Ga naar hoofdinhoud

Op deze site vindt u de preken van meerdere jaren, gehouden in de kerken van het Westland, eerst in Poeldijk, vanaf 2005 in de kerken van Wassenaar, vanaf 2010 ook in Katwijk en Oegstgeest, vanaf 2012 ook in Voorschoten en vanaf 2020 ook preken gehouden in Rotterdam. Vanaf 2011 treft u ook columns aan gepubliceerd in de parochiebladen en het Katholiek Nieuwsblad, alsmede overige actualiteiten en extra links naar bijvoorbeeld ‘kinderen en liturgie’. Onder “Catechese voor kinderen” zijn behalve de teksten ook de geluidsfiles opgenomen, zoals deze zijn uitgezonden via Radio Maria.

De preken zijn primair bedoeld om te beluisteren in een liturgische context. Een preek is geen column of referaat, geen toespraak of voordracht. De preek wordt in de liturgie van de Eucharistie aangeduid met homilie. Bij de preek gaat het erom dat mensen worden meegenomen in het mysterie dat Christus in ons midden is, dat zijn Woord ons innerlijk voedt en dat wij zijn Verbond met ons steeds mogen vernieuwen. Dat neemt niet weg dat een preek de ene keer een meer actueel thema kan hebben of juist een meer catechetisch karakter of soms een meer leerstellige inhoud kan hebben. Steeds gaat het erom dat Gods Woord in onze harten binnenkomt zodat Hij richting kan geven aan ons leven.

Als deze preken u daarbij van dienst zijn, heeft deze prekensite aan zijn doel beantwoord.

Dank voor uw bezoek.

Plebaan Michel Hagen

Back To Top