Puilt de speelgoedmand van uw kinderen ook uit? Kent u recyclesint.org? Het is een speelgoedruilmarkt om het Sinterklaasfeest duurzaam te vieren, een kans om speelgoed dat niet meer wordt gebruikt op te ruimen.

Komende zondag begint de Advent. U krijgt vier weken om op te ruimen. Advent nodigt uit om ruimte te maken voor Christus die in ons midden komt. Wat zouden we kunnen en durven prijsgeven om ruimte te maken voor Hem?

Een mini-gewetensonderzoek: Wat slokt uw tijd op, zodat u minder tijd hebt voor Hem? Wat neemt uw energie weg, zodat u minder kunt doen voor Hem? Wat houdt u tegen om te bidden en bij hem te zijn? Wat verhindert u om het Evangelie te lezen en meer van Hem te leren? Wat maakt dat u Hem niet kunt volgen om op weg te gaan naar uw naaste?

Om ook uw huis voor te bereiden op Kerstmis kunt u een oud gebruik oppakken. U kunt de ster die boven uw kerststal hoort nu al te voorschijn te halen en ergens in de kamer ophangen. U kunt de drie koningen ergens in de kamer zetten en ze elke zondag wat dichter naar de plek waar de kerststal komt, bewegen. Een speels oud gebruik, leuk voor kinderen en kleinkinderen. De ster herinnert ons eraan om op te ruimen, om ruimte te maken in ons leven zodat Jezus meer de ruimte krijgt.

Paulus zegt het zondag iets radicaler: “Laten wij ons dus ontdoen van de werken der duisternis en ons wapenen met het licht. Laten wij ons behoorlijk gedragen als op klaarlichte dag, en ons onthouden van braspartijen en drinkgelagen, van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd” (Romeinen 13, 12-13). De Advent is een tijd van versobering, en ook als u geen losbol bent die van het ene feest naar het andere holt, blijven er nog genoeg dingen die ons leven nodeloos vol maken. Zullen ze de toets doorstaan als we ze wegen op de weegschaal van het Evangelie?

In het Evangelie zegt Jezus: “Weest dus waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt”. En: “Weest ook gij dus bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht” (Matteüs 24, 42. 44). Dat onverwachte geldt voor ons persoonlijk leven en voor de geschiedenis van de mensheid. Wat Kerstmis betreft is het eenvoudiger, die dag is bekend: Zondag 25 december, dan vieren we zijn komst. De Advent begint. Dat betekent: Opruimen, zodat Hij meer ruimte krijgt in ons leven.

Pastoor Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad 29 november 2019/48, #24.

Aanvullende gegevens