skip to Main Content

Martelaarschap

Katholiek Nieuwsblad

“Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben; zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben. Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen…

Lees Column

Verlost van faalangst

Katholiek Nieuwsblad

Hebt u weleens gefaald? Kent u dat gevoel? Anderen zijn geslaagd, jij niet. Je schaamt je, je hebt het gevoel dat je gefaald hebt. Of dat karwei op je werk.…

Lees Column

Terugkijken en zien

Katholiek Nieuwsblad

Vindt u het vreemd dat in de wereld wordt getwijfeld aan Jezus' verrijzenis? Ik niet, het is zo'n andere werkelijkheid. De vrouwen bij het graf komen uit zichzelf niet verder…

Lees Column

Nieuwe kans

Katholiek Nieuwsblad

Zondag zien we een vrouw die vreemdgaat (Johannes 8,1-1). Ze wordt betrapt en naar Jezus gebracht. Schriftgeleerden en Farizeeën spreken Hem aan: Mozes heeft in de Wet bepaald dat zo'n…

Lees Column

Redding

Katholiek Nieuwsblad

Hoe zou het Joodse volk over God hebben gedacht na vierhonderd jaar verblijf in Egypte? Na eeuwen onderdrukking en slavernij, na de moord op de jongetjes en het tweederangs leven?…

Lees Column

En toch bidden

Katholiek Nieuwsblad

Paus Franciscus roept op tot gebed voor Oekraïne. Onze bisschoppen sluiten zich daarbij aan en vragen ons om gebedsmomenten te organiseren. Maar is dat wel reëel? Een bevolking die het…

Lees Column

Een voorschot van liefde

Katholiek Nieuwsblad

Zondag horen we een schitterend verhaal van David (Sam. 26, 2-23). Koning Saul zoekt uit afgunst David te doden. Dan krijgt David plotseling de kans om zijn vijand uit te…

Lees Column

Geen bezwaar

Katholiek Nieuwsblad

Komende zondag zien we dat Petrus niet in een best humeur is; de hele nacht hebben ze niets gevangen, dus moe en geen handel die dag. Dan neemt Jezus plaats…

Lees Column
Back To Top