Ga naar hoofdinhoud

Preek Hoogfeest Christus Koning van het Heelal, jaar C, 19/20 november 2022

Op het feest van Christus Koning horen we wat zijn koningschap Hem gekost heeft. In de Eucharistie worden we herinnerd aan zijn lijden, zijn dood en verrijzenis en ontvangen we kracht en inspiratie om Hem na te volgen.
Lees meer

Preek 32e zondag, Willibrordzondag, door het jaar C, 5/6 november 2022

Wij vieren in ons land de Eucharistie dankzij velen die lang geleden de moeite hebben genomen het geloof te verkondigen. De H. Willibrord was één van hen. Hij mag ons steeds inspireren.
Lees meer

Preek Hoogfeest Allerheiligen, 1 november 2022

Samen vieren met alle heiligen. Dat is samen met al diegenen die nu leven in de volheid van Gods liefde. 
Lees meer

Preek Hoogfeest Sacramentsdag, jaar C, 18/19 juni 2022

Op Sacramentsdag willen we ons meer bewust worden wat we elke zondag vieren. De Eucharistie is het grote teken van Gods liefde voor ons in Christus. Het sacrament van zijn blijvende aanwezigheid.
Lees meer

Preek Hoogfeest H. Drie-eenheid, jaar C, 11/12 juni 2022

We vieren vandaag een ondoorgrondelijk mysterie. Tegelijk is dit hoogfeest vol betekenis voor hen die geloven.
Lees meer

Preek gedachtenis Maria Moeder van de Kerk (Tweede Pinksterdag), 6 juni 2022

Sinds 20 mei 2018 vieren wij wereldwijd op Tweede Pinksterdag de gedachtenis van Maria Moeder van de Kerk. Het is dus een lustrum, de vijfde keer. Zij zal zij ons dichter bij Christus brengen en mogen wij ons verheugen om haar moederlijke zorg.
Lees meer

Preek Hoogfeest Pinksteren, jaar C, 4/5 juni 2022

We vieren Pinksteren; met de komst van de Heilige Geest is de Paastijd voltooid. Nu begint het echt voor de Kerk.
Lees meer

Preek Hoogfeest Hemelvaart des Heren, jaar C, 26 mei 2022

Jezus keert terug naar de Vader. Hij spoort zijn leerlingen aan om samen te komen in gebed. 
Lees meer
Back To Top