Ga naar hoofdinhoud

Human enhancement: Wat is mensverbetering?

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerk van de H. Jozef (Wassenaar), 14 mei 2015, 09.30 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: B2015TMPHVB

Lezingen

E.L: Handelingen der Apostelen 1, 1-11
Ps: 47 (46), 2-3, 6-7, 8-9
T.L: Efese 1, 17-23 of Efeze 4, 1-13 of 4, 1-7.11-13
All: Mt. 28, 19-20
EV: Marcus 16, 15-20

Homilie

Hebt u al gehoord van ‘human enhancement’? Deze Engelse term betreft de trend om mensen niet alleen te genezen en fouten te herstellen, maar om mensen te verbeteren; mensverbetering. Dat staat voor een streven naar sterkere, slimmere, mooiere mensen die langer gezond kunnen leven. Je slikt een pilletje en dan kun je beter nadenken, een ander pilletje en je kunt harder lopen, weer een ander en je kunt langer werken.

Hierover wordt al breed gediscussieerd. Wat is mogelijk, wat is wenselijk? Sommigen zeggen: “Prima, hoe meer hoe beter”. Anderen zeggen: “Niet aan beginnen, dat verstoort de natuurlijke balans”.

Nu zult u waarschijnlijk, net als ik, bij het woord ‘mensverbetering’ de wenkbrauwen wat fronsen. Wat is mensverbetering? Was iemand in de vorige eeuw daar ook niet mee bezig, zo rond de Tweede Wereldoorlog? Is het echt mensverbetering als iemand de honderd meter onder de 9 seconden kan lopen? Is het mensverbetering als je vierentwintig uur achter elkaar geconcentreerd kunt werken zonder slaap? Wat is mensverbetering?

De grootste valkuil ligt er waarschijnlijk in dat heel deze ontwikkeling commercie-gestuurd is. Het zijn de farmaceutische fabrieken die een nieuw product op de markt zetten. Dat levert per definitie geen betere mensen op.

Mensverbetering. Daar zijn wij in onze Kerk al tweeduizend jaar mee bezig, met vallen en opstaan. Het heeft ons naast veel schade en schande talloze heiligen gebracht die werkelijk betere mensen waren. Allen die serieus in het voetspoor van Jezus stapten, werden gaandeweg betere mensen. Niet door pilletjes of genetische manipulatie, maar door Hem na te volgen.

Wij hebben als Kerk een visie op wat een goed mens is. Niet in een biologische beschrijving, maar in een voorbeeld. Christus is voor ons het voorbeeld van de perfecte mens. Mensverbetering is voor ons dat we meer op Hem gaan lijken.

Vandaag vieren we de Hemelvaart van de Heer. Wij proberen in ons geloof te kijken met Gods ogen naar deze wereld en naar ons mensen. Voor de technische verbetering van de mens heeft God de evolutie gebruikt. Een fantastisch biologisch proces, waardoor wij mensen nu tot zulke wonderlijke dingen in staat zijn.

Maar de praktijk heeft laten zien dat het kan ontaarden, dat we ons verstand en onze mogelijkheden gemakkelijk misbruiken voor eigen macht en genot. Mensverbetering zit eerst hierin dat de mens in staat is tot zelfbeheersing en keuze voor het goede. Jezus laat zien dat mensverbetering erin zit dat we groeien in dienstbaarheid, dat we er vreugde in vinden de naaste te dienen en goed te doen, dat we toenemen in liefde tot God en de naaste.

Vandaag op Hemelvaartdag geeft de Kerk ons daar een heel krachtig beeld voor. Wie zit er aan Gods rechterhand? Is dat Noorse god Thor, met zijn machtige hamer of Hercules, de halfgod? Is dat Einstein met zijn genie of Edison met zijn uitvindingen? “Nee”, zegt het Evangelie, “daar zit Jezus Christus”.

Om Hem te kunnen navolgen hebben we hulp nodig, om zijn bedoelingen te snappen hebben we licht nodig, om die Weg vol te houden hebben we troost en moed nodig, om de twijfel te overwinnen hebben we geloof nodig, om zo te worden als Jezus hebben we wijsheid en liefde nodig.

Dat alles wil God ons schenken, zoals Jezus hiervan vervuld was. God doet dat door de Heilige Geest. Dat is zijn enige en echte mensverbetering, dat wij meer op Hem gaan lijken en worden zoals God ons heeft bedoeld, zijn kinderen, zo goed als God zijn. Amen.

Voorbede

Pr: Bidden wij tot God in geloof en vertrouwen.

Wij bidden voor de Kerk, we vragen om de Heilige Geest, dat Hij onze harten steeds weer in vuur en vlam zet en de liefde in ons hart opnieuw doet stromen, dat de Heilige Geest ons wijsheid geeft en kracht om te doen wat goed is voor Gods Koninkrijk. (Laat ons [zingend] bidden.)

Wij bidden voor onze wereld, we vragen dat de Heilige Geest over onze wereld mag waaien en alle harten bereiken om hen aan te wakkeren tot het goede, dat zij naar Christus gaan verlangen. (Laat ons [zingend] bidden.)

Wij bidden voor onze parochie, om een klimaat van gebed, dat wij de Heilige Geest de ruimte geven in ons team, ons bestuur, commissies en werkgroepen. Wij vragen dat de heilige Geest ons helpt het werk van Jezus voort te zetten.(Laat ons [zingend] bidden.)

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, dat de vreugde van de Heilige Geest de harten mag vervullen en de onderlinge band versterken. (Laat ons [zingend] bidden.)

Intenties

Back To Top