Ga naar hoofdinhoud

Wat als Paus Franciscus ons land zou bezoeken…

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerken van Sint Jozef (Wassenaar) en de H. Laurentius (Voorschoten), 4 december 2016, om 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Eucharistieviering vanuit de H. Laurentius te Voorschoten (MP3)

Preek vanuit de H. Laurentius te Voorschoten (MP3)

Preek: A2017ADV02AAUFX

Lezingen

E.L: Jesaja 11,1-10
Psalm: Ps. 72 (71), 2, 7-8, 12-13, 17
T.L: Romeinen 15, 4-9
All: Lucas 3, 4.6
EV: Matteüs 3, 1-12

Homilie

Stel dat paus Franciscus ons land bezoekt. Ik denk dat hij feestelijk onthaald wordt en dat er heel wat mensen op de been zullen zijn. Zou u gaan? Als hij in Ahoy, of in de Arena de Eucharistie viert, zou u een kaart willen bemachtigen?

Zoiets stel ik me voor bij Johannes de Doper. “Toen trok Jeruzalem, Judea en heel de Jordaanstreek naar hem uit …” Johannes de Doper heeft het druk, dag in dag uit, vanuit alle kanten komen ze naar hem toe.

Wat zou Paus Franciscus ons willen zeggen? Op zich kunnen we daar wel naar gissen, hij heeft al een paar officiële stukken gepubliceerd. Maar laten we eerst kijken wat er over Johannes wordt gezegd: “Een stem van iemand die roept in de woestijn bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht”.

Waarvoor toch komen al die mensen naar hem toe? Voor die ene oproep: “ … bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht”. Of komen ze voor die uitbranders die Johannes af en toe te berde brengt, met name richting Farizeeën en Sadduceeën: “Adderengebroed, wie heeft u voorgespiegeld, dat ge de dreigende toorn kunt ontvluchten? Brengt liever vruchten voort die passen bij bekering …” Veel mensen zijn tuk op relletjes en of provocaties waarin de leiders voor schut worden gezet.

Maar zouden al die mensen echt alleen komen voor een relletje, voor goedkoop amusement? Nee, zij komen voor zuivering, voor reiniging en herstel. In Israël was het gebruik van de Mikveh algemeen bekend, een ritueel bad, waarin de vrome Jood zich helemaal onderdompelde om gereinigd te worden. Maar daar was een getuige bij nodig, dan pas was de reiniging geldig.

Johannes biedt zich aan als getuige en hij roept op om niet alleen jezelf onder te dompelen, maar daarbij ook je zonden te noemen, dan wordt die reiniging door onderdompeling echt een nieuw begin.

Nee, de mensen komen daar niet heen voor een opstootje, ze zoeken innerlijke zuiverheid, en Johannes is bekend geworden als een profeet, een man die zich niet laat besmeuren door alle onzuiverheid van deze wereld, met de onzuiverheid waar heel de bevolking dag in dag uit mee wordt geconfronteerd.

Wie zouden er naar paus Franciscus toe komen, en waarom? Zouden ze komen omdat hij beroemd is, omdat hij ooit een streng gewetensonderzoek heeft gehouden voor de kardinalen, waarover gelovigen en niet gelovigen hebben staan gniffelen? Stel dat paus Franciscus Nederland bezoekt, komen mensen dan naar hem toe vanwege het mediaspektakel, of gewoon voor een mooi uitje? Of zouden ze toch net als in de tijd van Johannes bekering zoeken?

En als ze dan bij de paus geweest zijn, in Ahoy, of de Arena, of waar dan ook, zouden ze dan blij zijn of teleurgesteld? Wat zou hij hen gezegd hebben? Ik denk dit: … bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht …”

Daarom de vraag: Wat zou u doen? Zou u gaan? En als u zou gaan, wat zou u bij hem dan zoeken? Zoekt u bekering, zoekt u zuivering, reiniging, innerlijke genezing. En wie zoekt u dan? Zoekt u een beroemde wereldleider? Zoekt u een aansprekende persoonlijkheid? Of zoekt u vooral iemand die de armoede liefheeft? Zijn kameelharen mantel is nu een kleinere middenklasse auto. De woestijn is voor de paus zijn verblijft in Santa Marta en niet in de pauselijke afdeling van het Vaticaan. Daar eet hij de gewone maaltijden, zoals Johannes in de woestijn at wat de woestijn voortbracht, dat wat God hem te eten gaf.

Hoe denkt u dat die mensen die op bezoek kwamen bij Johannes de Doper en die zich door hem lieten dopen, weer naar huis gingen? Als mensen die terugkwamen van vakantie, of van een interessante ontmoeting? Is er iets met heb gebeurd? Heeft die onderdompeling, met die belijdenis van hun zonden tegenover Johannes de Doper hen veranderd? Keren ze als andere mensen, als nieuw geboren mensen terug naar hun huis en hun familie?

Wij hoeven niet te wachten totdat paus Franciscus ons land bezoekt, we zijn op weg naar Kerstmis, we gaan de geboorte van Jezus vieren, Hij komt hier in ons midden elke dag in de Eucharistie. De Jordaan is hier, het is de doopvont waarin we gedoopt zijn, en die belijdenis kunnen wij elke keer opnieuw uitspreken, nu niet tegenover Johannes de Doper, maar tot Jezus, wanneer er gelegenheid is om te biechten.

Als paus Franciscus ons land zou bezoeken, maar die kans is niet groot, dan weet ik wel waar hij het over zal hebben: Hij zal spreken over Jezus en over Gods barmhartigheid, hij zal zeggen: “ik ben een zondaar” en “bid voor mij”. Hij zal spreken over wegen tot bekering, omdat God eindeloos barmhartig is. Hij zal pleiten voor de gezinnen als een plaats waar geloof en liefde vlees en bloed worden, een gemeenschap waar God in ons midden is, in de kinderen en in de ouders. Hij zal priesters aansporen om de mensen nabij te zijn en de mensen aansporen het geloof en de Kerk niet los te laten, maar weer op te pakken en ermee aan de slag te gaan. Als hij komt, zou u dan gaan? En als u dan geweest bent, zou u dan anders naar huis terugkomen? Dan zou ik zeggen, laat dat hier en nu al beginnen, nu op deze tweede zondag van de Advent, want we zijn op weg naar Kerstmis, de komst van de Heer. Amen.

Voorbede

Bidden wij vol vertrouwen tot God die ons zijn Zoon schenkt.

Wij bidden voor alle Christenen die zich voorbereiden op kerstmis, dat zij deze tijd benutten voor bezinning en zuivering, voor verdieping van de band met God en de naaste, dat Christus hun harten mag raken en genezen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze wereld, dat mensen binnen alle hectiek van de feestdagen ook rust mogen vinden, dat de vreugde rond Sinterklaas hen ook gul maakt voor de de armen, dat zij hun gezelligheid ook delen met hen die dit missen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie, wij vragen dat we Gods genade in ons hart mogen toelaten en deze Advent ook een tijd wordt van herstel, zodat Kerstmis een feest wordt van een nieuwe begin met God en elkaar. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen en vragen dat de feestdagen niet ten onder gaat in de overdaad van cadeaus, maar dat er liefde mag zijn door oprechte aandacht en betrokkenheid. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top