Ga naar hoofdinhoud

Het Evangelie roept ons op om alle streven naar de eerste plaats los te laten en ons te richten op dienstbaarheid.

Eucharistieviering 17 en 18 oktober 2009, om 17.00 en om 9.30 uur in de parochies van De Goede Herder te Wassenaar en De H. Joannes de Dooper te Pijnacker, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: B2009DHJ29B

Lezingen

E.L.: Jes. 53, 10-11
Ps.: 33 (32) 4-5, 18-19, 20 en 22
T.L.: Hebr. 4, 14-16
Al.: Joh. Joh. 15, 15b
Ev.: Mc. 10, 35-45 (of 42-45)

Homilie

Onlangs was er in het nieuws dat onze minister president Jan Peter Balkenende in de race is om de eerste president van Europa te worden. Interessant is de nieuwswaarde van zoiets. Hoeveel wordt er gespeculeerd en gelobbyd, zo gaat het al jaren in Amerika en in zoveel landen. Wie mag er aan de touwtjes trekken, wie is de machtigste man op aarde?

Het zit in onze genen, we worden in veel van ons denken en doen bepaald door onze biologische evolutie. Carrièredrift zet mensen aan om hogerop te komen. Maar er is een andere evolutie en een ander carrière. Daar spreekt Jezus over in het Evangelie van vandaag.

Het is het eeuwige dilemma tussen stof en geest, tussen aarde en hemel, tussen het koninkrijk van de wereld en het koninkrijk van God; zijn wij groot door bezit, invloed, kracht en macht, of zijn wij groot in de liefde?

Het voorbeeld van de twee leerlingen is zo uit het leven gegrepen. Zij komen bij Jezus om hun carrière te bespreken. Kan een van ons naast u zitten. Ofwel wie wordt de tweede man in uw Rijk. Wie wordt in het koninkrijk van God vice-premier?

Met andere woorden, de leerlingen denken nog met termen en begrippen van deze wereld, terwijl ze Jezus navolgen. Ze moeten leren dat de carrière in Gods Koninkrijk een heel andere is.

Hoeveel moeite heeft Petrus gehad om te accepteren dat Jezus zijn lijden zou aanvaarden, dat Jezus verworpen, veroordeeld en gedood zou worden. Hoeveel moeite had Petrus om een idee te krijgen over de verrijzenis. Vandaag zien we net zoiets bij de broers Jacobus en Johannes. Ooit had Jezus hen al twee bijnamen gegeven: Boanerges, dat betekent Donderzonen. Het zijn vuurvreters die bereid zijn de strijd voor Jezus te aanvaarden. Maar ze moeten eraan wennen dat die strijd eerst begint in hun eigen hart.

Wanneer hebt u het laatst de ellebogen wat gebruikt om uw plaats te bereiken? Ik denk dan niet alleen aan een zakelijke carrière. Want dit gebeurt ook in de auto; nog even langs de file, alle andere voorbij en snel erin voegen, dit gebeurt bij de kassa, even voordringen. Hoeveel ergernis geeft het als iemand dat doet, er kan soms ruzie door komen. Maar hoe gemakkelijk doen we er zelf aan mee.

En we weten dat alles wat in het groot gebeurt, in het klein begint. Sociaal gedrag moet je vroeg leren. Zo is het ook met dienstbaarheid. Maar daar gaat nog iets aan vooraf. Echte dienstbaarheid vraagt liefde. En ook in liefde heb je twee vormen. Liefde zoals de evolutie die meegeeft, dan hou je van de mensen die goed voor jou zijn, waar je iets aan hebt, je houdt van mensen die jou aantrekken, waar jij je goed bij voelt, je houdt van mensen die belangrijk voor jou zijn, die jou vooruit helpen. Je houdt van kinderen die jou vertederen, je houdt van voedsel dat goed smaakt, je houdt van een omgeving die prettig is. Dat is het gewone houden van in onze wereld.

Jezus leert een ander houden van: Bemin uw vijanden en bidt voor hen die u haten. Jezus vergeeft zijn moordenaars. Dat houden van komt niet uit deze aarde en uit deze wereld, dat is niet van het koninkrijk van de mensen. Houden van zwervers en daklozen, houden van vreemdelingen en mensen van andere culturen, houden van iemand die vervelend is en saai, een zeur die niet helemaal spoort. Dat is een ander houden van.

Vandaag is het wereldmissiedag. Het is een mooie gelegenheid om stil te staan bij die andere vorm van houden van. Zoals het koninkrijk van God het aardse koninkrijk overtreft en ook kompleet maakt, zo is het ook met de liefde, de hemelse liefde maakt de aardse liefde kompleet.

Hier in de Eucharistie vieren we die liefde van God. God houdt van ons, niet omdat we de beste zijn, of omdat we zo aardig zijn, of omdat we het zo goed doen, of omdat we Hem iets te bieden hebben. Niets van dat alles. Jezus is gekomen voor de zondaars, want Hij ziet hen als zieken, als patiënten, Hij houdt van hen en heeft alles voor hen over.

Wanneer Hij ons aanraakt mogen wij genezen, dan wordt onze aardse liefde kompleet, zuiver en goed, dan kunnen wij dienen en dienend leiding geven, dan vragen we ons niet meer af welk stoeltje we in de hemel of op aarde krijgen, dan is het goed, want we zijn geborgen in Gods liefde. Amen.

Voorbede

Vol vertrouwen richten we onze gebeden tot God.

Bidden wij voor de Kerk, voor allen die een leidinggevende positie bekleden, dat zij altijd dienende leiders zijn. Voor alle gelovigen, dat zij in alle omstandigheden het voorbeeld van Jezus mogen volgen. Laat ons bidden.

Bidden wij voor onze samenleving, dat de groten in de wereld hun grootheid vorm geven in dienstbaarheid, dat de machtigen hun macht ondergeschikt maken aan de liefde, en dat de rijken hun bezit inzetten voor het welzijn van de mensen. Laat ons bidden.

Bidden wij voor onze geloofsgemeenschappen hier in Pijnacker en Nootdorp, dat wij als gelovige mensen zelf ons doen en laten richten naar het Evangelie, dat we ook zelf weerstand bieden aan de zucht naar rijkdom en macht, dat we leven in de navolging van Christus. Laat ons bidden.

Bidden we voor de gezinnen, om dienende liefde, om heilzame kracht en geduldige wijsheid. Dat ouders de veilige ruimte bieden waarin kinderen zich kunnen ontplooien en dat zij tegelijk de leiding geven die kinderen nodig hebben om op koers te blijven. Laat ons bidden.

Back To Top