skip to Main Content

Waarom krijgen vrienden van God het zo hard voor de kiezen?

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerken van de H. Laurentius (Voorschoten), Sint Willibrordus en De Goede Herder (Wassenaar), 24 en 25 december 2017, om 20.30, 22.30, 09.30 en 11.15 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: B2018KERSTNACHT1B/KERSTDAG1B

Lezingen

E.L: Jesaja 9, 1-3. 5-6 / Jesaja 52, 7-10
Psalm: Ps. 96 (95), 1-2a, 2b-3, 11-12; 13 / Ps. 98 (97), 1-6
T.L: Titus 2, 11-14 / Hebreeën 1, 1-6
All. Vers. Lucas 2, 10-11 / Wij staan in het volle licht …
EV: Lucas 2, 1-14 / Johannes 1, 1-18 of 1-5. 9-14

Homilie

Bent u een vriend van God? Een onverwachte vraag misschien op het feest van Kerstmis, maar wel serieus bedoeld. Bent u een vriend van God? Weet u wie in de Bijbel Gods vriend werd genoemd? Abraham (Jacobus 2,23)! Weet u wat Abraham overkwam? Hij moest wegtrekken uit zijn vaderland, weg van zijn familie, hij belandde in de meest onmogelijke situaties en heeft zijn hele leven moeten wachten op de geboorte van zijn zoon. Jezus noemt zijn leerlingen ook vrienden (Johannes 15,15). Weet u hoe het hen is vergaan? De apostel Jacobus werd gedood. Petrus werd ondersteboven gekruisigd. Johannes werd verbannen en ga zo maar door. Bent u een vriend van God?

Waarom is dat zo? Hoe komt het dat mensen die dicht bij God staan, het zo zwaar voor hun kiezen krijgen? Toen God Mozes riep, probeerde Mozes onder die roeping uit te komen, die klus was veel te groot, het volk Israël bevrijden uit de macht van Farao. Toen de profeet Jeremia werd geroepen zei hij: “Ach, Heer, mijn God, ik kan niet spreken; ik ben veel te jong (Jeremia 1,5).”

We vieren Kerstmis, de geboorte van Gods Zoon. Dat is méér dan vriend van God. Wat overkomt Jezus? Geboren worden in een stal, als vluchteling leven in Egypte, je leven stellen in dienst van God en de mensen en dan sterven aan een kruis. En wat te denken van Maria, zijn moeder? Als jonge vrouw voor een onmogelijke zwangerschap staan, bevallen in een stal tussen de dieren, vluchten naar Egypte, je Zoon volgen, niet snappen wat er allemaal gebeurt en dan onder het kruis staan als Hij sterft. Bent u een vriend van God?

Hoe komt dat toch? Misschien denkt u wel, nou, vriend van God zijn is ook niet alles, je kan maar beter met de wereld bevriend zijn. De wereld biedt je carrière, welvaart, luxe, gemak, genot, plezier en als het leven niet leuk meer is, dan creëren we desnoods een eigen oplossing. Wat de wereld biedt is volop zichtbaar en heel aantrekkelijk. Beweeg met ons mee, is de blijde boodschap van de wereld, dan krijg jij jouw deel.

Kerstmis, het feest van kaarslicht en kerstliederen, van de kerststal en de kerstboom, van gezelligheid thuis en kerstcadeaus, het ho-ho van de kerstman en de jingle bel van het rendier, het feest van kerstverhalen en vrije dagen. Zo wordt Kerstmis een toverdrank die ons in slaap brengt, zonder dat we ons afvragen wat Kerstmis eigenlijk is.

Waarom krijgen vrienden van God het zo hard voor de kiezen? Het antwoord is eenvoudig, omdat God het zo hard voor zijn kiezen krijgt bij ons. Dan overkomt dat dus ook de vrienden van God. De Evangelist Johannes zegt het zo: “Hij was in de wereld; de wereld was door Hem geworden en toch erkende de wereld Hem niet. Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem niet.” Dat de wereld God niet wil is al heel oud. Toen het volk bij de profeet Samuel een koning eiste, klaagde Samuel zijn nood bij God. Maar God zei: “Geef gehoor aan het volk, wat zij u ook vragen, want ze verwerpen niet u, maar Mij; Mij willen ze niet langer als koning” (1 Samuel 8,7).

Waarom wil de wereld God niet als koning? Omdat God kiest voor de kleinen en de armen, terwijl de wereld leeft vanuit het recht van de sterkste; omdat de wereld de evolutie als haar favoriete evangelie heeft en niet gecharmeerd is van een Evangelie van een Verlosser die sterft aan het kruis.

Zou u een vriend van God willen zijn? Ja? Zou u echt een vriend van God willen zijn? Maar beseft u dan dat u in de wereld niet meer serieus genomen wordt? En als u in uw geloof verder gaat, dat ze u meewarig nakijken. En als u dan toch nog vasthoudt aan die Weg, dat ze een hekel aan u gaan krijgen en u dwarsbomen. Weet u dat als het politiek en maatschappelijk klimaat verder verandert, ze u ook kunnen oppakken en vastzetten, om wat voor reden ook?

Het is Kerstmis. God deelt ons leven, maar het wordt Hem niet in dank afgenomen. Hij stuurt zijn Zoon, de koning van de Vrede. Maar de wereld wil die vrede niet, want daar verdien je niets aan, de wereld wil die koning niet, want dan moet je de smalle weg op van dienstbaarheid en liefde, de wereld wil die God niet, want dan moet de wereld haar macht afgeven en dat is het laatste wat de wereld wil.

Toch is het Kerstmis. Geloof me, ik doe ook mee met de feestelijkheid, ik mag aanzitten bij een gezellig familiediner, ik ben dankbaar om de plechtige en vreugdevolle vieringen in onze kerken, met de mooie bloemversieringen, de inspanningen van de koren en de inzet van zoveel parochianen. Tegelijk ben ik me bewust dat de echte vreugde van Kerstmis van een heel andere orde is.
Dit Kind in de kribbe nodigt u en mij uit om vriend van God te zijn, meer nog: om kind van God te worden. Maar besef dan wel dat u daarmee ook vrienden zult verliezen. Durft u dat aan? Wilt u vriend en kind van God zijn? Dan leidt God u binnen in zijn koninkrijk, in zijn Kerk, in de kring van zijn vrienden, dan gaat u gaandeweg een vreugde proeven die Maria had bij de geboorte van haar Zoon in de stal, de vreugde die Jezus had, toen Hij het uitjubelde naar God zijn Vader, omdat God het geheim van zijn koninkrijk had geopenbaard aan kleinen, aan Gods Kinderen. Ik hoop oprecht dat u vriend van God, kind van God wilt zijn. Als u daar ja op wilt en durft te zeggen, dan is het vandaag werkelijk opnieuw Kerstmis. Amen.

Voorbede

Wij bidden tot God in geloof en vertrouwen.

Wij bidden vandaag op het feest van Kerstmis voor alle vrienden van God, dat zij diepe innerlijke vreugde mogen beleven aan het feest van de geboorte van Gods Zoon, dat zij zo kracht opdoen om Jezus na te volgen op de weg van de Vrede. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor de wereld, bijzonder voor hen die hun heil zoeken in macht en invloed en in alles wat de wereld biedt, dat Jezus hun harten mag raken, dat zij zich bewust worden van die andere vreugde en die andere toekomst die God alleen kan geven. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen. Dat wij samen en ieder afzonderlijk ervoor durven kiezen vrienden van God te zijn, met Maria en Jozef en de apostelen in het voetspoor van Jezus te gaan, zodat Kerstmis werkelijk het begin van Gods Koninkrijk op aarde is. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, dat de vreugde, de gezelligheid en de saamhorigheid de onderlinge band versterkt en dat het geloof allen helpt om het Kind in de kribbe na te volgen op de weg van het geloof. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top