skip to Main Content

De Heilige Geest is hét cadeau dat God heeft bestemd voor ons allen.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerk van de H. Joannes de Doper (Katwijk) en de H. Willibrord (Oegstgeest), weekeinde van 9 en 10 mei 2015, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Eucharistieviering beluisteren vanuit de H. Joannes de Doper te Katwijk (MP3)

Preek beluisteren vanuit de H. Joannes de Doper te Katwijk (MP3)

Preek: B2015TMP06BAUFX

Lezingen

E.L: Handelingen der Apostelen 10, 25-26. 34-35. 44-48
Ps: 98 (97), 1, 2-3ab, 3cd-4
T.L: 1 Johannes 4, 7-10
All: Johannes 14, 23
EV: Johannes 15, 9-17

Homilie

Ik vermoed zo dat er heel wat moeders zijn die vandaag een cadeautje krijgen. Natuurlijk is moederdag vooral uitgevonden door de commercie, maar het is geen slechte gedachte of gewoonte om één keer per jaar moeders te eren, vanwege hun moeder zijn. Niets lijkt zo vanzelfsprekend als een moeder, dat ze er is, dat ze zorgt. Alleen iemand die niet zo’n moeder heeft gehad, kan vertellen wat je mist. Als je zelf een goede moeder hebt, besef je vaak pas later hoe groot die gave is, hoezeer je boft.

In onze tijd is dat misschien wel extra van belang, want moederschap zit in de knel en is in onze tijd niet meer zo vanzelfsprekend. Onlangs las ik een kort artikel op de site KatholiekGezin.nl. Het ging over seksuele voorlichting door de overheid. Het betrof een artikel in The New York Times dat Europa de seksuele voorlichting gaat verleggen. Alle organisaties die vanuit de overheid zijn belast met campagnes rond seksuele voorlichting, hebben alles uit de kast gehaald om de jeugd te leren geen kinderen te krijgen. Die campagnes zijn zo succesvol geweest, dat de geboortecijfers in Europa al jaren te laag zijn om de bevolking in stand te houden. De Italiaanse minister van gezondheid noemde in februari dit jaar Italië een stervend land omdat de laatste geboortecijfers het laagste zijn sinds het jaar 1861. De vrees is dat dit een onomkeerbaar proces is.

Moederschap is niet meer vanzelfsprekend, je ziel en je zaligheid leggen in het moeder zijn, zodat de kinderen in liefde en wijsheid kunnen opgroeien tot goede volwassenen, tot evenwichtige mannen en vrouwen die ook zelf weer bereid zijn het leven door te geven, dat proces is door al die campagnes danig verstoord geraakt. Daar komt bij dat er meer reclame wordt gemaakt om een werkende moeder te zijn en wordt de kindercrèche zeer gestimuleerd, veel meer dan het ideaal van de full time moeder. Kinderen het leven geven en opvoeden, het moeder- en vaderschap lijkt tweederangs te zijn geworden, iets dat je erbij doet, in plaats van iets dat op de eerste plaats moet staan.

In Denemarken begint men wakker te worden, al is het nog maar een begin. Een organisatie die daar belast is met de seksuele voorlichting namens de overheid, heeft besloten voortaan ook voorlichting te gaan geven hoe je wel zwanger kunt worden, ze gaan proberen om ook het ideaal van ouderschap te stimuleren in plaats van alleen maar seks zonder gevolgen. Onze wereld kan veel, we hebben medicijnen en technieken, psychologisch doordachte campagnes en massa media, we kunnen ideeën erin pompen tot niemand meer anders denkt. Maar na een poosje ontdekken we dat we de cultuur en de mens zo aan het veranderen zijn dat het niet meer goed werkt.

Moederschap is iets bijzonders, moederschap is niet alleen een biologisch gegeven, dan blijf je steken bij de zoogdieren. Een volledig menselijk moederschap betekent dat je bereid bent jezelf in te zetten opdat de kinderen tot waarachtige mensen kunnen uitgroeien. Voor gelovige ouders hoort daar ook het geloof bij. Dat betekent dat ze zelf als eersten die weg van het geloof moeten gaan, willen ze er in kunnen slagen de kinderen op die weg mee te nemen. Geloof is niet een stukje kennis, maar een manier van leven, het vervult je leven. Vaderschap en moederschap vinden hun oorsprong in God. Jezus zegt op een goed moment: “Tot op de dag van vandaag is mijn Vader voortdurend aan het werk en houd ook Ik niet op met werken (Joh. 5,17).” God is niet een machinist die op afstand kijkt of de machine lekker loopt. God is voortdurend met ons bezig en wat het Hem kost, zien we aan zijn Zoon.

Hiermee zeg ik natuurlijk niets nieuws, alle moeders en ook de vaders, weten wat het kost aan inspanning, liefde, geduld, vertrouwen en wijsheid om je kinderen goed op weg te helpen. En als ze dan het huis uit zijn, houdt het niet op. Tegelijk is er nauwelijks een grotere vreugde dan te zien dat zij op die weg doorgaan en je dat ook in je kleinkinderen mag zien.

Vandaag op moederdag zullen er dus wel wat surprises en cadeautjes zijn. Toch moeten we ons ook bewust zijn dat er heel wat vrouwen zijn die nooit moeder hebben kunnen worden, of waar de band met de kinderen uiteindelijk niet is geslaagd, of moeders die op hun oude dag vereenzamen. Onze Christelijke taak is het om Gods liefde aan hen te tonen, en waar het kan die eenzaamheid te verlichten.

Verleden week hoorden we Jezus zeggen: “Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen”. Vandaag herhaalt Hij het: “Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt”. Jezus heeft een cadeau voor ons in petto. Voordat we nu gaan denken dat we een wensenlijstje kunnen maken: Dat cadeau waar Jezus op doelt, is in de eerste plaats de Heilige Geest. Dat is de Geest van Jezus en de Geest van de hemelse Vader. Die Geest hebben we nodig om werkelijk vader en moeder te zijn naar Gods hart. Die Geest geeft vreugde, ook bij tegenslag, kracht om te dragen en vol te houden, wijsheid om te kiezen. De Heilige Geest is die bron van liefde in ons hart, die ons in staat stelt, wanneer onze menselijke liefde opdroogt, de liefde toch te laten stromen, omdat we hebben gekozen en ja hebben gezegd tegen God en elkaar, omdat we kinderen hebben en onze belofte trouw willen blijven. Zo kort voor Hemelvaart en Pinksteren willen we onze gedachten richten op de Heilige Geest en om Hem bidden. Hij is hét cadeau dat God heeft bestemd voor de moeders en de vaders, voor hen die geen vader of moeder zijn en voor de geestelijke vaders en moeders, voor ons allen. Amen.

Voorbede

Pr: Bidden wij tot God in geloof en vertrouwen.

Wij bidden voor de Kerk, we vragen om de Heilige Geest, dat Hij onze harten steeds weer in vuur en vlam zet en de liefde in ons hart opnieuw doet stromen, dat de Heilige Geest ons wijsheid geeft en kracht om te doen wat goed is voor Gods Koninkrijk. (Laat ons [zingend] bidden.)

Wij bidden voor onze wereld, we vragen dat de Heilige Geest over onze wereld mag waaien en alle harten bereiken om hen aan te wakkeren tot het goede, dat zij naar Christus gaan verlangen. (Laat ons [zingend] bidden.)

Wij bidden voor al onze moeders, ook de geestelijke moeders, de meters bij doopsel en vormsel, dat zij door de Heilige Geest, vreugde beleven aan hun moederschap, dat ze er de grote waarde van mogen zien en zich er geheel aan geven. (Laat ons [zingend] bidden.)

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, om een mentaliteit van eerbied voor het leven, van liefde voor elkaar, van leven voor de volgende generatie. (Laat ons [zingend] bidden.)

Intenties

Back To Top