Ga naar hoofdinhoud
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Preek Hoogfeest Openbaring des Heren, Driekoningen, 2 januari 2022

We vieren Driekoningen, de openbaring van de Heer. Christus is het licht voor alle volken. De drie wijzen uit het Oosten vertegenwoordigen samen alle volkeren van de hele wereld. Zij komen tot Christus om Hem hulde te brengen.
Lees meer

Preek Hoogfeest H. Maria, Moeder van God/Octaafdag van Kerstmis, 1 januari 2022

We beginnen 2022 met een feestdag ter ere van Maria de Moeder van God. De liturgie biedt ons de zegen van Aäron aan en met de herders gaan we op bezoek in de stal. Zo zijn we samen op weg met de Heilige Familie en met de herders in Gods Kerk.
Lees meer

Preek feest van de Heilige Familie, jaar C, 26 december 2021

Vandaag is het feest van het Heilig Huisgezin. We mogen daarom nadenken over dit gezin van Nazareth, dat tegelijk zo bijzonder en toch ook heel gewoon was. Zoals ook de Eucharistie heel gewoon maar toch altijd ook heel bijzonder is.
Lees meer

Preek vigilie Kerstavond/Kerstochtend, Hoogfeest Geboorte Van Christus, 24/25 december 2021

Het is Kerstmis. Dat lieflijke feest draagt een diep mysterie in zich. Johannes speurt daarnaar als hij zijn Evangelie schrijft. In het begin was het Woord en het Woord is Vlees geworden.
Lees meer

Preek Hoogfeest Doop van de Heer, jaar C, 12/13 januari 2019

Op het feest van de Doop van de Heer worden we herinnerd aan onze eigen doop, aan het kind van God zijn, aan onze roeping en zending. In het verleden werd roeping vaak beperkt tot de religieuze roeping, priester, diaken, religieus leven als zuster, pater, broeder. Maar in deze tijd kan je voor een kerkelijk huwelijk rustig ook spreken over een roeping.
Lees meer

Preek Hoogfeest Openbaring des Heren, Driekoningen, 5/6 januari 2019

Stel dat wij die wijzen zijn? Waar zoeken wij dan de koning van ons leven?
Lees meer

Preek Hoogfeest H. Maria, Moeder van God/Octaafdag van Kerstmis, 1 januari 2019

Op deze dag viert de Kerk wereldvrededag. Op voorspraak van Maria, de moeder van God, bidden wij om vrede; dat dit een jaar van vrede mag zijn. Die vrede zal er zijn wanneer wij Christus in ons hart toelaten.
Lees meer

Preek oudjaar, jaar C, 31 december 2018

U kent ongetwijfeld ook de tekst uit prediker: Alles heeft zijn tijd: Wat geweest is zal weer zijn. Wat gebeurd is zal weer gebeuren: er is niets nieuws onder de zon (Prediker 1, 9).
Lees meer
Back To Top