedenis van de mensheid in een notendop. God heeft zijn profeten niet alleen naar Israël gestuurd, al is zijn openbaring daar wel tot volle bloei gekomen, maar overal ter wereld waait de Geest en zendt God zijn apostelen van vrede, zijn middelaars en verkondigers.

Preek 27e zondag, door het jaar B, 7/8 oktober 2006

Ons katholieke geloof is een geloof dat uitgaat van de werkelijkheid en niet van zoiets als wat wij zouden kunnen verzinnen hoe God het misschien ook had kunnen doen als Hij deze werkelijkheid anders geschapen zou hebben. Dat God liefde is, zien wij in Christus. Jezus geeft zijn leven voor ons en toont daarmee dat God ons intens liefheeft en dat mensen ook zo kunnen liefhebben.
Back To Top