Ga naar hoofdinhoud

Preek Hoogfeest Christus Koning van het Heelal, jaar A, 25/26 november 2023

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren we het hoogfeest van Christus Koning van het heelal. We mogen stilstaan bij wat zijn grootheid is.
Lees meer

Preek Hoogfeest Allerheiligen, 1 november 2023

Een grote menigte van gewone mensen die in geloof en liefde Jezus hebben nagevolgd. Door Gods genade zijn zij onze voorsprekers en helpers.
Lees meer

Preek feest Gedaanteverandering van de Heer, jaar A, 5/6 augustus 2023

We vieren het feest van de gedaanteverandering van de Heer. We mogen de glans van zijn gelaat gewaarworden en de stem van de Vader horen die ons oproept om te luisteren naar zijn Zoon.
Lees meer

Preek Hoogfeest Sacramentsdag, jaar A, 10/11 juni 2023

We vieren Sacramentsdag. Jezus wil voor ons het levende manna zijn, het echte Brood uit de Hemel, voedsel voor onze levensweg, zodat we stand houden in de wisselvalligheden van dit bestaan.
Lees meer

Preek Hoogfeest H. Drie-eenheid, jaar A, 4/5 juni 2023

Vandaag is het zondag van de H. Drie-eenheid. Omdat God één is, kunnen wij als Kerk ook één zijn. Dit mysterie van God overstijgt ons verstand, maar vervult ons hart met vreugde en dankbaarheid.
Lees meer

Preek Hoogfeest Pinksteren, jaar A, 27/28 mei 2023

Als de Heilige Geest de ruimte krijgt gaan de deuren open en begint de verkondiging in de wereld. We vragen dat de Heilige Geest ook hier en nu onze harten mag vervullen.
Lees meer

Preek Hoogfeest Hemelvaart des Heren, jaar A, 18 mei 2023

Een afscheid dat meteen ook een zending en een opdracht inhoudt, dat is wat we vandaag horen bij de Hemelvaart van de Heer.
Lees meer

Preek Hoogfeest van Pasen, 9 april 2023

Laat het woord van de engel ook in uw hart het geloof wekken: “Hij is verrezen zoals Hij heeft gezegd”.
Lees meer
Back To Top