Ga naar hoofdinhoud
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Preek Hoogfeest Openbaring des Heren, Driekoningen, 6/7 januari 2024

Drie koningen, drie wijzen, zij gaan ons voor op de weg naar het Licht, op weg naar Christus. Wij zoeken Hem als het Licht in ons leven.
Lees meer

Preek Kerstavond, Hoogfeest Geboorte van Christus, 24 december 2023

We vieren opnieuw kerstmis. Ook nu in een wereld getekend door oorlog en dreiging. We heten Christus welkom in deze wereld, maar vooral in ons hart.
Lees meer

Preek Hoogfeest Doop van de Heer, jaar B, 9/10 januari 2021

Op het feest van de Doop van de Heer mogen we denken aan ons eigen doopsel. Door Jezus mogen ook wij God ‘onze Vader’ noemen en zijn wij kinderen geworden van het Nieuwe Verbond.
Lees meer

Preek Hoogfeest Openbaring des Heren, Driekoningen, 2/3 januari 2021

We vieren Driekoningen. Wijzen uit het Oosten bezoeken Jezus en zijn Moeder. Het is internationale kraamvisite. Hun bezoek betekent dat de geboorte van Jezus de grenzen van tijd en ruimte overtreft. Zijn geboorte is inderdaad ook van belang voor ons, mensen van de 21e eeuw.
Lees meer

Preek Hoogfeest H. Maria, Moeder van God/Octaafdag van Kerstmis, 1 januari 2021

Een nieuw kalenderjaar is aangebroken. Het kerkelijk jaar was al begonnen met de eerste zondag van de Advent. We zitten dus nog in de Kersttijd en vieren vandaag het hoogfeest van Maria Moeder van God. Samengekomen rond de Moeder van de Heer vragen we Gods zegen over het nieuwe jaar en bidden we om Gods hulp dat we er zelf ook iets goeds van maken.
Lees meer

Preek feest van de Heilige Familie, jaar B, 26/27 december 2020

Jozef en Maria zijn met de geboorte van Jezus een gezin geworden. Vandaag vieren we het feest van dat heilig huisgezin, een heilige familie. Daarover zou je heel zoete en romantische dromen kunnen hebben, maar de werkelijkheid is weerbarstig en hard. Daarom is dit gezin ook voor ons nu een voorbeeld hoe je in liefde kunt samenleven met God en elkaar.
Lees meer

Preek Eerste Kerstdag, Hoogfeest Geboorte van Christus, 25 december 2020

Het was niet slechts vier weken wachten; de echte Advent heeft eeuwen geduurd, millennia. Vanaf de val van Adam en Eva heeft de mensheid uitgezien naar de Verlosser. Vandaag vieren we zijn geboorte; Hij is het Woord van in het begin, Hij is God met ons. We vieren vandaag niet enkel zijn geboorte toen, maar vooral dat Hij met ons is, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.
Lees meer

Preek Hoogfeest Openbaring des Heren, Driekoningen, 6/7 januari 2018

Wie en wat is de Herodes? Wat is die macht in ons leven? Kijken wij naar het Licht, luisteren we naar de Stem, dan weten we dat we een andere weg moeten kiezen. In het jaar van gebed, mag dat de uitnodiging zijn, de innerlijke weg volgen en vooruitgaan in navolging van Christus, het Licht, de Ster die ons de weg wijst.
Lees meer
Back To Top