skip to Main Content

Preek Hoogfeest van Pasen, jaar A, 20 april 2014

Alles wat hoort bij de wereld van het grootste wereldwonder tot het kleinste dorp, wetenschap en kennis, nieuwe vindingen en nieuwe inzichten, dat alles kan ons mensen niet verlossen, kan ons geen eeuwig leven schenken.

Preek 5e zondag Veertigdagentijd, jaar A, 5/6 april 2014

Wanneer onze geest vrij wordt door Christus, door Gods genade, dan mogen wij de kracht vragen dat God niet alleen onze bedoelingen en verlangens zuivert en inspireert, maar dat dit ook doorwerkt in heel ons menselijk bestaan, in ons doen en laten; dat we de kracht krijgen het goede te willen en het goede te doen, naar de maat van Christus; ook ons lichaam mag delen in die vrijheid, heel de mens wordt verlost.

Preek Aswoensdag, jaar A, 5 maart 2014

Om oog te krijgen voor de nood van de naaste in de materiële, morele en spirituele ellende moeten wij zelf vrij worden van eigenbelang, zodat wij hen oprecht en eerlijk nabij kunnen zijn.
Back To Top