Ga naar hoofdinhoud

Heiligen zijn een brug in tweeduizend jaar navolging.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerk van de H. Laurentius (Voorschoten), 1 november 2014, om 19.00, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Eucharistieviering beluisteren (MP3)

Preek beluisteren (MP3)

Preek: A2014ALLHAAUFX

Lezingen

E.L.: Apokalyps 7,2-4.9-14
Ps.: 24 (23), 1-2, 3-4ab, 5-6
T.L.: 1 Johannes 3,1-3
VE.: Matteüs 11,28
Ev.: Matteüs 5,1-12a

Homilie

Waar gaat het in het leven om? Op die vraag kunnen veel antwoorden volgen, afhankelijk van degene aan wie je hem stelt en in welke omgeving je bent. Waar gaat het in het leven om?

Laatst zag ik een café met de naam: “Het elfde gebod” Dat gebod luidt dan: “Gij zult genieten.” Dat gebod kunt u op heel veel plaatsen tegenkomen. Het komt zelfs al een beetje voor in het Oude Testament, in het boek Prediker: “Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God (Pred. 3,12-13)”. Toch zegt Prediker in hoofdstuk 2: Ik zei tegen mezelf: Kom, laat ik proberen de genoegens van het leven te smaken en te genieten van het goede. Maar ook dat, ontdekte ik, is enkel leegte. Vrolijkheid, zei ik tegen mezelf, is niet meer dan dwaasheid. En waar leidt vreugde toe? Ik heb mezelf ondergedompeld in de vrolijkheid van de wijn, en ik greep die dwaasheid aan om te onderzoeken of ik in mijn wijsheid – want die behield altijd de overhand – kon ontdekken wat een mens het beste doen kan, dat luttel aantal levensdagen dat hij doorbrengt onder de hemel (Pred. 1,1-3).

Waar gaat het in het leven om? Het is goed om te kijken naar de samenleving, bijzonder naar de media. daar wordt zichtbaar waar onze cultuur op inzet. De overal aanwezige reclame wil graag dat wij kopen en spiegelt de idee voor dat we zo gelukkig worden. Met deze body lotion, of met deze after shave, loopt de hele wereld achter je aan. De gedachte is: Je bent op aarde om gelukkig te zijn. En om gelukkig te worden moet je alles hebben wat je hart begeert. Het antwoord van de reclamewereld op de vraag waar het in dit leven om draait zou kunnen luiden: We zij op aarde om te genieten.

Het Evangelie geeft ons een ander antwoord. Je zou kunnen zeggen dat we op aarde zijn om Kind van God te zijn. Daarover gaat de tweede lezing: Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft! Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. De wereld begrijpt ons niet en ze kent ons niet
omdat zij Hem niet heeft erkend (1 Joh. 3,1). De wereld kan Jezus en de weg van Jezus niet accepteren, omdat Jezus ons voorhoudt dat we alleen door het kruis heen tot een nieuw en ander leven komen.

Met het feest van Allerheiligen worden we ons opnieuw bewust dat de heiligen die weg van Jezus zijn gegaan. Een weg die op een of andere manier altijd tegen de grote stroom van de wereld inging. Hebben de heiligen dan niet genoten van zoveel goeds? Zeker wel, al zijn er ook grote asceten bij. Jezus Zelf werd uitgescholden voor vriend van tollenaars en zondaars, iemand die eet en drinkt. Het verschil is dat dit niet op de eerste plaats komt, zelfs niet op de tweede of derde plaats. Het komt erbij als gave, als extra, als uiting van vreugde. Niet het genieten is doel, maar Jezus navolgen.

Heiligen zijn daarbij als een brug, want hoe volg je Jezus na? Het leven in het Evangelie is toch wel wat anders dan nu. De wonderen die Jezus deed, zijn zo voor ons niet weggelegd. Daarom zijn we blij met de heiligen. Ze zijn een brug in tweeduizend jaar navolging. Natuurlijk zoeken we ook zelf rechtstreeks contact met Jezus, Hij is de Middelaar, Hij is het centrum van ons geloof. Toch merken we dat we in de navolging van Jezus, de hulp van onze medemensen nodig hebben. Het inspireert enorm als je iemand ziet die dat realiseert wat je zelf ook graag wilt. Dat werkt zo in de muziek en in de sport. De idolen roepen op tot navolging.

Dit is een wat andere benadering dan de heiligen als voorsprekers. Ook dat is een aspect van de heiligen dat we niet mogen vergeten. Wij, gelovigen hier op aarde, wij bidden voor elkaar, dat is oer-christelijk. Dat bidden voor elkaar eindigt niet met de dood. Waarom zou dat. Als Jezus aan de rechterhand voor ons ten beste spreekt, als de Heilige Geest onze voorspreker is, zou het dan niet heel vreemd zijn als alle heiligen niet ook voorsprekers zijn.

In de eerste lezing worden de 144 duizend genoemd. Dat is 12 x 12 x 1000. Dat is dus het aantal stammen van Israël, maal de twaalf apostelen maal duizend. Duizend betekent hier de overtreffende trap. Vervolgens een menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen, ontelbaar dus. “… Dat zijn degenen die komen uit de grote verdrukking,
die hun gewaden hebben wit gewassen in het bloed van het Lam.”

Heiligen zijn voorsprekers, die ons meenemen in hun lofprijzing en hun gebeden. Heiligen zijn voorbeelden die ons helpen Jezus na te volgen. Hedendaagse heiligen zijn vrouwen als Edith Stein en moeder Teresa, en mannen als Maximiliaan Maria Kolbe en Paus Johannes Paulus II. Mensen die gegrepen zijn door de liefde van Christus, een liefde die hen boven zichzelf uittilt. Mensen ook die zich volledig hebben toevertrouwd aan het geloof in Jezus Christus. Dat is een geloof dat standhoudt in de donkerste nacht. Daar waar geen licht meer is, geen licht van verstand of van kennis, of van ervaring of wat dan ook is er het licht van het geloof.

Door die weg van Jezus te gaan, zijn zij gaandeweg andere mensen geworden, veranderd van kind van deze wereld in kinderen van God. Zo is in hen het Evangelie van de zaligsprekingen waar geworden. Wij mogen hen vragen ons te helpen, dat wij met hun voorbeeld en hun voorspraak Jezus blijven navolgen, tot we eens met hen zijn in Gods vaderhuis. Amen.

Voorbede

Op voorspraak van alle heiligen bidden wij tot God, onze hemelse Vader.

Wij bidden voor onze Kerk en voor alle mensen van goede wil. Wij vragen om die geest van geloof en liefde die de heiligen heeft gemaakt tot echte navolgers van Jezus Christus. (Laat ons [zin¬gend] bidden.)

Wij bidden voor regeringen en verantwoordelijken in de wereld, dat zij meebouwen aan een cultuur en een economie waarin goedheid en liefde en omzien naar elkaar belangrijker zijn dan geld en macht. (Laat ons bidden.)

Wij bidden voor hen die vervolgd worden, dat zij in de geest van de zaligsprekingen durven blijven vertrouwen. Dat zij zichzelf niet verliezen in haat en geweld, maar Gods liefde in alle omstandigheden weten te behouden. (Laat ons bidden.)

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor ouders, kinderen en kleinkinderen. Wij vragen om een nieuw begrip van heiligheid, een nieuw verlangen tot navolging van Jezus, dat de heiligen ons daarin te hulp komen. (Laat ons bidden.)

Intenties

Back To Top