skip to Main Content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Preek op de tweeëndertigste zondag door het jaar B, za/zo 10/11 november 2018.

Jaar B, Jaarcyclus, Tijd door het jaar B

Wanneer die liefde groeit, dan komt niemand iets te kort, dan zorgt de liefde dat…

Lees meer

Voorbede op de drieëndertigste zondag door het jaar B, za/zo 10/11 november 2018.

Jaar B, Jaarcyclus, Paastijd jaar B

Bidden we dat we Gods Voorzienigheid mogen ervaren in het leven van alle dag. B2018DHJ33B…

Lees meer

Preek op de eenendertigste zondag door het jaar B, za/zo 3/4 november 2018.

Jaar B, Jaarcyclus, Tijd door het jaar B

Het dubbelgebod: Jezus stelt ons een hoog ideaal voor ogen. Het volstaat niet om alleen…

Lees meer

Preek op de achtentwintigste zondag door het jaar B, za/zo 13/14 oktober 2018.

Jaar B, Jaarcyclus, Tijd door het jaar B

Elke levensstaat brengt zijn eigen spiritualiteit mee. Zo ook de ouder wordende mens. B2018DHJ28B Preek…

Lees meer

Preek op de zeven-en-twintigste zondag door het jaar B, za/zo 6/7 oktober 2018.

Jaar B, Jaarcyclus, Tijd door het jaar B

Deze preek is niet tegen transgenders of tegen enige genderneutraliteit of tegen juridische homoverbintenissen, deze…

Lees meer

Preek op de drieëntwintigste zondag door het jaar B, za/zo 8/9 september 2018.

Jaar B, Jaarcyclus, Tijd door het jaar B

Door zijn omgeving, de afgodscultuur, de gecultiveerde onwaarheid, de sociale druk, noem maar op, is…

Lees meer

Preek op de eenëntwintigste zondag door het jaar B, za/zo 25/26 augustus 2018.

Jaar B, Jaarcyclus, Tijd door het jaar B

Onderdanig: Het gaat om een houding naar elkaar toe waarin ieder de ander hoogacht en…

Lees meer

Preek op de twintigste zondag door het jaar B, za/zo 18/19 augustus 2018.

Jaar B, Jaarcyclus, Tijd door het jaar B

Zijn Lichaam tot je nemen, aannemen, aanvaarden, is hem tot je nemen, Hem aannemen, Hem…

Lees meer
Back To Top