Hebben wij een redder nodig? Als ik dat rond zou vragen, zullen de meesten zeggen: ‘Ik red me wel’. Zelfredzaamheid is een sleutelwoord in onze tijd; waar zou u nu van gered moeten worden?

Wie voelt zich nooit eens ontredderd, heeft behoefte aan een helpende hand? Als dat om een slot of kapotte lamp gaat is dat vaak goed te regelen, maar als het gaat om iets dat er leeft in mijn hart, dan wordt het moeilijker. Waarom is er nog steeds geen vrede in Israël en op zoveel plaatsen? Vrede blijft onbereikbaar voor wie geen vrede heeft in het hart. Wie redt ons dan van die onvrede in ons hart? Hoe komt het dat de kloof tussen de rijke en de arme landen steeds groter wordt? Waar is de echte liefde, die bekommerd is om die mensen? Zij voelen een gat in de maag, wij klagen over een gat in ons pensioen. Wie redt ons van onze angstige bezitterige en vaak liefdeloze Westerse houding?

In het buitenland zie je dat mensen in de nood van alledag zich steeds sterker bewust worden van Gods voorzienigheid. Hun geloof wordt sterker door de tegenslagen heen. Hier in Nederland versmalt het geloof tot een vaag idee dat er wel iets is. Het heeft geen inhoud, geen consequenties, geen verplichtingen, niets hoeft, je bepaalt alles zelf. Goed zijn voor elkaar is waar we naar streven, maar wat betekent dat? Wanneer het leven niet gaat zoals wij wensen, vinden we God onrechtvaardig. Als het ongelijk verdeeld is, zeggen we dat er geen God kan bestaan.

Van Jezus wordt gezegd dat Hij komt om ons te redden van onze zonden (Matteüs 1,21), dat is: alles wat tegen Gods bedoeling ingaat. Wanneer we om ons heen kijken is dat nogal wat. Als we zeggen: “Wat gaat ons dat aan?”, omdat het onze schuld niet is, wij er niets aan kunnen doen, dan is dat ook iets waarvan we gered mogen worden. Gered worden van onze slechtziendheid, dat we niet meer zien waar wij er iets aan kunnen doen.

Stap 1 is dat wij beseffen dat we een Redder nodig hebben. Zonder dat besef kan Hij weinig voor ons doen. Kom, Redder, kom alstublieft, kom met uw liefde en trouw, leer ons te leven zoals U, open onze ogen en oren, leer ons de paden van gerechtigheid lopen, de wegen van het geloof, dan verdwijnen de bergen van hoogmoed en eigenwaan, de dalen van ongelijkheid en armoede, de kromme wegen van bedrog en egoïsme, de slechte paden van jaloersheid en wantrouwen. Kom, Redder, kom, wij redden het niet zonder U.

Katholiek Nieuwsblad 7 december 2018/49, #25.
 

Aanvullende gegevens