Ga naar hoofdinhoud

Als je open wil staan voor Gods Openbaring, als je op zoek wilt gaan naar wat werkelijk belangrijk is, dan moet je in beweging komen en het Licht volgen. Blijf je luisteren, blijf je je ogen richten op het licht, dan zal je uitkomen bij het Licht met een hoofdletter.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerk van Sint Jozef en Sint Willibrordus (Wassenaar) en Willibrord (Oegstgeest), weekeinde van 7 en 8 januari 2017, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Eucharistieviering (MP3)

Preek (MP3)

Preek: A2017OPENB1AAUFX

Lezingen

E.L: Jesaja 60, 1-6
Psalm: 72 (71), 2, 7-8, 10-11, 12-13
T.L: Efeziërs 3,2-3a. 5-6
All: Matteüs 2, 2
EV: Matteüs 2, 1-12

Homilie

Het feest van vandaag heet officieel: Openbaring des Heren. In de volksmond is het Driekoningen geworden, een populaire naam, al weten we helemaal niet of het koningen waren en evenmin of het er drie waren, de verhalen inspireren, ontroeren en voeden ons geloof.

Op mijn prekensite, mijn homepage op het internet, kunt u een stuk of tien Driekoningenpreken lezen en omdat ik niet graag preken hergebruik, u kunt ze immers nalezen, wil ik vandaag de aandacht vestigen op iets waarover ik in de kerstnacht al ben begonnen.

In de kerstnacht heb ik gesproken over de Redder die geboren is. Ik citeer een stukje: “Soms vergeten we dat wij alleen gered kunnen worden als we met Christus meedoen. Noach moest aan de slag met zijn boot. Abraham moest op pad gaan. Mozes moest eerst naar Farao en daarna de woestijn in en David moest de strijd aan met Goliath. Maar ook het volk moest op pad, ze moesten meedoen en in beweging komen …”. Wat voor Noach, Abraham, Mozes en David gold, dat geldt ook voor de wijzen waarover wij vandaag horen.

Het feest van vandaag heet: “Openbaring des Heren” God wil ons iets laten weten, iets wat wij niet uit onszelf kunnen inzien. Iets dat we niet met welke moderne wetenschap ook kunnen ontdekken. Het Griekse wordt is Apocalyps. Zo begint ook het boek van de Apocalyps, dat vertaald wordt met het boek van de Openbaring. Wanneer wij mensen iets goren wat we helemaal niet hadden verwacht, of wat een nieuw licht werpt op de situatie, kunnen we zeggen: Dat is een openbaring. Het heeft ook iets met onthullen te maken, zoals een nieuw standbeeld wordt onthuld, de doek wordt weggenomen die het bedekt. Soms zie je alleen de contouren, een silhouet, dan als de doek wordt weggenomen, wordt het nieuwe volledig zichtbaar. Denk aan de sluier van de bruid die de bruidegom optilt na het jawoord, om zijn bruid te kussen. Haar gezicht wordt onthuld.

Zo gaat het ook tussen God en ons: Maar als God ons iets wil openbaren is dat eigenlijk altijd omdat God ons te hulp wil komen, omdat God ons vooruit wil helpen, omdat de volgende fase aanbreekt in onze geschiedenis, omdat we verder moeten groeien in de waarheid en in het leven.

Zo vandaag de wijzen uit het Oosten. Hoe belanden zij uit dat verre Oosten in de omgeving van Bethlehem, in een eenvoudig huis? Het is een ster, een bijzonder ster. Maar er is nogal een overgang tussen een ster daarboven aan het firmament en een klein kind in de armen van zijn moeder. Het lijkt erop dat de weg die zij gegaan zijn een echte pelgrimstocht is geworden. Wat hebben ze onderweg meegemaakt, hoe hebben ze samen gesproken, gezocht, geredeneerd, gebeden? Het belangrijkste is misschien wel dat ze op weg zijn gegaan, ze zijn in beweging gekomen. Was het nieuwsgierigheid, was het wetenschappelijke gedrevenheid, was het een intuïtief speuren, was het een bezorgdheid voor stad en wereld, dat ze verlangen naar een andere koning?

Ik kan me zo voorstellen dat deze koningen bij Herodes enigszins teleurgesteld waren. Een lange tocht, de ster is verdwenen, dus moet het hier ergens zijn. Een koning die nergens iets van weet en die elk geluid over een nieuwgeboren koning als een aanval op zijn troon ervaart. Priesters en schriftgeleerden die wel weten wat er in de Schriften staat, maar die zelf niet in beweging komen, niet op weg gaan, niet op zoek gaan, die waarschijnlijk zelf nauwelijks echt geloven dat God ons te hulp komt.

Het zijn allemaal menselijke dingen. Die Wijzen uit het Oosten zijn op weg gegaan en maken een innerlijke ontwikkeling door van de buitenkant naar de binnenkant, van het licht aan de buitenkant naar het licht aan de binnenkant, van wetenschappelijk inzicht naar geestelijk inzicht. Alle gebeurtenissen op deze weg, zoals deze ontmoeting aan het koninklijk hof van Herodes, worden schakels om van de buitenkant naar de binnenkant te komen.

God wil aan deze wijzen iets openbaren en door die wijzen aan ons. Deze wijzen symboliseren de Oostelijke wereld, een wereld waar wijsheid vandaan komt, maar zij komen op zoek naar de wijsheid in deze streken. De wijzen uit het Oosten zijn ook symbool geworden van de grote wereldrijken waar de wereld toen uit bestond. Heel de wereld is op zoek. Nu openbaart God zijn Zoon aan hen en door hen aan de hele wereld.

Deze wijzen uit het Oosten hebben een lange weg afgelegd, een levensweg, die symbool mag zijn voor onze levensweg. Als je open wil staan voor Gods Openbaring, als je op zoek wilt gaan naar wat werkelijk belangrijk is, dan moet je in beweging komen en het Licht volgen. Blijf je luisteren, blijf je je ogen richten op het licht, dan zal je uitkomen bij het Licht met een hoofdletter. Eerst verdween de ster en ze dachten dat ze er waren, maar het licht was gedoofd. Toen ze weer op weg gingen, verscheen de ster weer, en pas toen hij bleef staan, toen wisten ze dat ze de Koning gevonden hadden. Hoe groot zal hun vreugde zijn geweest, niet meer die uitbundige vreugde zoals die aan het hof zou zijn geweest, maar een diepe, intense innerlijke vreugde. Door deze weg waren ze zelf veranderd. Ze hadden de ster niet meer nodig. De Geest sprak nu in hun binnenste, een engel in een droom. Mensen die langs een andere weg, als andere mensen teruggaan. Een openbaring aan ons. Amen.

Voorbede

Bidden wij op voorspraak van Maria tot God onze hemelse Vader

Wij bidden voor alle mensen die op zoek zijn naar het ware Licht, dat zij voorbij het licht van deze tijd, voorbij het kunstlicht van deze wereld, blijven zoeken naar het eeuwige licht; dat zij Christus mogen vinden en in Hem de zin van hun bestaan ontdekken. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze wereld, voor alle mensen van goede wil, voor alle onbevangen wetenschappers, voor waarheidszoekers en onvermoeibare werkers voor een betere wereld, dat zij hun licht opsteken bij Christus, het Licht van de wereld. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en voor onze parochiekernen, dat wijzelf steeds weer in beweging komen, nieuwe stappen zetten op het pelgrimspad van ons leven. Dat wij open staan voor Gods Openbaring in Jezus Christus, en Hem navolgen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, wij bidden om licht voor onze gezinnen, voor de echtgenoten en voor de kinderen, licht van naastenliefde en begrip, licht van trouw en geduld. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top