Ga naar hoofdinhoud

De geboorte van Christus geeft een nieuwe wending aan onze geschiedenis. De verandering die Hij brengt, begint in ons hart, bij ons thuis en in onze geloofsgemeenschap.

Eucharistieviering in de federatie H. Laurentius (RRM), in de kerk van de HH. Laurentius en Elisabeth (Kathedraal), 24 december 2022, om 18.30 uur, door plebaan Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: A2023KERSTNACHT1A

Lezingen

E.L: Jesaja 9, 1-2a.5-6a
Psalm: Ps. 96
All: De maagd brengt een zoon ter wereld …
EV: Lucas 2, 1-14

Welkomstgroet

Welkom, welkom, alle mensen,
in de kerk, van heind’ en ver.
Met zovele mensen-wensen,
zoekend naar de Morgenster.
Weest verheugd, Hij is geboren,
zingen alle englenkoren.

Laat uw zorgen even rusten,
God maakt zijn belofte waar;
ja, tot aan de verste kusten
klinkt zijn Woord zo luid en klaar.
Weest verheugd, Hij is geboren,
zoekend al wat was verloren.

Homilie

Als je een groot feest wilt voorbereiden, dan moet je op tijd beginnen. Dat doet God ook. Maar omdat je God niet kunt zien en ook niet zo met je gewone oren kunt horen, zendt God ons profeten. Zij geven Gods Woorden door. Vandaag de profeet Jesaja in de eerste lezing: Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons geschonken; Hem wordt de macht op de schouders gelegd en men noemt Hem ‘Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst’. Dit voorspelde Jesaja 700 jaar voor de geboorte van Christus. Dat was dus 700 jaar voorbereiding.

Wij leven geen 700 jaar, bij ons is de voorbereiding dus korter. Maria en Jozef moesten ook de geboorte van Jezus voorbereiden. Maar de keizer van Rome had andere plannen. Jullie moeten naar Bethlehem gaan. Daar moeten jullie je laten inschrijven.

Daarover gaan we nu zingen, in het boekje blz. 8

Maar als God ons iets wil zeggen, stuurt Hij niet alleen profeten, soms stuurt Hij ook engelen. Dat gebeurde bij Maria. De engel Gabriël kwam vertellen dat zij de moeder zou worden van Gods Zoon. En als Jezus geboren wordt in de stal, dan stuurt God zijn engelen naar de herders in het veld, om hen te roepen, ze moeten naar Jezus toe gaan.

Daarover gaat het lied op blz. 9.

Alles wat er op Kerstmis gebeurde was dus geen toeval, God had het voorbereid. Zelfs dat de keizer een volkstelling wilde houden, daar had God al rekening mee gehouden. Want zo werd Jezus geboren in Bethlehem, de stad van koning David. En als je goed leest, dan vallen veel meer dingen op. Dat de herders naar de stal kwamen heeft ermee te maken dat Jezus de Goede Herder wordt genoemd. Als Jezus de Goede herder is, dan zijn wij zijn schapen, zijn kudde. Hij is gekomen om voor ons te zorgen. Dat doet Hij in de Mis, als wij te Communie gaan, Hij wil voor ons het levende, heilige Brood zijn. Daarom ligt Hij in de kribbe, dat is de voerbak voor de schapen. Jezus is ons voedsel voor de ziel. Alles krijgt betekenis, bij God is het geen toeval.

We vieren dat Jezus is geboren, zijn verjaardag, de Goede Herder, Brood van Leven. Daarom gaan we nu het kindje in de kribbe leggen. De kinderen mogen meelopen. Daarbij zingen we het lied onderaan blz. 9: ‘t Is geboren, het God’lijk Kind!

Er is nog veel meer te zeggen over wat Jezus voor ons betekent, maar voor vanavond is het genoeg. Laten we gaan staan en samen hardop de geloofsbelijdenis uitspreken.

Slottekst

Dan wil ik aan het einde van deze Mis allen bedanken die zich zo hebben ingespannen om dit Kerstfeest in de kerk mogelijk te maken.

Ik denk aan het schoonmaken van de kerk, aan de versiering met allerlei praktische dingen, ik denk aan de boekjes, de muziek en de zang, al dit werk draagt bij tot de Kerstvreugde, de vreugde dat God ons zijn Zoon schenkt, onze Goede Herder, ons Brood van eeuwig Leven. Zalig Kerstmis.

Back To Top