Ga naar hoofdinhoud

Voor ieder van ons klinkt Gods roepstem op een bijzondere manier.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerk van Sint Willibrordus (Wassenaar) de H. Joannes de Doper (Katwijk) en de H. Willibrord (Oegstgeest), weekeinde van 6 en 7 mei 2017, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: A2017TMP04A

Lezingen

E.L: Handelingen 2, 14a.36-41
Psalm: Ps. 23 (22), 1-3a, 3b-4, 5, 6
T.L: 1 Petrus 2, 20b-25
All. Vers. Johannes 10, 14
EV: Johannes 10,1-10

Homilie

Het is dit weekeinde Roepingenzondag en ik wil beginnen met wat verhalen en gebeurtenissen van de laatste tijd. Afgelopen vrijdagavond, 5 mei, ben ik met een vriend met wie ik vroeger op het jongerenkoor zong, naar de Grand Final geweest van de Musical Jesus Christ Superstar in Ahoy, met 12.500 of meer bezoekers. De 72 jarige Ted Neeley sluit zijn toernee af.

De laatste jaren kan ik ook af en toe genieten als ik met vrienden kijk naar een film van Star Wars, een Science Fictionfilm met religieuze elementen, zoals de strijd tussen goed en kwaad. The Force is de goede kracht die mensen tot grote dingen in staat stelt. Als wij in de liturgie zeggen: “De Heer zij met u”. Dan zeggen zij in de film: “The Force be with you”. Een belangrijke rol is Obi Wan Kenobi, een Jedi Master, in het begin gespeeld door Sir Alec Guinness.

Dan las ik deze vrijdag een kort interview met een Mexicaanse van 20 jaar oud, die verleden jaar de missverkiezing in haar woonplaats had gewonnen, Esmeralda Solís Gonzáles. Ze werd ook kandidate voor de missverkiezing in Mexico. Esmeralda werkte inmiddels als model en had het erg naar haar zin. Dit jaar is ze ingetreden bij de zusters Clarissen.

Drie personen die op een of andere manier met geloof, bekering of roeping te maken kregen. Ted Neeley die de Jezus-rol speelde in de film-musical Jesus Christ Superstar, heeft talloze interviews gegeven. Hij vertelt dat hij getroffen is door de vele reactie van ouders en kinderen die de film vele malen hebben gezien en die daar troost en inspiratie uit putten. Neeley, een gelovige Baptist, gaat niet zover dat hij zegt dat hij het als een roeping ervaart om die rol van Jezus te spelen, maar hij geeft wel aan dat deze rol de mooiste is in zijn leven en hij dankt God dat dit hem is overkomen.

De musical Jesus Christ Superstar werd mateloos populair, het werd in de twintigste eeuw voor veel mensen een soort alternatieve volksdevotie, met name voor een groep mensen die gaandeweg de band met de Kerk kwijtraakten, maar die de persoon van Jezus nog steeds interessant en boeiend vonden. De film geeft een sterk vereenvoudigde vertolking van de laatste dagen van het leven van Jezus, door de ogen van de Jezus’ leerlingen en in de visie en de stijl van de 70er jaren van de vorige eeuw. Natuurlijk is het voor Ted Neeley ook gewoon zijn werk, zijn boterham, hij vergeet ook niet de merchandise te noemen en houdt het open of er ooit nog een herhaling komt, maar toch kan je aan hem merken dat de persoon van Jezus, zelfs in die vereenvoudigde en populaire vorm, zijn leven positief heeft beïnvloed.

Dan Sir Alec Guinness die de rol van Obi One Kenobi, de Jedi Master speelde. Hij was geboren in 1914 en kwam uit een arm gezin dat hoorde bij de Anglicaanse Kerk. Alec wist niet veel over het geloof en was een poosje bezig met de Presbyteriaanse Kerk, met atheïsme, met Marxisme en Boeddhisme. Ooit bezocht hij een bijeenkomst van Quakers, maar de Katholieke Kerk kwam nooit in het vizier. Dan speelt hij in 1954 de rol van Father Brown in de film The Detective, van Chesterton. Guinness liep toen een keer, gekleed als priester in een toog door een dorp in Frankrijk. Toen een kind hem zag, kwam het naar hem toe, pakte zijn hand en liep een stuk met hem op. Dit maakte zo’n indruk op hem, dat een kind met zo’n vertrouwen in een priester, zo spontaan kan reageren. Niet lang daarna werd zijn zoontje ernstig ziek door polio. Guinness bezocht een kerk in de buurt. Zijn zoon genas en Guinness werd Katholiek. Een jaar later werd ook zijn vrouw Katholiek. Heel zijn leven, hij stierf in 2000, bleef hij een trouw en overtuigd katholiek gelovig mens.

De plaatselijke schoonheidskoning Esmeralda heeft in een interview met Catholic News Agency gezegd dat ze voor haar intrede veel heeft gebeden. Een interview met iemand die nog helemaal aan het begin staat van haar weg als religieuze, is niet zonder risico. Houdt ze het vol? Houdt haar roeping stand? Is dit haar plek? Het zou niet de eerste keer zijn dat een jong geroepene intreedt en een interview geeft, maar een paar jaar later toch een andere weg kiest. Een paar punten in haar interview vielen me op. Esmeralda heeft ervaren dat God haar roept tot een radicale stap; om God op radicale wijze te dienen, die uitnodiging ervaart ze. Ze heeft kunnen zien hoe de wereld in elkaar steekt en ook wat de wereld te bieden heeft. “Het geluk dat de wereld biedt is heel aantrekkelijk, maar” zegt ze “je moet niet bang zijn” en het geluk dat ze nu heeft gevonden gaat veel dieper. Ze is echt heel erg gelukkig met haar keuze.

Drie personen, zo heel verschillend, maar in elk leven speelt Jezus en speelt het geloof een belangrijke rol. Bij de een vervult het zijn werk, bij de ander leidt het tot bekering en bij de jonge Esmeralda leidt het tot een klooster-roeping. De lezingen vandaag hebben ook die strekking. Zo schudt Petrus, bezield door de heilige Geest alle angst van zich af en treedt naar voren. Hij getuigt van Jezus als de levende die nieuw leven geeft. Drieduizend mensen sluiten zich die dag aan. In zijn brief zegt hij: “Nu zijn jullie bekeerd tot de herder en behoeder van uw zielen”. Die herder “Jezus” inspireert elke generatie weer opnieuw. Of het in een populaire vertolking is op toneel of in de film, of omdat eerst een kind je hand grijpt en later je zoon geneest, of dat Hij je inspireert tot een persoonlijke roeping in het kloosterleven. Voor ieder van ons hier in de kerk klinkt Gods roepstem op een bijzondere manier. Hij is de Goede Herder voor ieder van ons, voor elk leven, voor u en mij. Amen.

Voorbede

Bidden wij tot God die ons in Christus roep tot navolging.

Wij bidden voor alle gelovigen, dat zij in staat zijn de stem van de Goede Herder te horen, dat zij gehoor geven aan zijn uitnodiging, dat zij met Hem op weg gaan, Hem navolgen en zo hun plek in Gods Koninkrijk mogen invullen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor mensen in onze samenleving die door Jezus geïnspireerd worden, maar de weg naar de Kerk niet vinden, dat zij, door kleine gebeurtenissen geholpen, de kerk van Christus gaan zien met nieuwe ogen en de schat van genade vinden die hen wordt geboden. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochiegemeenschap, wij bidden om roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieus leven. Dat jonge en minder jongen mensen de persoonlijke uitnodiging van Jezus tot radicale navolging, horen en durven te beantwoorden. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, dat zij de roeping tot huwelijk, tot werk in de Kerk en in de samenleving, mogen invullen als hun persoonlijke navolging van Christus, tot heil van henzelf en vele anderen. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top