Ga naar hoofdinhoud

Goddelijke Barmhartigheid

Katholiek Nieuwsblad

Op de zondag na Pasen begint het Evangelie met iets opmerkelijks (Johannes 20, 19-31). Jezus zegt: “Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u.” Na deze woorden blaast…

Lees Column

Christus aan het kruis

Katholiek Nieuwsblad

Bestaat er een zinlozer en mensonwaardiger lijden? Is er een diepere aftakeling denkbaar; smaad, bespotting, leugen? Zo totaal onmachtig zijn, overgeleverd in de handen van hen die je haten; bestaat…

Lees Column

Bevrijding

Katholiek Nieuwsblad

Op zondag Laetare, de vierde zondag van de veertigdagentijd, horen we hoe Jezus tegen Nicodemus zegt: “God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen,…

Lees Column

Genezing

Katholiek Nieuwsblad

We zien het vaak in het Evangelie: Jezus geneest; Hij geneest een lamme, een blinde, een doofstomme en mensen die door demonen worden gekweld. Verricht God ook nu nog genezingen?…

Lees Column

Lijkwade van Jezus

Katholiek Nieuwsblad

Hoe komt het dat er in de loop van alle eeuwen vrijwel geen lijkwaden bewaard zijn? Het antwoord is eenvoudig. Een lijkwade die om de overledene wordt gewikkeld, vergaat met…

Lees Column

Luisteren en spreken

Katholiek Nieuwsblad

U weet ongetwijfeld hoe belangrijk en tegelijk ook hoe moeilijk echt luisteren is. Zo luisteren naar de ander, dat je de ander verstaat en niet je eigen gedachten in de…

Lees Column

Achter wie loop je aan?

Katholiek Nieuwsblad

Veel mensen denken: “Ik loop achter niemand aan, ik ben autonoom, ik kies zelf”. Wie onze samenleving onder de loep neemt, staat verbaasd over de clichés, de politiek correcte slogans…

Lees Column

Met Maria op weg naar Kerstmis

Katholiek Nieuwsblad

Op 24 december, de vierde zondag van de Advent, horen we de lezing over de aankondiging door de engel aan Maria (Lucas 1, 26-38). Een jonge vrouw die in alle…

Lees Column
Back To Top