Ga naar hoofdinhoud

Advent

1e Zondag Advent (ABC)     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
2e Zondag Advent (ABC)     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
3e Zondag Advent (ABC)     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
4e Zondag Advent (ABC)     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |

Kersttijd

Kerstmis nachtmis
Dagmis – Plechtige viering van het hoogfeest van Kerstmis
Feest van de Heilige Stefanus
Feest van de Heilige Familie    | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
Oudjaar                                      | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
Nieuwjaar, octaafdag van Kerstmis: Heilige Maria, Moeder van God, Hoogfeest
Openbaring des Heren, Hoogfeest (Driekoningen)
Doop van de Heer, Feest          | Jaar A | Jaar B | Jaar C |

Tijd door het jaar 1

De 2e Zondag door het jaar     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
De 3e Zondag door het jaar     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
De 4e Zondag door het jaar     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
Opdracht van de Heer in de tempel / Maria Lichtmis, Feest
De 5e Zondag door het jaar     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
De 6e Zondag door het jaar     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
De 7e Zondag door het jaar     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
De 8e Zondag door het jaar     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
De 9e Zondag door het jaar     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |

Veertigdagentijd

Aswoensdag – begin van de veertigdagentijd
1e Zondag 40-dagentijd     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
2e Zondag 40-dagentijd     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
3e Zondag 40-dagentijd     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
4e Zondag 40-dagentijd / Zondag Laetare | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
H. Jozef, bruidegom van de heilige maagd Maria / Hoogfeest
5e Zondag 40-dagentijd     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
Maria Boodschap
6e Zondag Palm- of passiezondag | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
Avondmis van Witte Donderdag
Goede Vrijdag

Paastijd

Stille Zaterdag – Paaswake                         | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
Paaszondag – Verrijzenis van de Heer
Tweede Paasdag / Maandag onder het octaaf van Pasen
2e Zondag van Pasen (Beloken Pasen) / Zondag v/d Goddelijke Barmhartigheid     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
3e Zondag van Pasen                                  | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
4e Zondag van Pasen – Zondag van de Goede Herder – Roepingenzondag     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
Vier mei Dodenherdenking
5e Zondag van Pasen / Zondag voor de Oosterse Kerken     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
6e Zondag van Pasen                                   | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
Hemelvaart van onze Heer, Hoogfeest       | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
7e Zondag van Pasen                                   | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
Hoogfeest van Pinksteren                            | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
Tweede Pinksterdag / Gedachtenis Maria Moeder van de Kerk

Tijd door het jaar 2

Onze Heer Jezus Christus Eeuwige Hogepriester (feest)
Bezoek van de maagd Maria aan Elisabeth (feest)
H. Drieëenheid, Hoogfeest (zondag na Pinksteren)  | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
Sacramentsdag – H. Sacrament v/h Lichaam en Bloed van Christus, Hoogfeest | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
H. Hart van Jezus, Hoogfeest (vrijdag na de tweede zondag na Pinksteren) 
De 10e Zondag door het jaar     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
De 11e Zondag door het jaar     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
De 12e Zondag door het jaar     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
Geboorte van de H. Johannes de Doper, Hoogfeest
H.H. Petrus en Paulus, Apostelen, Hoogfeest
De 13e Zondag door het jaar     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
De 14e Zondag door het jaar     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
De 15e Zondag door het jaar     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
De 16e Zondag door het jaar     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
De 17e Zondag door het jaar     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
De 18e Zondag door het jaar     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
Gedaanteverandering van de Heer – feest (ook op zondagen) | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
De 19e Zondag door het jaar     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
Maria Ten hemel opneming, Hoogfeest
De 20e Zondag door het jaar     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
De 21e Zondag door het jaar     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
De 22e Zondag door het jaar     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
De 23e Zondag door het jaar     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
De 24e Zondag door het jaar     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
Kruisverheffing
De 25e Zondag door het jaar     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
De 26e Zondag door het jaar     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
De 27e Zondag door het jaar     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
De 28e Zondag door het jaar     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
De 29e Zondag door het jaar     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
De 30e Zondag door het jaar     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
Allerheiligen, Hoogfeest
Gedachtenis van alle overleden gelovigen (Allerzielen)
De 31e Zondag door het jaar     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
Willibrordzondag, H. Willibrord, patroon van de Nederlandse kerkprovincie, Hoogfeest
Kerkwijding van de Basiliek van Sint Jan van Lateranen, Feest
De 32e Zondag door het jaar     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
De 33e Zondag door het jaar      | Jaar A | Jaar B | Jaar C |
Christus, Koning van het heelal, Hoogfeest     | Jaar A | Jaar B | Jaar C |

Back To Top