Ga naar hoofdinhoud

Het gezin van Jozef, Maria en Jezus laat zien, hoe belangrijk een gezin is waarin de plannen van God het belangrijkst zijn. God heeft voor ieder mensenkind een bedoeling. En wij moeten proberen te ontdekken wat die bedoeling is.

Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Bartholomeus te Poeldijk, 27 december 1998, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: A1999KERSTFAMA

Lezingen

E.L: Sir. 3, 2-6. 12-14
EV: Mt. 2, 13-15. 19-23

Homilie

We hebben er over nagedacht in de kerstvieringen, hoe Jozef mee ging doen met Gods plannen. In zijn droom begreep hij dat het onmogelijke mogelijk was, dat het Kind van Maria, door God zelf het leven had gekregen.

Maar daarna begint het pas. Dan komen er spannende tijden. We kennen het oude verhaal van Mozes. De Farao wilde met geweld het Joodse volk de baas blijven. daarom moesten zijn soldaten alle kleine jongetjes doden. Maar God hielp de moeder van Mozes. Zij verborg haar pasgeboren zoontje in een rieten mand en via het water van de Nijl werd hij gered.

Zoiets gebeurt nu weer. Jozef kent deze verhalen van Mozes en van het hele Joodse volk. Hij weet dat als God met iets belangrijks bezig is, dat dan de vijanden van God zullen proberen dat te verhinderen. Jozef is dus op zijn hoede en dan krijgt hij van God opnieuw een boodschap: “Sta op, neem het Kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot Ik u waarschuw, want Herodes komt het Kind zoeken om Het te doden”. Mozes was in Egypte opgegroeid en van daaruit met Gods volk naar het Beloofde land gegaan. Nu ging Jezus ook naar Egypte om later terug te komen.

Dat is de geschiedenis. Maar wat betekent dat voor Jozef, Maria en het Kind Jezus?

Het betekent heel goed leren luisteren, nadenken en vooral ook bidden, om te begrijpen wat de plannen van God zijn. God heeft voor ieder mensenkind een bedoeling. En wij moeten proberen te ontdekken wat die bedoeling is. Dat is niet iets dat je zo maar even weet. Het is als een hele grote puzzel. Iedere dag krijg je een stukje en je moet proberen dat stukje op de goede plaats te leggen. Hoe doe je dat?

Dat willen we vandaag bekijken. Daarom kijken we goed naar Jozef. Jozef is een zeer rechtvaardige man. Hij zal Maria en het Kind altijd beschermen. Jozef is niet uit op carrière. Hij vindt de dingen van God het allerbelangrijkste in zijn leven. Dat is het eerste wat we van hem kunnen leren. Eerst de plannen van God, dus zoek je ook een omgeving waarin je naar Gods bedoeling kan leven.

Zijn eigen plannen komen pas op de tweede plaats. Eigenlijk hoor je maar heel weinig over zijn plannen. Als hij eenmaal begrip heeft gekregen voor Gods plannen, tellen zijn eigen plannen niet meer. Eerst wilde hij nog weggaan van Maria, omdat Jezus niet zijn eigen Zoon was. Tot hij begreep dat God wilde dat hij voor Gods Zoon zou zorgen. Toen zei hij ja tegen Gods plannen.

En door vanaf dat moment goed naar Gods bedoelingen te luisteren, heeft Jozef gezorgd dat het goed ging met Jezus en Maria.

En Jezus. Die moest als een kleine baby eerst groeien, en leren lopen, en leren eten en praten en lezen en schrijven. Hij moest leren werken in de timmerwerkplaats. Hij moest, en dat was heel belangrijk, ook leren luisteren en gehoorzamen. Doen wat papa en mama zeggen. God had hem Jozef als vader gegeven en Maria was zijn moeder, dus moest hij luisteren naar Jozef en Maria. Hij moest alles leren, ook leren gehoorzamen. Dat was vooral moeilijk bij vervelende dingen. Dat had Hij nodig omdat Hij later het aller-moeilijkste moest kunnen volhouden, het dragen van het kruis. Zo leerde hij van Jozef dat je eerst moest zoeken naar Gods plannen, omdat die het belangrijkst zijn. Hij leerde van zijn moeder Maria, dat God zijn plannen vooral met heel gewone mensen waarmaakt. God maakt zijn grootste plannen waar met kleine mensen, niet met de mensen die in de wereld zo belangrijk lijken.

Door Maria en Jozef heeft Jezus leren luisteren naar God, heeft Hij leren gehoorzamen aan God, zodat Hij later ook Gods grootste plan kon uitvoeren.

Zo leerde Jezus heel veel, totdat hij volwassen was en alles wat Hij toen geleerd had van God, aan de mensen ging leren. Eigenlijk zitten wij hier, ook dankzij Jozef en Maria. Het laat zien, hoe belangrijk een gezin is waarin de plannen van God het belangrijkst zijn. Zo verandert God de wereld. Amen.

Back To Top