skip to Main Content

Samenwerken

Katholiek Nieuwsblad

Zondag horen we de parabel over de onrechtvaardige rentmeester (Lucas 16, 1-13). Waarom neemt Jezus een bedrieger als voorbeeld? Het antwoord zit in deze uitleg van Jezus: “De kinderen van…

Lees Column

Met Jezus mee

Katholiek Nieuwsblad

Denkt u nog weleens terug aan de eerste helft van de vorige eeuw. Laatst was er een televisieprogramma over. Volle kerken, zeker in de dorpen, een rijk verenigingsleven, feestelijke vieringen…

Lees Column

Leren luisteren

Katholiek Nieuwsblad

Hoe kan je luisteren? Hoe kan je God verstaan? Is het mogelijk dat wij de stem van God zo verstaan dat we op weg durven gaan, stappen zetten naar de…

Lees Column

Ouderdom

Katholiek Nieuwsblad

Onlangs trof ik op de site van de Belgische bisschoppen (kerknet.be), een aantal uitspraken van paus Franciscus over ouderdom. Zoals: “Oud zijn is even belangrijk en even mooi als jong…

Lees Column

Zonder muren

Katholiek Nieuwsblad

“Jeruzalem, ommuurde stad, zo dicht opeen gebouwd. Naar U trekken de stammen op, de stammen van Gods volk” Psalm 122,2. De muren van Jeruzalem hielden de inwoners van de heilige…

Lees Column

Doe ook zo

Katholiek Nieuwsblad

Het lijkt zo ver weg, het verhaal van de barmhartige Samaritaan dat we zondag kunnen horen. Een verhaal van tweeduizend jaar geleden, over het Midden Oosten, over een reiziger en…

Lees Column

Noodzakelijk

Katholiek Nieuwsblad

Waarom gaan mensen minder naar de kerk, bidden zij minder, zoeken zij Christus en zijn Evangelie minder? Er zullen allerlei redenen te noemen zijn, maar één hoor ik niet zo…

Lees Column

God drie in een

Katholiek Nieuwsblad

Wie of wat is God? Bent u wel eens bezig met die vraag? Als kind was ik al volledig overtuigd dat God bestaat, maar dan: Wie is God, wat is…

Lees Column
Back To Top