Ga naar hoofdinhoud

Preek Hoogfeest Allerheiligen, 1 november 2023

Een grote menigte van gewone mensen die in geloof en liefde Jezus hebben nagevolgd. Door Gods genade zijn zij onze voorsprekers en helpers.
Lees meer

Preek Hoogfeest Openbaring des Heren, Driekoningen, 8 januari 2023

Op het feest van Driekoningen kunnen de wijzen uit het Oosten ons inspireren. Net als zij zoeken en bezoeken wij Christus. Wij brengen net als zij onze gaven mee die we in de offerande aanbieden. 
Lees meer

Preek Hoogfeest H. Maria, Moeder van God/Octaafdag van Kerstmis, 1 januari 2023

We beginnen het nieuwe kalenderjaar met een Mariafeest. De moederlijke zorg van Maria willen we vragen over het komende jaar, voor de Kerk, voor de wereld en voor ieder van ons.
Lees meer

Preek Hoogfeest Willibrordzondag, door het jaar C, 5/6 november 2022

Wij vieren in ons land de Eucharistie dankzij velen die lang geleden de moeite hebben genomen het geloof te verkondigen. De H. Willibrord was één van hen. Hij mag ons steeds inspireren.
Lees meer

Preek Hoogfeest Allerheiligen, 1 november 2022

Samen vieren met alle heiligen. Dat is samen met al diegenen die nu leven in de volheid van Gods liefde. 
Lees meer

Preek gedachtenis Maria Moeder van de Kerk (Tweede Pinksterdag), 6 juni 2022

Sinds 20 mei 2018 vieren wij wereldwijd op Tweede Pinksterdag de gedachtenis van Maria Moeder van de Kerk. Het is dus een lustrum, de vijfde keer. Zij zal zij ons dichter bij Christus brengen en mogen wij ons verheugen om haar moederlijke zorg.
Lees meer

Preek Hoogfeest H. Maria, Moeder van God/Octaafdag van Kerstmis, 1 januari 2022

We beginnen 2022 met een feestdag ter ere van Maria de Moeder van God. De liturgie biedt ons de zegen van Aäron aan en met de herders gaan we op bezoek in de stal. Zo zijn we samen op weg met de Heilige Familie en met de herders in Gods Kerk.
Lees meer

Preek feest van de Heilige Familie, jaar C, 26 december 2021

Vandaag is het feest van het Heilig Huisgezin. We mogen daarom nadenken over dit gezin van Nazareth, dat tegelijk zo bijzonder en toch ook heel gewoon was. Zoals ook de Eucharistie heel gewoon maar toch altijd ook heel bijzonder is.
Lees meer
Back To Top