Ga naar hoofdinhoud

Hoe komt het dat bij Jezus God het wint van alle concurrenten? Hoe kan Hij zo ontspannen en gelukkig, vol liefde en energie afzien van allerlei leuke dingen die er ook in die tijd waren?

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerk van de H. Willibrord (Oegstgeest), De Moeder Gods en de H. Laurentius (Voorschoten), weekeinde van 21 en 22 februari 2015, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Eucharistieviering beluisteren vanuit de H. Laurentius te Voorschoten (MP3)

Preek beluisteren vanuit de H. Laurentius te Voorschoten (MP3)

Preek: B2015QDR01BAUFX

Lezingen

E.L: Genesis 9,8-15
Ps: 25 (24), 4bc-5ab, 6-7bc, 8-9
T.L: 1 Petrus 3,18-22
All: Mattheüs 4, 4b
EV: Marcus 1,12-15

Homilie

Waar wachten we op? Vandaag horen we de oproep van Jezus. “De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap”.

In onze tijd lijkt er een zekere matheid over de gelovigen te zijn gekomen. We putten wat moed en enthousiasme uit plannen die we maken, zoals in Voorschoten de bouw van het nieuwe parochiecentrum. We zijn blij wanneer we een feestelijke viering met eerste Communicanten hebben, maar kijken we naar de algemene teneur, dan is het toch tamelijk mat geworden.

In heel Nederland, maar ook daarbuiten, zijn we somber omdat het kerkbezoek blijft dalen, omdat er te weinig roepingen zijn, omdat er te weinig inkomsten zijn en we kerken moeten sluiten. We voelen ons onmachtig tegen de grote stroom van de moderne cultuur die geen behoefte heeft aan God, zoals Hij door Jezus wordt geleerd en door de Kerk wordt verkondigd. We voelen ons soms verlamd als we zien met wat voor terreur en gruwelijkheid terroristen en fanatici mensen afslachten en terechtstellen. Dan horen we Jezus nu tegen ons zeggen: “De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap”.
Geloven in een Blijde Boodschap. Kunnen we dat nog? En dat andere woord dat Jezus zegt: “Bekeert u”, wat betekent dat nog?

Laten we ons eerst wat verplaatsen naar de tijd van Jezus, waarin Hij deze oproep deed. Waren de mensen toen zo vrolijk en opgewekt? Hadden zij toen een geweldig uitzicht? Ze leefden onder de druk van de Romeinse bezetter, er was een zekere godsdienstvrijheid, maar er was ook veel rivaliteit. Er waren geregeld opstanden door fanatici, zeloten die van tijd tot tijd een Romein vermoorden, waarna er weer een keiharde represaille volgde. Een gelovig leven was voor velen onbereikbaar geworden, want je was al snel onrein en dan kon je niet aan de eredienst meedoen. De kennis van God was beperkt, kennis van de Wet van Mozes was gering (Joh. 7, 49), men zag de toekomst somber in. In de tijd van Noach was het niet anders. De wereld was in veel opzichten vergelijkbaar met nu. In die omstandigheden zegt Jezus: “De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap”.

Op een of andere manier krijgt somberheid geen vat op Jezus. Op een of andere manier maakt het Hem niet uit dat de Romeinen het land bezetten en dat er niet in alles evenveel vrijheid is. Op een of andere manier kijkt Hij anders naar de toekomst, ziet Hij wat de anderen niet zien. Voor Hem liggen de kansen voor het oprapen.

Zijn Woord klinkt vandaag opnieuw, nu tot ons. Jezus trekt zich niets aan van onze cultuur die ver van God af staat. Jezus laat zich niet hinderen door de afbraak van de tempel toen en de kerken nu, daarvan zegt Hij dat Hij hem in drie dagen weer opbouwt.

Hij zegt: “Bekeert u”. Bekeren is opnieuw kiezen voor God. Wat houdt dat in? Jezus leeft innerlijk reeds in het Rijk van God, dat betekent dat God bij Hem werkelijk op de eerste plaats komt. Het zou interessant zijn wanneer we ons prioriteitenlijstje zouden ordenen om te zien wat de meeste aandacht krijgt, waar de meeste energie in gaat zitten, waar we het meest naar verlangen, waar we het eerst aan denken. Is dat God of is dat de voetbal, is dat de naaste of is dat een computergame, is dat je huwelijk of is dat porno? Kijken we ons dagelijks leven en onszelf in het gezicht en zien we wat in de praktijk op de eerste plaats komt. Is dat God? Of komt God erbij als we problemen hebben, of aan onze gelovige plicht willen voldoen, of als routine?

Hoe komt het dat bij Jezus God het wint van alle concurrenten? Hoe kan Hij zo ontspannen en gelukkig, vol liefde en energie afzien van allerlei leuke dingen die er ook in die tijd waren? Het heeft ermee te maken dat Hij innerlijk vrij is en voelt en weet dat die vrijheid alleen door God gewaarborgd en gerespecteerd wordt. Alleen bij God is Hij ten volle veilig in zijn hart, in zijn ziel en in zijn geest. Jezus geeft God in alles de eerste plaats, niet omdat de Wet daarover spreekt, maar omdat zijn liefde zuiver is en Hij een hoger doel voor ogen heeft. Zo kan Hij afzien van luxe en een sober leven leiden. Hij kan afzien van status en optrekken met Jan en Alleman. Hij kan afzien van seks en celibatair leven, geen eigen gezin stichten, maar zich geven aan Gods gezin. Zo kan Hij heel zijn doen en laten richten op het goede dat God wil, want Hij is vrij en Hij bewaakt zijn vrijheid.

Wij zijn niet allen geroepen om precies als Hij die weg te gaan. Wie getrouwd is heeft zorg voor de wederhelft, voor kinderen, heeft een taak voor opa en oma en als opa en oma, en heeft een opdracht in deze samenleving. Je hebt zorg voor het materiële en een zekere welstand is nodig om het gezin goed te laten functioneren. Toch is Jezus ook hierin een voorbeeld, want het gaat om die innerlijke vrijheid die Hij vindt bij God zijn Vader.

Die vrijheid vinden wij bij Hem, want zoals Petrus zegt: Hij brengt ons tot God, zijn Vader. Hij zegt: “De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap”. Waar wachten we op? Amen.

Voorbede

Bidden wij tot God in geloof en vertrouwen.

Wij bidden voor de hele Christenheid, wereldwijd, dat allen op weg naar Pasen de kansen benutten die deze tijd biedt. Vragen we om de heilige Geest die ons helpt te kiezen voor God en de naaste, die ons vrijmaakt zodat we Jezus kunnen navolgen. Laat ons bidden.

Wij bidden voor onze wereld, onze cultuur en tijdgeest, dat alle mensen van goede wil samenwerken en zoeken naar wat hen bindt en over stijgen wat hen scheidt, opdat Gods goede Wil zichtbaar wordt in onze wereld. Laat ons bidden:

Wij bidden voor onze parochie van de Heilige Augustinus en onze parochiekernen, dat we moed putten uit Jezus voorbeeld, dat we vreugde vinden in onze band met God en de Kerk, dat we kracht krijgen en een blij hart om stand te houden. Laat ons bidden.

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, dat ze elkaar helpen om van deze veertigdagentijd een zinvolle, vruchtbare en bevrijdende tijd te maken op weg naar Pasen, het feest van de bevrijding. (Laat ons bidden.)

Intenties

Back To Top