Het Bisdom Rotterdam heeft een nieuw jaarthema: Het jaar van de roepingen. Wat betekent het om geroepen te zijn?

Ieder mens wordt geboren als kind van deze wereld, van deze cultuur, ouders, familie, land en taal. Zo begint het. Dan volgt het doopsel; je wordt opnieuw geboren als kind van God en als kind van de Kerk. De doop is het eerste antwoord op Gods roepstem. God nodigt elke mens uit om zijn kind te zijn. Kind van God zijn, is de kern van onze roeping.

Wat betekent het om Gods kind te zijn? Johannes geeft drie kenmerken: Een Kind van God doet het goede (1 Johannes 2,29), heeft lief (1 Johannes 4,7) en erkent dat Jezus onze Verlosser is (1 Johannes 5,1). Kind van God zijn, kan je als het eerste kenmerk van je roeping zien. Daarna volgt wat je daarmee doet. Waarin doe je goed, op wie richt jij de liefde die God in je hart legt, hoe geef je vorm aan de erkenning van Jezus als onze Verlosser? Paulus gebruikt daarvoor het beeld van het lichaam (1 Korinte 12,12-30) Door je roeping ontdek je jouw plaats in het Lichaam van Christus, de Kerk. Je geroepen weten door God, betekent dat God je ziet, je kent, je liefheeft en je wil inschakelen in zijn plan met de wereld. God is geen harde commerciële directeur die alleen interesse heeft in resultaten. God is ook geen hardvochtige vader die zijn kinderen onder de duim wil houden. God is liefde, God is om ons bekommerd, Hij is de Goede Herder waarvan Jezus het volmaakte evenbeeld is.

Is de weg van je roeping daardoor een gemakkelijke weg? Nee, zeker niet, want hen die Hij roept, zet God in voor de genezing van de wereld. Dat betekent dat je zelf eerst deel moet krijgen aan zijn genezing, om daarna ook die genezing door te kunnen geven aan de mensen om je heen, in de kleine of in de grotere kring. Dan is het natuurlijk belangrijk te weten of jouw roeping ligt in de verkondiging van het Woord, in het echtgenoot of echtgenote zijn, in het opvoeden van kinderen, in het bestuur, in de diaconie, in het anderen nabij zijn in hun noden of op welke manier ook. Ieder mens krijgt gaven van God om zich in te zetten voor Gods koninkrijk. Wie die weg gaat, ontdekt gaandeweg zijn of haar plaats in dat grote Lichaam van Christus, de Kerk, en draagt bij aan de heelheid van deze wereld.

Pastoor Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad 8 februari 2019/06, #03.

Aanvullende gegevens