Verleidingen, zwakheden, verborgen fantasieën, foute verlangens, begeertes, hartstochten en hardnekkige ondeugden? In de veertigdagentijd mogen we ze eens extra onder de loep nemen om ze in de biecht uit te spreken.

Op de eerste zondag van de Veertigdagentijd horen we in het Evangelie: “Jezus werd door de Geest naar de woestijn gevoerd, waar Hij veertig dagen verbleef en door de duivel op de proef werd gesteld”. Het Evangelie noemt drie beproevingen. Jezus krijgt erge honger. De diabolos houdt Hem voor om zijn kracht, zijn macht, zijn kunde en zijn inzicht voor zichzelf te gebruiken. Wanneer je zo deskundig en machtig bent als Jezus, hoef je toch geen honger te lijden!?

We weten dat Jezus later het brood breekt en uitdeelt aan de vijfduizend mensen bij de maaltijd op de berg en dat Hij zichzelf het Brood uit de Hemel zal noemen. We weten dat hij over het Brood zal zeggen: “Dit is mijn Lichaam.” Dat kon Hij alleen, nadat Hij hier in de woestijn Zich vrij heeft gemaakt van alle neiging om voor zichzelf te zorgen. Hij leeft van Gods Woord, dat is zijn Brood; de wil van de Vader doen is zijn spijs.

Waar leven wij van? Wat is ons echte voedsel en wie geeft ons dat? Geeft de wereld dat? Brood van de warme bakker, ontspanning, luxe, lekker eten en drinken? Wat houdt jou werkelijk in leven? Wat helpt om je echte roeping te volgen?

De tweede beproeving is macht, de macht van de keizer, van de hogepriester in Jeruzalem, de macht van de volksgunst, van de media, van de economie, de macht van genot en amusement. Wat is nu zijn beproeving? Is het niet verstandig om gewoon gebruik te maken van al die krachten in de wereld door zelf keizer te worden, door zelf aan het hoofd te staan van alles? Het antwoord van Jezus is: “De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen”.

Een derde beproeving die Jezus moet overwinnen is hoogmoed en vermetel vertrouwen. Alsof je bij een rivier kunt gaan wonen en vervolgens je kinderen niet leert zwemmen, want “God zal ervoor zorgen”. Alsof je van een rots naar beneden kunt springen en doodvallen en dan zeggen het is Gods wil. Wie onnodig risico neemt, en zegt dat God ervoor zal zorgen, die stelt God op de proef.

Hoe worden wij beproefd? We krijgen weer veertig dagen de tijd om dat helder te krijgen en uit kracht van de heilige Geest te overwinnen.

Pastoor Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad 8 maart 2019/10, #05

Aanvullende gegevens