Waar kun je op vertrouwen als alles tegenzit? Zo vaak is het waarschijnlijk niet dat echt alles tegenzit. Meestal loopt alles wel redelijk en zit er af en toe wat tegen. Dikwijls hebben we het in onze tijd en in ons land zelfs erg goed. Vergeleken met de derdewereldlanden zijn onze tegenvallers nog bijna meevallers. Als onze economie terugloopt, maar we nog steeds een goede boterham hebben, kunnen we kijken naar landen waar praktisch geen economie meer is.

Maar als nu wel echt alles tegen zit, wat dan? Als alles wegvalt en alle voorzieningen ophouden. Dan kom je bij de kern van je bestaan. Stel dat u vannacht moet vluchten. Er komt een meteoriet aan die door een tsunami half Europa overspoelt. U kunt slechts één koffertje meenemen. Wat neemt u mee? Misschien is geld straks niets meer waard en juwelen kun je niet eten. In de oorlog hebben we zulke situaties gehad. In extreme situaties worden we teruggeworpen op de kern van ons bestaan. Waar gaat het dan om?

Als alles wegvalt, blijft God over. Dat hebben we mogen zien bij heiligen in oorlogssituaties en in concentratiekampen. Als je aardse zekerheid wegvalt, val je in Gods hand. Als het heelal verschrompelt, blijft Gods hemel over. Als aardse liefde verkwijnt, ga je op de eeuwige liefde steunen. De heiligen investeerden daarin, zij kozen daarvoor en leren ons die les, want zulke momenten komen eens, momenten waarop alles wegvalt. Ook als je niet zulke apocalyptische tijden meemaakt, maar geboren wordt en sterft in een tijd van vrede en welvaart, in luxe en harmonie, ook dan komt het moment van vertrekken, van sterven, bovendien is er geen leven zonder kruis.

Komende zondag houdt Jezus een toespraak. Hij roept ons op tot bezinning (Lc. 21, 5-19). Hij zegt: “Alles zal verwoest worden”, en: “Durf te getuigen van Mij, van mijn Blijde Boodschap”. Durven getuigen, durven kiezen voor wat God vraagt, dat durven, want als alles dan wegvalt, heb je het belangrijkste behouden en zul je leven.

Gedachten over het einde van de tijd komen we deze zondag al tegen. De zondag erna vieren we Christus Koning met het visioen van de toekomst. Dan regeert Gods Liefde in goedheid, trouw en eenvoud; dan blijkt de kleinste de grootste te zijn. Wie nu op Hem durft te vertrouwen en net zo durft te leven als Hij, zal heersen met Hem; heersen in dienstbaarheid, in Gods Koninkrijk. Jezus eindigt zijn toespraak zo: “Door standvastig te zijn, zult ge uw leven winnen”.

Pastoor Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad, 15 november 2019/46, #23.

Aanvullende gegevens