Ga naar hoofdinhoud

De Advent is begonnen. We willen ons voorbereiden op de komst van Christus. De lezingen spreken vandaag over waakzaamheid, want Gods Koninkrijk is nabij.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerken van de H. Willibrord (Oegstgeest), Sint Willibrordus (Wassenaar) en de H. Laurentius (Voorschoten), weekeinde van 30 november en 1 december 2019, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: A2020ADV01A

Lezingen

E.L: Jesaja 2, 1-5
Psalm: Ps. 122 (121), 1-2, 3-4a, (4b-5, 6-7,) 8-9
T.L: Romeinen 13, 11-14
All: Psalm 85 (84), 8
EV: Matteüs 24, 37-44

Homilie

Alle volkeren zullen erheen stromen en talloze naties erheen trekken. Zij zullen zeggen “Kom, laat ons optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jakobs God …” Dat visioen van Jesaja hoorden we net: “Alle volkeren zullen erheen stromen”. De afgelopen dagen hoorden we her en der weer over ‘Black Friday’. Het internet puilt ervan uit. Ik zag een filmpje van wereldwijd chaos in overvolle winkels. Dat bedoelde Jesaja niet met: “Alle volkeren zullen erheen stromen”. Black Friday, het klinkt als een werelds alternatief voor Goede Vrijdag, de dag waarop de zon verduisterde rond het sterven van Jezus.

De praktijk leert dat mensen eerder te lokken zijn door aanbiedingen, door super koopjes, en door het woord gratis, dan door het Evangelie van Jezus.

Paulus zegt in de tweede lezing: “Gij weet dat het uur om uit de slaap te ontwaken reeds is aangebroken. Thans is ons heil dichterbij dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan”. Paulus zegt dat het tijd is om wakker te worden. We hebben een televisieomroep “Wakker Nederland”, maar dat is niet wat Paulus hier bedoelt, dat is een andere vorm van wakker, net als mensen die wakker blijven en voor de deur van een winkel overnachten voor dat ene super koopje. Die blijven wakker voor deze wereld.

Paulus roept op tot een andere vorm van wakker zijn, van waken, het gaat om ons innerlijk. Er zijn zoveel stromingen, niet alleen de commercie, die ons in slaap sussen en ons alleen wakker houden voor hun eigen voordeel.

In het Evangelie beschrijft Jezus dat in slaap sussen van de wereld heel duidelijk als Hij tot zijn leerlingen zegt:“Zoals het ging in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. Zoals de mensen in de dagen vóór de zondvloed doorgingen met eten en drinken, met huwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en zij niets vermoedden totdat de zondvloed kwam en allen wegrukte …” Niets vermoedend, druk met de dingen van alledag, en daardoor het belangrijkste vergeten, zoals die vader die op een 40 jarig bruiloftsfeest excuus aanbood aan zijn vrouw en kinderen, omdat hij zich bewust was geworden dat hij de belangrijkste jaren volkomen was opgegaan in zijn bedrijf, waardoor alle last voor de kinderen bij zijn vrouw had gelegen. Of die vrouw die in een burn-out belandde en toen pas wakker werd en zich afvroeg waar ze nu eigenlijk mee bezig was.

Toch is dat wakker worden niet simpel. Jezus heeft in het Evangelie een tweede voorbeeld: “Dan zullen er twee op de akker zijn de een wordt meegenomen, de ander achtergelaten twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn de een wordt meegenomen, de andere achtergelaten”.

Het werk op het land moet doorgaan en de molen moet draaien. Het gaat er dus niet om dat we allemaal ons terugrekken op een veilige stek. Zulke ideeën kom je soms tegen, zoals laatst weer in Drente, die Vader met zes kinderen, die in Ruinerwold jarenlang grotendeels leefden in de kelder van de boerderij en wachtten op einde der tijden. Of groepen die zich beroepen op allerhande berekeningen en boven op een berg het einde afwachten. Nee, Jezus beschrijft het gewone leven, alles gaat gewoon door. Maar midden in het gewone leven is er een groot verschil. De een wordt meegenomen, de ander achtergelaten.

Het verschil is hoe we de dingen van alledag doen. Voor wie doen we het, waarom doen we het? Willen we rijk zijn in deze wereld, dan zullen we niet rijk worden bij God. Willen we een schat opbouwen op aarde, dan bouwen we geen schat in de hemel.

De derde vergelijking is de dief. Jezus zegt vandaag: “Begrijpt dit wel als de eigenaar van het huis wist op welk uur van de nacht de dief zou komen, zou hij blijven waken en in zijn huis niet laten inbreken. Weest ook gij dus bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht.”

Laatst vroeg iemand waarom Jezus de komst van het Rijk Gods vergelijkt met een dief. Het is als dat wakker zijn waar we zonet over begonnen. Er is een wakker zijn voor de wereld en er is een wakker zijn voor Gods koninkrijk. Zo is er ook een waakzaam zijn voor onze bezittingen, een waakzaam voor koopjes op een koopjesdag, tegenover een waakzaam zijn voor Gods Koninkrijk dat komt, dat aandringt, niet langer kan wachten. En denk niet dat je het wel allebei kunt, daarvan zegt Hij: Je kunt niet God dienen en de mammon.

Zoals ieder gewoon mens waakzaam is als een dief komt, zodat je bezittingen gevaar lopen, zo vraagt Jezus ons waakzaam te zijn voor een belangrijker bezit, voor je ziel, voor je relatie met God, je relatie met je naaste, het milieu, je huwelijk, de zuiverheid van hart en vrede in je omgeving. Vandaag roept Hij op om te kijken naar wat echt belangrijk is in ons leven. Om dat te kunnen, heb je stilte nodig, bezinning, een woord van wijsheid dat je wakker maakt.

De Adventtijd mag zo’n tijd zijn. Dan gaat het niet om de waakzaamheid van de wereld en het tijdelijk bezit dat nooit echt gelukkig maakt, dat alles kan je gestolen worden. De Adventtijd mag ons helpen wakker te worden, waakzaam te zijn voor dat wat blijft, zodat we klaar staan als Hij komt. Amen.

Voorbede

Bidden wij vol vertrouwen tot God, onze barmhartige Vader.

Wij bidden voor alle gelovigen en vragen om een nieuwe waakzaamheid en een nieuwe vorm van wakker worden, opdat we ons niet in slaap laten sussen door mooie praatjes en mooie plaatjes, maar door soberheid en eenvoud terugkeren naar God en de naaste. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze samenleving, voor alle mensen van goede wil, dat er in hun leven ruimte komt voor Gods stem, voor de stem van hun geweten, dat zij tijd vinden voor stilte en bezinning, dat zij in Christus Gods zorg en nabijheid gaan ervaren. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, dat we ons niet laten bepalen door de koopjes van deze wereld, maar bewust zijn van de prijs die Jezus voor ons heeft betaald om ons vrij te maken en ons wakker en waakzaam te houden voor het eeuwig leven. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, we vragen dat we de mooie dagen van Sinterklaas en Kerstmis benutten om oog te krijgen voor andere cadeaus, voor de liefde voor God en de naaste. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top