Ga naar hoofdinhoud

Het is zover, Kerstmis, we laten alles even achter en komen samen. We denken weer na over dat ene mysterie: God komt in ons midden door zijn Zoon en wat mag dat voor ons betekenen?

Kerstavond, 24 december 2019, in de parochie van De H. Augustinus: De gebedsviering met gezinnen in de Laurentiuskerk om 19.00 uur. De Eucharistievieringen in de kerken van St. Jozef (Wassenaar) en de H. Joannes de Doper (Katwijk) om 20.30 en 22.00 uur. De kerstochtendmis, 25 december 2019, 09.30 uur, Sint Willibrordus (Wassenaar). Door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: A2020KERSTNACHT1A/KERSTDAG1A

Lezingen

E.L: Jesaja 9, 1-3. 5-6
Psalm: Ps. 96 (95), 1-2a, 2b-3, 11-12; 13
T.L: Titus 2, 11-14
All: Lucas 2, 10-11
EV: Lucas 2, 1-14

Homilie

Ik hoop dat de liederen, het samenzijn en de liturgie u wat rust heeft gebracht bij alle drukte die deze feestdagen met zich meebrengen. Rust ook om opnieuw na te denken over het mysterie dat we vandaag vieren, want een mysterie is het.

Hebt u zich wel eens afgevraagd waarom God ons zijn Zoon zendt? Is het niet een vreemd gebeuren, wat steekt er nu voor Goddelijke logica achter, het kan toch veel sneller en efficiënter; begrijpelijker ook. Wat neemt God voor risico’s?

Eerst moet Hij Jozef overtuigen met Maria verder te gaan, Jozef wilde in stilte van haar scheiden. Vervolgens is er nergens plaats, zodat Maria het kind maar in een kribbe legt, de voerbak voor de schapen. Het kind had doodziek kunnen worden. Vervolgens moeten ze vluchten, ze ontsnappen maar net aan Herodes; het ene probleem volgt op het andere.

Als God de wereld wilde redden, had God dan niet simpel met krachtige hand kunnen ingrijpen. Zo zien wij mensen het toch graag, zo zouden wij het doen, als een verheven, ongenaakbare, almachtige God. Denk maar aan de oude goden, zo stelden wij ons goden voor: Perzische goden; de god van het goede en de god van het kwade, met hun eeuwige strijd van goed en kwaad. Griekse goden; Zeus en Apollo en Aphrodite en Eros. Romeinse goden; Jupiter en Mars en Venus en Minerva. De Germaanse goden: Wodan en Donar en Frea en Loki. We zien ze in onze tijd terug in de spektakelfilms, met grof geschut, met superkrachten, slim, mooi, onoverwinnelijk. Zo stellen wij ons goden voor.

Maar nee, zo geheimzinnig als God ooit in Israël begon, toen Hij zich kenbaar maakte in een brandend struikje dat niet verbrandde, zo onbegrijpelijk gaat Hij nu verder. Israël mocht geen beeld van God maken, zijn Naam werd zelden of nooit uitgesproken. Je kon hem niet zien, niet naderen, niet aanraken; Hij was totaal anders dan die talloze goden die al die andere volken hadden. Zij hadden godenbeelden, die goden hoorde je in de donder, zag je ritselen in de bosjes en kon je voelen in de hartstocht. Maar die God van Israël was een vreemde en geheimzinnige God. En dan nu dit, Kerstmis, God grijpt niet in met machtige hand, Hij toont geen met superkrachten, ja, dit dan, een meisje wordt zwanger zonder man en we zien een baby, een gewone baby.

Kerstmis is veel meer dan alleen de geboorte van Jezus. Het is de zoveelste keer dat God wil laten zien hoe Hij de dingen aanpakt. Eigenlijk staan we al vanaf het begin van de mensheid op het verkeerde been, wij mensen zijn verslaafd aan de verkeerde aanpak en zijn vergroeid met de verkeerde ideeën.

Als wij aan Gods hemel denken, dan kijken we naar boven, naar de sterren. Maar dat is niet de hemel, daar woont God niet. Die ster die de wijzen zagen, wijst naar de aarde, naar een stal, naar een baby in een voerbak. Herders en wijzen vinden een kind.

De oude goden van al die landen, ze bestaan niet. Ze bieden ook geen oplossing. Ons idee over een almachtige God faalt. Hij kan met superkrachten geen oplossing bieden. We verwachten de verkeerde dingen en bedenken de verkeerde oplossingen en verwijten God dat Hij het niet op onze manier doet. Het heeft er allemaal mee te maken dat we verkeerd denken, en dat zit op een of andere manier in onze genen, in onze cultuur, in onze gewoontes.

Want wat zegt de mensheid? Wij willen een god die doet wat wij vragen, die onze problemen oplost, die ziektes en rampen doet verdwijnen. Wij willen een God die zorgt dat het ons goed gaat. En doet God dat niet, dan doen we het zelf, dan maken wij de natuurkrachten los, dan sleutelen we aan het leven zelf, dan trekken we de aarde leeg, dan bepalen wij wat goed of kwaad is, dan hebben we Hem niet nodig en zullen we zelf god zijn.

En God zegt: Ik heb een droom, een droom dat mijn wet van liefde het hart van de mensen vervult. Ik heb een droom. Een droom dat de mens zoekt en verlangt naar zijn Schepper. Ik heb een droom. Een droom dat sterke en rijke mensen zich bekommeren om de armen en de zwakken. Ik heb een droom. Een droom, dat de mens de aarde behoedt en verzorgt en haar verder ontplooit. Ja, Ik heb een droom.

Kerstmis is het grote feest van het omdenken, anders gaan denken, omkeren in onze manier van denken en doen. God laat zien dat de werkelijkheid van hemel en aarde heel anders in elkaar zit en dat God heel anders is dan wat wij steeds van Hem maken. De hemel van God is niet boven ergens ver weg. Hij wil ons hart vervullen, in ons wonen, ons inspireren en adviseren, als we Hem maar willen toelaten. De almacht van God wordt pas zichtbaar in de zwakke krachten van liefde en trouw, van geduld en wijsheid. Hier, zegt God, dit is mijn Zoon, mijn allerliefste, mijn gezicht op aarde, mijn goedheid op aarde, Hij is de Mens zoals Ik hem ooit heb bedoeld. Kijk naar Hem, luister naar Hem, volg Hem, leer van Hem, bemin Hem. Dan wordt Hij je Redder, je Verlosser, dan verlost Hij je van je oude ik, dan maakt Hij je nieuw, zo schep ik in jou een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Amen, Zalig Kerstmis.

Voorbede

Wij bidden met een dankbaar hart tot onze hemelse Vader.

Wij bidden voor alle mensen op aarde die verlangen naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dat zij de ultieme kans die God ons biedt in zijn Zoon, durven aannemen, dat zij anders durven gaan denken en Hem volgen die onze Redder is. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze wereld, voor allen die heil en geluk willen bereiken door macht, geweld, manipulatie en invloed, dat zij gaan begrijpen dat zij daarmee op een doodlopende weg zitten; dat zij veranderen van visie en de Heer van het leven volgen, Christus de Heer. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, dat wij op dit Kerstfeest ons innerlijk laten raken door Gods goedheid en liefde, dat we door ons geloof anders gaan kijken, anders gaan denken en het goede doen, dat we Hem navolgen die onze Verlosser is. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, dat we de vreugde en de mooie sfeer van de kerstdagen benutten om elkaar te ondersteunen in ons geloof, dat we alleenstaanden niet vergeten en de saamhorigheid versterken door Gods liefde. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top