Ga naar hoofdinhoud

Hoe grijs de werkelijkheid vaak ook is, als het erop aankomt moeten wij getuigen met een krachtig ja of nee, dan komt er opnieuw licht in de wereld; Licht van Christus.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerken van de H. Willibrord, de H. Willibrordus (Wassenaar) en de H. Laurentius (Voorschoten), weekeinde van 27 en 28 september 2014, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Eucharistieviering beluisteren vanuit de H. Laurentius te Voorschoten (MP3)

Preek beluisteren vanuit de H. Laurentuis te Voorschoten (MP3)

Preek: A2014DHJ26AAUFX

Lezingen

E.L.: Ezechiël 18,25-28
Ps.: 25 (24), 4bc-5, 6-7, 8-9
T.L.: Filippenzen 2,1-11 of 2,1-5
VE.: Johannes 10, 27
Ev.: Matteüs 21,28-32

Homilie

Is de oorlog tegen ISIS goed of fout? Ja of nee? U hoort ongetwijfeld ook wel eens dit soort gesprekken op de radio: “Ik stel u drie vragen, u mag alleen met ja of nee antwoorden.” Gelukkig laat niet iedereen zich zo bepalen, want er zijn talloze vragen die je niet met een simpel ja of nee kunt beantwoorden. Vandaag horen we in het Evangelie over een ja dat een nee blijkt te zijn en een nee dat gaandeweg toch een ja wordt. Maar de ene situatie is de andere niet. Soms moet een ja echt een ja zijn. Soms zijn er talloze grijswaarden mogelijk.

Mensen hebben zich er wel eens over verbaasd dat Christenen in communistische landen na verloop van tijd toch met de communisten gingen samenwerken. Tegelijk zijn er ook talloze Christenen die na verloop van tijd steeds kritischer tegenover het kapitalisme zijn komen te staan. Zwart is niet altijd helemaal zwart en wit is niet steeds echt wit. In de Sovjet Unie bleken sommige communisten goede mensen te zijn en in het vrije Westen bleken sommige kapitalisten niets ontziende geldwolven te zijn.

De Westerse wereld raakt steeds opnieuw in oorlogen verzeild waar niemand in betrokken wil zijn. In deze ingewikkelde situaties is de ene politicus vooral bezig met het keren van de terreurdreiging en het veilig stellen van olie en handel. De andere politicus is vooral bezig om vluchtelingen een veilig heenkomen te bieden. Het is allebei belangrijk, maar niet allebei van hetzelfde gewicht. Soms gaan deze belangen tegen elkaar in. Dan moet je de oliebelangen even laten gaan om mensenlevens te redden. In een vuile oorlog houdt niemand schone handen. Dat neemt niet weg dat je toch moet proberen de handen schoon te houden. Ook in oorlogen is er infectiegevaar. Heel vaak is wangedrag in een oorlog zelf opnieuw oorzaak van een volgende oorlog.

Afgelopen maandag was ik met de priesteropleiding op bedevaart naar Brielle, het heiligdom van de martelaren van Gorkum. Een groep priesterstudenten uit het bisdom Eichstätt in Duitsland, was te gast en vergezelde ons. Als ik dan weer het verhaal van de martelaren hoor, ben ik opnieuw onder de indruk. Jonge monniken van 18 en 19 jaar, nog amper volwassen blijven ze trouw aan hun geloof. Zomaar een pater Franciscaan, Willehad de Deen genaamd, was steeds uitgeweken voor de schermutselingen van de Reformatie. Juist hij belandt nu in de omstandigheid ja of nee te moeten zeggen. Ja of nee! Is de paus de opvolger van Petrus? Ja of nee! Maakt Christus in de Eucharistie het brood tot zijn Lichaam en de wijn tot zijn Bloed? Ja of nee! Geen tijd voor nuances, geen tijd voor theologie, voor diepzinnig onderscheid of gediscussieer. Ja of nee!

Ben U de koning van de Joden? Vroeg Pilatus. Ja of nee! Geen ruimte voor een uiteenzetting wat koning-zijn betekent. Geen tijd om na te denken over het Joodse Volk en wat van een koning van de Joden verwacht mag worden. Geen ruimte: Ja of nee. Dan antwoordt Jezus heel bewust: Ja koning ben Ik. Maar bij de hogepriester Kajafas zwijgt Jezus een hele tijd. Totdat Kajafas vraagt: “Ik bezweer u bij de levende God, zeg ons of u de messias bent, de Zoon van God.” Dan zegt Jezus: Jezus zei tegen Hem: “Gij hebt het gezegd. Maar Ik zeg u: van nu af zult Gij de Mensenzoon zien, gezeten aan de rechterhand van de Macht en komend op de wolken van de hemel.” Met dat antwoord tekent Jezus zijn doodvonnis. Dan scheurt de hogepriester zijn kleed en verklaart Hem schuldig.

Een politicus probeert altijd te voorkomen dat hij in zo’n situatie belandt. Verreweg de meeste politici moeten het hebben van de nuances. Want die geven ook bewegingsruimte. Zo is het soms ook in de Kerk. Volgende week zondag, als wij hier in onze parochie een gezinsdag houden in Oegstgeest, begint in Rome de grote gezinssynode. Sommige journalisten hebben de onderwerpen al bepaald en proberen daarmee de synode te kapen. Alleen al er verruiming komt voor gescheiden stellen, zodat ze kunnen hertrouwen of op zijn minst aan de sacramenten deelnemen is voor hen de synode geslaagd. Sommige willen ook meer ruimte voor inzegening van koppels van gelijk geslacht. Als dat er niet komt is de synode mislukt.

Dan is het ja of nee. Soms zegt de Kerk dan inderdaad ja of nee, want de vragensteller is niet geïnteresseerd in de verkondiging van de kerk, maar alleen in de bevestiging van de eigen opinie.

Is er niet eerder de vraag waarom bijna geen stel meer trouwt, bijna geen stel meer voor altijd ja durft te zeggen? Is de echte nood niet de tijdgeest die het huwelijk eerder ondermijnt dan bevordert. De kardinalen en bisschoppen zullen zich niet laten bepalen door de vragen van de journalisten en uiteindelijk ook niet door de vragen van enkele groepen uit Nederland. Ze zullen met alle verhalen uit de hele wereld kijken waar de echte nood zit en waar we de oplossing moeten zoeken. De kans is groot dat er een nieuwe stevigheid in het geloof en het geloofsleven moeten komen, die wij in het welvarende Westen ernstig zijn kwijtgeraakt.

De Christenen in het Oosten, die keer op keer voor hun leven moeten vrezen, getuigen van een sterk geloof. Zij houden ons voor ogen om de echte problemen te zien en te durven getuigen, ook te durven kiezen voor een consequente navolging van Christus. Want hoe grijs de werkelijkheid vaak ook is, als het erop aankomt moeten wij getuigen met een krachtig ja of nee, dan komt er opnieuw licht in de wereld; Licht van Christus. Amen.

Voorbede

Bidden wij tot God, onze Vader.

Wij bidden voor paus Franciscus, voor de synodevaders en alle andere deelnemers aan de Bisschoppensynode over het gezin: dat de Geest van de Heer hen mag verlichten, zodat de Kerk, in trouw aan Gods plan, goede antwoorden mag vinden op de uitdagingen, waarvoor het gezin zich in deze tijd gesteld ziet. (Laat ons [zingend] bidden.)

Wij bidden voor hen die de volken regeren: dat de Heilige Geest hen inspireert tot een beleid, dat het gezin als kern en fundament van de maatschappij versterkt naar Gods plan; en dat zij families in hun moeilijkheden te hulp komen. (Laat ons bidden.)

Wij bidden voor de christelijke gezinnen:
dat zij huizen van gebed mogen zijn en gemeenschappen van leven en liefde. Voor echtparen die in moeilijkheden verkeren, voor hen die alleen staan in de zware taak van opvoeden en voor gezinnen die omwille van het Evangelie hun vaderland moeten achterlaten, dat de Heer hen met zijn genade blijft sterken en nieuwe wegen opent van broederlijke naastenliefde en menselijke solidariteit.(Laat ons bidden.)

Wij bidden voor grootouders, jongeren en kinderen, dat zij inspiratie vinden om ook in deze tijd de weg te gaan van het heilig huisgezin, tot welzijn van anderen en van hen zelf. (Laat ons bidden.)

Intenties

Gebed tot de heilige familie

Jezus, Maria en Jozef, in u beschouwen wij
de luister van de ware liefde
en met vertrouwen wenden wij ons tot u.

Heilige Familie van Nazaret, maak ook van onze gezinnen
plaatsen van gemeenschap en gebed,
authentieke scholen van het Evangelie
en kleine huiskerken.

Heilige Familie van Nazaret,
laat gezinnen nooit meer ervaren wat geweld is,
wat uitsluiting is en scheiding:
dat ieder die gewond is of te schande gemaakt,
spoedig vertroosting en genezing mag ervaren.

Heilige Familie van Nazaret,
laat de komende Bisschoppensynode
ons meer bewust maken van de heiligheid
en onschendbaarheid van het gezin
en van zijn schoonheid in het plan van God.

Jezus, Maria en Jozef, wil ons horen en verhoren.
Amen.

Back To Top