Ga naar hoofdinhoud

De lijkwade van Turijn: je hebt ‘believers’ en ‘non-believers’. Het grootste bewijs van zijn verrijzenis is echter niet de Lijkwade, dat komt na de Lijkwade, dat zijn u en ik. Dat wij doorgaan in zijn voetspoor. Dat wij opstaan, omdat Hij ons innerlijk beweegt. Dat wij verrijzen uit alle onmacht, net als de leerlingen. Ja, dat zijn liefde overwint.

Eucharistieviering op 7 en 8 april 2012, om 18.00 en 21.30 uur, parochie H. Augustinus, in de De Goede Herderkerk te Wassenaar en de Willibrorduskerk te Oegstgeest, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Eucharistieviering beluisteren vanuit De Goede Herderkerk te Wassenaar (MP3)

Preek beluisteren vanuit De Goede Herderkerk te Wassenaar (MP3)

Preek: B2012TMPPWB/TMPPZBAUFX

Lezingen

E.L.: Lezing 1: Genesis 1,1-2,2
Ps.: Psalm 104 (103), 1-2a, 5-6, 10, 12, 13-14, 24, 35c
T.L.: Exodus 14,15-15,1
Knt.: Exodus 15, 1-2, 3-4, 5-6, 17-18
D.L.: Ezechiël 36,16-17a.18-28
Ps.: Psalm 42 (41), 3, 5bcd, Psalm 43 (42), 3, 4
V.L.: Romeinen 6,3-11
Ps.: Psalm 118 (117), 1-2, 16ab, 17, 22-23
Ev.: Marcus 16,1-8

Homilie

Twee kampen, voorstanders en tegenstanders, wij en zij, ‘believers’ en ‘non-believers’. Je komt ze overal tegen, in alle landen en alle tijden. En aan beide kanten kom je integere mensen tegen en charlatans, belangeloze werkers en geldwolven, in beide kampen tref je eerlijke zoekers en opportunistische manipulators.

Hier moest ik aan denken toen ik in Katholiek Nieuwsblad de reportage las over de Lijkwade van Turijn. Twaalf jaar geleden was ik in Rome vanwege de wereldjongerendagen. Toen heb ik met een paar jongeren een uitstap gemaakt naar Turijn om daar de Lijkwade in levende lijve te zien. Sinds die tijd heb ik de onderzoeken rondom de Lijkwade regelmatig gevolgd. Ook bij de Lijkwade heb je voor- en tegenstanders, ‘believers’ en ‘non-believers’.

U begrijpt dat dit alles te maken heeft met Christus’ verrijzenis en dat is het toch wat we vanavond vieren. Maar er zijn nog twee aanleidingen. De ene is een nieuwe tentoonstelling over de Lijkwade in de Sint Jans kathedraal in Den Bosch. Deze tentoonstelling duurt tot september. De andere aanleiding is een nieuw boek over de Lijkwade van Thomas de Wesselow, een Engelsman. Er zijn al veel boeken en artikelen over de Lijkwade geschreven, soms zinnig, soms al achterhaald bij het verschijnen, en ook dit boek probeert weer iets toe te voegen aan de discussie.

De schrijver gaat er vanuit dat de Lijkwade echt is. Deze schrijver is niet gelovig, hoort niet bij een kerk, maar voor hem is het zeker dat dit de lijkwade van Jezus is. Ja, meer nog, hij heeft een nieuwe stelling bedacht: Dit is alles, de leerlingen hadden niets anders dan deze vreemde afbeelding. Geen verschijningen van Jezus, geen Jezus die na zijn dood met hen eet, nee, die beeltenis zelf was de verrijzenis. Deze mijnheer Thomas de Wesselow geeft een handreiking aan hen die de echtheid van de Lijkwade niet kunnen ontkennen, maar die niet willen geloven in de verrijzenis.

En daar zie je de kern. De Lijkwade, als symbool van de verrijzenis, is tegelijk ook symbool van al die disputen daaromheen, tussen die twee kampen van voorstanders en tegenstanders. En weet u wat het opvallende is, zij die niet geloven dat Christus verrezen is, zijn ook believers. Alleen geloven zij iets anders, wat ze evenmin kunnen bewijzen. Zij geloven dat Jezus niet is verrezen en proberen daar argumenten voor te vinden. En zij die geloven dat Hij wel verrezen is, proberen daar argumenten voor te vinden.

Over de Lijkwade houdt de Kerk zich officieel op de vlakte, alsof men denkt: Laten wetenschappers maar verder zoeken, de waarheid zal eens overwinnen. Officieel zegt de Kerk slechts dat deze Lijkwade op een heel bijzondere manier het lijden van Christus in beeld brengt. En dat is absoluut waar.

Wat we vrijdag hebben herdacht, met de Kruisweg om drie uur en de Goede Vrijdag-plechtigheid in de avond, dat Jezus na zijn veroordeling is gegeseld en gekruisigd, is haarscherp zichtbaar op de Lijkwade. Haarscherp. Elke geselslag is terug te vinden, de wonden van de doornenkroon, de wond in zijn zijde, de wonden in zijn polsen, de bloedsporen op zijn huid, alles. De apostel Thomas zal later eerst die wonden willen zien. Want dat zijn de grootste tekenen.

Wij zijn hier samen omdat wij geloven dat Christus’ verrijzenis méér is dan een psychologische suggestie bij een paar leerlingen, méér dan een illusie vanwege de afbeelding op de Lijkwade, méér ook dan een onverwerkt trauma dat de vrouwen wilden overwinnen, veel méér dan dit alles.

Heel zijn leven heeft Jezus tekenen gedaan. Het zijn juist die tekenen waardoor Hij toont dat Hij door de Vader is gezonden. De zwangerschap van zijn moeder was al zo’n teken, het lege graf is net zo’n teken. Alle jaren daartussen zaten vol met tekenen. ‘Believers’ zullen zeggen: “Ja, inderdaad, Hij is de Zoon van God”. ‘Non-believers’ zullen proberen elk teken weg te redeneren en opzij te zetten. Het is alsof de rechtszaak van Jezus met advocaten vóór en tegen, nog altijd doorgaat. En wat is de inzet van die rechtszaak? Dat zijn wij, u en ik. Het gaat om ons. De tentoonstelling in Den Bosch wil vooral de grote liefde tonen die Jezus voor ons allen heeft gehad. En inderdaad, als je alle details van zijn lijden tot je door laat dringen, dan gaat dat door merg en been. De lijkwade is als het Evangelie, één groot teken van zijn mateloze liefde.

Waren de leerlingen toen al onder de indruk van die lijkwade van Jezus? Ik denk het wel. Was dat voor hen hetzelfde als zijn verrijzenis? Zeker niet. Hier in de Mis vieren we zijn verrijzenis. Hier horen we weer zijn woorden: “Dit is de Beker van het Nieuwe Altijddurende Verbond. Dit is mijn Bloed dat voor u en al die velen wordt vergoten tot vergeving van de zonden.” Alleen Hij die zonder zonden is en die vanwege de Wet van Mozes ondraaglijk wordt gegeseld en gekruisigd, alleen Hij mag de Vader vergeving vragen voor alle zonden van de hele wereld, van vroeger en nu. Alleen Hij die dit heeft gedragen en die alle mensen een plaats geeft in zijn oneindige vergevende liefde, kan ons een Nieuw Verbond en een Nieuwe Wet geven. En zo krijgen alle mensen van vroeger en nu, nieuw leven. Het grootste bewijs van zijn verrijzenis is niet de Lijkwade, dat komt na de Lijkwade, dat zijn u en ik. Dat wij doorgaan in zijn voetspoor. Dat wij opstaan, omdat Hij ons innerlijk beweegt. Dat wij verrijzen uit alle onmacht, net als de leerlingen. Ja, dat zijn liefde overwint. Amen.

Voorbede

Intenties

Bidden wij vol vertrouwen.

Bidden wij voor de Kerk. Dat zij in alle generaties steeds opnieuw opstaat uit ongeloof en twijfel, uit moedeloosheid en angst, dat de Kerk zelf steeds opnieuw teken mag zijn van Christus’ verrijzenis en getuige van de levende Heer. Laat ons bidden.

Bidden we voor onze wereld, dat God barmhartig is en onze wereld te hulp komt. Vragen we om zijn genade, dat alle crisissen van deze tijd mogen leiden tot bezinning en verdieping, tot een nieuwe samenleving waarin wij elkaars lasten dragen. Laat ons bidden.

Bidden wij voor onze parochie H. Augustinus. Vragen wij om de kracht van Christus’ verrijzenis, dat de kracht van zijn levengevende liefde ook ons doet opstaan uit alle onmacht, dat Hij ons een nieuw hart geeft en een nieuwe geest, nieuw leven. Laat ons bidden.

Bidden we voor gezinnen, voor alleenstaanden, voor hen die een wederhelft missen, voor zieken en voor allen die om gebed hebben gevraagd. Dat Jezus’ bevrijdende weg allen troost en kracht biedt. Laat ons bidden.

Back To Top