Op de derde zondag van de Advent horen we dat Johannes de Doper in de gevangenis zit met een vraag (Mt. 11, 2-11). Ga aan Jezus vragen: “Zijt Gij de Komende, of hebben wij een ander te verwachten?” De reactie van Jezus is: “Ga aan Johannes zeggen wat je hoort en ziet: Blinden zien, lammen lopen, melaatsen worden genezen en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd. Gelukkig is Hij die aan Mij geen aanstoot neemt.”

Dit “open je ogen” geldt ook voor ieder van ons, want bij ons speelt ergens ook diezelfde vraag van Johannes. Is Jezus het nu wel of niet?  Ook wij zitten ergens in een gevangenis; als gevangenen van de tijdgeest, van de wetenschappelijke blik, van ideeën over God en Kerk, van verwachtingen, luxe, economie, media enzovoort. In onze gevangenis proberen we naar buiten te kijken en vragen anderen die niet zo gevangen zitten, of zij misschien het antwoord weten. Is Jezus het wel? Bestaat God echt? Is Hij Gods Zoon? Kan lijden zinvol zijn? Is een heilig leven de inspanning waard? Is ons Katholieke Geloof echt de moeite waard, of zijn alle religies hetzelfde? Wij zoeken antwoorden op de vragen van onze tijd.

Wij zijn niet zoveel anders dan Johannes de Doper, in onze gevangenis, met onze vragen. Ook nu zijn mensen blind voor wat goed en mooi is, wat toekomst heeft en inzet verdient. Ook nu zijn er mensen lamgeslagen. Er zijn nog steeds mensen die niet vooruit komen, vastgepind door de gevestigde mening, door vooroordelen of eigen complexen. Sommige mensen worden ook anno 2019 als melaatsen behandeld, of dat vreemdelingen zijn, illegalen, of mensen die gewoon niet zo goed liggen in de groep.  Ook nu zijn er doven, doof voor de woorden van God, voor de goede bedoeling van de ander. En hoeveel zijn er in onze tijd niet geestelijk dood? Hoe arm is onze tijd, tegenover de geestelijke rijkdom die ons wordt aangeboden?

Op een of andere manier moeten onze ogen opengaan voor de wijze waarop God aan het werk is. God wil onze wereld veranderen, redden. Maar Hij wil het doen door en met ons. Wat Hij in Jezus begonnen is, daarmee gaat Hij verder, maar nu door ons. Durft u het aan? Laat zijn genezing dan met u, met ons allen beginnen. Het is tenslotte Advent. We zien uit naar de vervulling van zijn belofte die alle verwachting zal overtreffen; Kerstmis, de Blijde Boodschap van Gods Koninkrijk.

Pastoor Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad 6 december 2019/50, #25

Aanvullende gegevens