Ga naar hoofdinhoud

Als onze blijken van liefde buitengewoon zijn tellen andere tekorten niet meer mee en mogen we ons voegen bij die schare die niemand tellen kan.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerken van de H. Willibrordus te Wassenaar, de H. Joannes de Doper te Katwijk en De Goede Herder te Wassenaar, 31 oktober en 1 november 2015, 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Eucharistieviering beluisteren vanuit De Goede Herder te Wassenaar (MP3)

Preek beluisteren vanuit De Goede Herder te Wassenaar (MP3)

Preek: B2015ALLHBAUFX

Lezingen

E.L: Apokalyps 7, 2-4. 9-14
Psalm: 24 (23), 1-2, 3-4ab, 5-6
T.L: 1 Johannes 3, 1-3
All: Matteüs 11,28
EV: Matteüs 5, 1-12a

Homilie

Hoe word je heilig? Wie graag iets over heiligen leest, kan op het Internet, op de site “heiligen.net”, zijn hart ophalen. Je vindt er korte en ook langere beschrijvingen van meer dan vierduizend heiligen. Er is ook een link met de vraag: “Hoe word je heilig?”

Die vraag kan twee dingen betekenen: Hoe wordt iemand heilig verklaard, hoe kom je op de lijst van de heiligen? Of: Hoe word je een heilig mens? Over de vraag hoe je op de lijst van heilig verklaarde personen kan komen, kun je lezen over de procedure, de aanvraag via de bisschop, wat er nodig is en de stappen die moeten worden gezet. Dat hebben we laatste jaren gezien met Paus Johannes Paulus II, die in een heel korte tijd heilig is verklaard.

Maar die andere vraag is eigenlijk belangrijker: Hoe word je een heilig mens? Want al is meer dan vierduizend heiligen een enorm aantal, in de eerste lezing hoorde we het volgende: “Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen. … “Dat zijn degenen die komen uit de grote verdrukking, die hun gewaden hebben wit gewassen in het bloed van het Lam.”

Een grote menigte, die niemand tellen kon. Overal vandaan, man en vrouw, klein en groot, geleerd en ongeletterd, rijk en arm, van alle rangen en standen, rassen en talen, ontelbaar velen. Waar komen ze vandaan? “Dat zijn degenen die komen uit de grote verdrukking …”

Hoe word je heilig. Die ontelbaren komen uit de grote verdrukking. Kun je dan ook heilig worden als je in luxe leeft, als alles meezit, als je gezond bent en alles voor de wind gaat?

Ook daarover kun je op de website van pater Dries van den Akker het één en ander lezen. In de loop van de eeuwen is de weg tot heiligheid veranderd. Jezus gaf zijn leven voor ons. Zo zie je dat de heiligen van de eerste eeuwen meestal martelaren zijn, die hun leven geven in trouw aan Christus. Na hen komen de geloofsverkondigers en al degenen die het geloof in de toenmalige wereld hebben verspreid.

Na keizer Constantijn, als het Christendom erkend wordt en nog later als het Christendom staatsgodsdienst wordt, zie je weinig martelaren meer. Dan tref je onder de heiligen veel monniken en kluizenaars, mannen en vrouwen die een heldhaftig leven leiden om de bekoringen van de wereld te verslaan.

Zo vanaf 500 ontstaat er weer iets nieuws; mensen die veel aan de kerk schenken, weldoeners, die de bouw van een kerk of klooster mogelijk maken, worden als heiligen vereerd. Zo wordt Karel de Grote in Aken als heilige vereerd, terwijl hij als militair heel wat heeft uitgehaald. Je moet dus goed kijken waarom en waarin een heilige verering heeft gekregen. Niet alle heiligen zijn hetzelfde.

Na ongeveer het jaar 1000 komt de menselijkheid van Jezus meer naar voren en worden er heiligen vereerd die op een nieuwe manier in deze tijd heilig waren in menslievendheid, in naastenliefde. Ook zie je dan een verbondenheid met Jezus’ lijden, zoals de wonden die Franciscus droeg.

Weer 500 jaar later, vanaf de reformatie, komen de martelaren terug. Het is de tijd van een nieuwe missie overzee, waar ook veel missionarissen, mannen en vrouwen hun leven geven. Zij sterven niet alleen aan ontberingen, velen van hen worden gedood om hun geloof.

De laatste eeuwen komen daar de heiligen bij die worden vereerd vanwege hun diaconale charitatieve werk. En heel recent zie je opnieuw martelaren die in de islamitische wereld hun leven geven, trouw aan hun geloof en trouw aan de mensen voor wie ze er wilden zijn.

Er zijn dus veel wegen naar heiligheid, ook in een tijd waarin je zoals hier in het Vrije Westen je geloof mag beleven, je kerken mag bouwen, je katholiek onderwijs mag geven, je een katholieke krant mag uitgeven, ook hier kun je heilig worden. Zelfs als je leven nu niet zo vroom was, en niet zo erg op orde, dat zien we aan Karel de Grote.

Maar één ding hebben de heiligen bij hun heiligheid wel gemeenschappelijk; in dat wat ze deden waren ze buitengewoon, meer dan gewoon, meer dan gemiddeld. Dat gold voor de martelaren en geloofsverkondigers, dat gold voor de monniken en kluizenaars, dat gold voor de weldoeners, de volksheiligen, de sociale heiligen en de moderne martelaren.

Ze deden meer dan anderen, ze waren in een bepaald opzicht radicaal, vol van hun inzet. Net als Maria, de moeder van Jezus, Moeder Anna, Caecilia en Agnes, Geertruida, Liduina en Theresia. Bij hun namen mogen onze namen komen, als we net als zij meer dan gewoon, meer dan gemiddeld proberen Jezus na te volgen. Want als onze blijken van liefde buitengewoon zijn, tellen andere tekorten niet meer mee en mogen we ons voegen bij die schare die niemand tellen kan uit alle volken en talen. Zelfs uit het Rijke Westen. Amen.

Voorbede

Bidden wij vol vertrouwen tot God, onze barmhartige Vader.

Wij bidden voor de Kerk, op voorspraak van alle heiligen, voor alle Christenen wereldwijd, om geloof in woord en daad, om moed en trouw om Jezus na te volgen, om een inzet die boven de middelmaat uitstijgt, zodat God door hen zijn grote werk kan voortzetten. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor de wereld en samenleving, dat alle mensen van goede wil elkaar vinden en samenwerken, dat zij bereid zijn tot grote inspanningen om vrede en gerechtigheid te bewerken in het klein en in het groot. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie, om een verlangen naar heiligheid, dat we ons niet laten hinderen door wat dan ook, buiten ons of in onszelf, dat we moed vergaren om met kleine stappen grotere dingen te bewerken, dat we Gods liefde in ons leven de ruimte geven. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, om een nieuw verlangen naar heiligheid, een nieuwe vroomheid, een nieuwe inzet voor God en de mensen, om een nieuw familieleven dat ruimte geeft aan Christus. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top