Ga naar hoofdinhoud

Jezus leeft. Goedheid en liefde, eerlijkheid en trouw. Die winnen het, want dat is wat God wil.

Eucharistieviering 11 april 2009, 19.30 uur, in de parochie van de heilige Jozef te Wassenaar, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: B2009TMPPWBGEZIN

Lezingen

E.L.: Gen. 1,1 – 2,4
Ps.: Lied over de schepping
T.L.: Ex. 14,15 – 15,1
Cantiek: Lied over de rode zee.
Al.: Glorialied en acclamatie
Ev.: Lc. 24, 1-12

Homilie

Eerst heet ik Denzel van harte welkom. Ik heb jullie nog niet uitvoerig begroet, want we begonnen achterin met het vuur. Dus daarom nu: van harte welkom, met je ouders en peetouders en familie, met je vrienden van school en uit de buurt. Vanavond word jij gedoopt, in de paaswake. Een mooi moment. We vieren in de doop dat God met ieder van ons een verbond van vriendschap en liefde sluit. Zo vieren we dat wij mensen, kinderen van God mogen zijn. Ik kom nu even naar jullie toe voor een paar vragen:

===

Er is al heel veel gebeurd vanavond. We begonnen met vur, met licht, met nieuw licht, met de grote paaskaars en al de kleine paaskaarsjes. Toen luisterden we naar het verhaal over de schepping. De bijbel noemt het dagen. dat zijn dagen zoals God ze kent, en als er nog geen zon en aarde en maan is, dan kunnen de dagen van God wel een paar miljoen jaar duren. We weten niet hoelang de dagen van God duurde, maar langzaam aan, stap voor stap is de aarde geworden zoals we hem nu kennen en God was er heel blij mee.

Daarna hoorden we dat spannende verhaal dat het volk van God ontsnapte aan de macht van farao, de slechte koning die toen in Egypte heerste. De Joden moesten werken als slaven, het werk werd steeds zwaarder, en wat ze nog erger vonden, ze mochten ook niet leven zoals God het ze had geleerd en op het laatst werden ook nog hun kleine kinderen doodgemaakt. Zo erg was het. Toen stuurde God Mozes en Mozes bracht het hele volk weg. We zagen vanavond hoe de zee openging en dat het volk veilig aan de overkant kwam.

Maar wat we niet willen vergeten is dat deze verhalen ook over ons gaan. Som is ons leven ook niet zoals God het wil. Soms gebeuren er dingen die God verdriet doen en die ons ook verdriet doen. Daarom heeft God Jezus gestuurd. En toen het leek dat Jezus had verloren, dat de tegenstanders en de vijanden hadden gewonnen. Dat leek zo toen Jezus zelfs dood en begraven was.

Het leek dus dat ze met bedriegen en met kwaad doen en met geweld hadden gewonnen. Het leek alsof je altijd verliest als je aardig bent als Jezus. het leek alsof de mensen met zwaarden en knuppels toch winnen. Maar toen, op het laatst, net als bij farao, liet God zien dat Hij altijd sterker is. het graf was leeg. Jezus leeft. Goedheid en liefde, eerlijkheid en trouw. Die winnen het, want dat is wat God wil. Amen. Zalig Pasen.

Back To Top