Ga naar hoofdinhoud

Waarom roept Jezus leerlingen? Had Hij niet een legioen engelen tot zijn beschikking die Hij uit kon zenden? Hoeft Jezus niet gewoon te zeggen wat Hij wil en het gebeurt?

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerken van de H. Joannes de Doper (Katwijk) en Sint Jozef (Wassenaar), weekeinde van 21 en 22 januari 2017, om 19.00 en 09.30 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Eucharistieviering vanuit de H. Jozef te Wassenaar (MP3)

Preek (anders dan de geschreven preek) vanuit de H. Jozef te Wassenaar (MP3)

Eucharistieviering vanuit de H. Joannes de Doper te Katwijk (MP3)

Preek vanuit de H. Joannes de Doper te Katwijk (MP3)

Preek: A2017DHJ03AAUFX

Lezingen

E.L: Jesaja 8, 23b – 9, 3
Psalm: Ps. 27 (26), 1, 4, 13-14
T.L: 1 Korinte 1, 10-13. 17
All: Matteüs 4, 23
EV: Matteüs 4, 12-23 of 12-17

Homilie

De afgelopen weken kwamen we Johannes de Doper tegen, de man die zijn eigen roeping en zending omschreef met de woorden van Jesaja; “Een stem van iemand die roept in de woestijn bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht.” Vandaag is het niet Johannes die roept in de woestijn, maar Jezus die roept aan het meer van Galilea. Dat Johannes riep, was nog wel te begrijpen; hij riep op tot bekering, maar waarom roept Jezus? Je zou kunnen zeggen: “Jezus is de Zoon van God, Jezus is God, Jezus heeft ons niet nodig!” Daarom die vraag: “Waarom roept Jezus de leerlingen?” Als ik naderhand zie hoe weinig de leerlingen ervan snappen, de domme opmerkingen die ze maken, het feit dat er een verrader tussen zit en ze Hem vrijwel allemaal in de steek zullen laten. Had Jezus ons niet kunnen verlossen door vergeving te schenken, door ons met God te verzoenen vanuit Gods almacht?

Waarom roept Jezus leerlingen? Had Hij niet een legioen engelen tot zijn beschikking die Hij uit kon zenden? Hoeft Jezus niet gewoon te zeggen wat Hij wil en het gebeurt? Toen God de wereld schiep, had Hij ook niemand nodig, zelfs geen engelen, alleen God bestond. Als Gods Zoon op aarde verschijnt, zou Hij toch ook niemand nodig moeten hebben. Bovendien had God grote tekenen gedaan, de zee gespleten voor Mozes en het volk, de aarde opengespleten zodat de afvalligen werden verzwolgen, vuur bij Elia die offer en altaar verslond. Zou het optreden van Jezus in zijn eentje, met opnieuw zulke tekenen, niet veel indrukwekkender en overtuigender zijn en ook veel logischer, meer in de lijn van die voorgeschiedenis van God met de mensen?

Ik stel deze vraag, omdat ergens in ons achterhoofd zulke gedachten kunnen rondzingen. Misschien hebben wij ook wel meer behoeften aan een God die onze problemen met een machtig handgebaar oplost, zijn we ook niet innerlijk boos als alles tegenzit, als dierbare mensen ziek worden of doodgaan. Misschien zit er diep in ons hart wel die roep naar een god die overal voor zorgt; dat er goede wereldleiders komen, dat rechters rechtvaardig recht spreken, dat dieven en moordenaars worden gestraft en beter nog, zich bekeren. Zo klinkt ook de vraag: Waarom laat God dat toe? Waarom doet God niets? Waarom heeft God zijn Volk in de Tweede wereldoorlog laten afslachten in de gaskamers? Bestaat die God wel? Wat voor god zoeken wij?

Die god is niet op aarde verschenen. Die god heeft geen zoon die is mensgeworden. Die god scheppen wij zelf, wanneer we de supercomputer afhebben die de wereld gaat regeren. Die god maken we zelf, naar ons eigen beeld. Die god mag alles bepalen wanneer we de economie helemaal in de hand hebben. Dat is de god die levert als wij betalen.

Jezus ziet de vissers aan het meer en zegt tot hen: “Komt, volgt Mij; Ik zal u vissers van mensen maken.”

God is iedere keer anders. Het begon al bij Abraham: Een God zonder beeld. Het ging zo bij Mozes, een God zonder Naam. Die God krijgt een Naam in Jezus, “God redt”, die God wordt zichtbaar in het gelaat van Christus.

Zo is God ook anders als Hij verschijnt in zijn Zoon. God is altijd anders dan wij Hem ons voorstellen. Zoeken wij naar een machtige God buiten ons, dan spreekt Jezus over God binnen in ons. Zoeken wij naar redding door Gods machtige hand, dan roept God ons mensen om aan de slag te gaan.

Oude godsbeelden, diep in ons hart, moeten nog steeds overwonnen worden. Die zitten er al vanaf onze zondeval. Dat is vanaf die fase in de geschiedenis van de menselijke ontwikkeling, waarin Gods stem niet meer werd gehoord omdat de mens andere stemmen interessant begon te vinden, waaronder zijn eigen stem, zodat Gods stem steeds meer werd overstemd door onze eigen angsten, verlangens en ambities.

God schiep de mens naar zijn beeld. Maar de mens wilde niet beeld van die God zijn, hij wilde het andersom, hij wilde zelf god vorm geven naar zijn eigen beeld. God doet zijn Zoon geboren worden. Maar de mens wil niet die Zoon van die God. Die is te weinig beeld van de machtige mens, te weinig een machtige god.

Steeds is God anders dan we ons Hem voorstellen, omdat onze voorstelling voor een deel vastzit aan de evolutie, aan onze angsten en aan onze ambities

Jezus openbaart ons God. Door Jezus, ja alleen door Hem, komen we God op het spoor. Daarvoor moeten we ons eigen idee over God steeds opnieuw loslaten. Wanneer we met de ogen van Jezus gaan kijken, gaan we God meer onderscheiden, gaan we Hem herkennen, ook in de schepping, in de natuur.

Jezus zegt tot de vissers: “Komt, volgt Mij; Ik zal u vissers van mensen maken.” God doet het niet zonder ons. Onze redding begint, wanneer we met God mee gaan doen. Voor die redding moeten we leerling worden, leerling van Jezus. Uw baan, uw hobby, uw bezit, alles wat u bent en alles wat u hebt, alles mag ingezet worden voor het koninkrijk van God. Niets is meer belangrijker. Dat is niet alleen weggelegd voor priesters, diakens, religieuzen en pastorale werkers. Het is weggelegd voor iedere leek, voor iedere gedoopte, voor iedereen die zijn stem hoort. Amen.

Voorbede

Bidden wij tot God in geloof en vertrouwen.

Wij bidden voor alle gelovigen, dat zij innerlijk stil durven worden, zodat zij Gods roepstem kunnen horen. Wij vragen om mensen die bereid zijn alles in te zetten voor Gods Koninkrijk. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze wereld, dat het rustiger en eenvoudiger mag worden, dat we niet zoveel tumult maken en zoveel afleiding, dat meer mensen kiezen voor een eenvoudige levensstijl, zodat er ruimte komt voor bezinning en geloof. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekern, voor alle vrijwilligers, om die bijzondere vrijheid waardoor zij kunnen kiezen voor Gods Koninkrijk, wij bidden dat zij daarin elkaar versterken en steunen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, om een hernieuwd vuur voor het Evangelie, dat jonge mensen de roep van Jezus horen en durven beantwoorden. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top