skip to Main Content

B2021DHJ16B

Vandaag gaan de lezingen over herders. Onze tijd kent talloze herders, maar zijn het ook herders naar Gods hart? In Jezus hebben wij De Goede Herder die zijn leven geeft voor zijn schapen. Dat vieren we hier in deze Eucharistieviering.

Lezingen

E.L: Jeremia 23, 1-6
Psalm: Ps. 23 (22), 1-3a, 3b-4, 5, 6
T.L: Efeze 2, 13-18
All. Vers. Johannes 20, 27
EV: Marcus 6, 30-34

Homilie

Wat is een goede herder? Hoe kijken we vanuit ons katholieke geloof naar een goede herder? De lezingen van vandaag kunnen ons daarbij helpen. In de eerste lezing een duidelijk voorbeeld: “Wee de herders, door wie de schapen van mijn kudde omkomen en verloren lopen …” Dat is wat God door de mond van Jeremia roept. Jeremia zegt dit zo rond het jaar 600 voor Christus. Het gaat dan natuurlijk niet over gewone herders, het gaat over koningen, priesters, oudsten, over de leiders van het volk.

Het roept de vraag op wie in onze tijd de herders van het volk zijn. Wij leven in een democratisch land. In de regering kiezen wij onze eigen herders. Waar kijken we dan naar, wat zijn onze criteria? Er zal best kritiek te leveren zijn op Peter R de Vries, maar in zekere zin was hij een herder die opkwam voor gerechtigheid en die daarvoor zijn leven heeft gegeven. Dat staat in schril contrast met een belastingdienst die de schapen van Nederland kaalplukt.

Jeremia wijst ons op het gedrag van de herders: “Door uw schuld zijn mijn schapen verloren gelopen en uiteen gedreven”. Het noemt het herders die verdeeldheid zaaien, die bezig zijn met hun eigenbelang. Ze willen graag de wol en de melk, maar het zieke dier versterken ze niet, het gewonde dier verzorgen ze niet, het gezonde dier is alleen interessant voor wat het oplevert. Het zijn herders die vooral bekommerd zijn om hun salaris en hun bonus en die mensen naar de mond praten om politiek voordeel. Er is niets nieuws onder de zon.

Het gaat daarbij in onze democratische wereld niet alleen om politici. Hoeveel invloed hebben nieuwsmedia, maar ook de grote bedrijven met enorme reclamecampagnes. Hoeveel invloed hebben de grote sportmanifestaties, de filmindustrie, de muziekindustrie met videoclips, wat doen de techreuzen zoals Google, Amazon, Bol.Com, Facebook, Tik Tok en nog anderen. Zij willen de wereld beter maken, zeggen ze, en het kan best zijn dat ze dat ook menen, maar ze willen daar wel winst mee maken. Winst blijft altijd op de eerste plaats staan, want dat is hun levensprincipe. Zij beweren dat dit samen kan gaan, maar vergeten ze dat ze de daardoor de verkeerde prioriteiten hanteren.

Als God herders ter verantwoording roept, dan doet God dat door crises, door omstandigheden zoals wij die nu meemaken, want onschuldigen zijn slachtoffer. Een coronacrisis, een klimaatverandering roept herders ter verantwoording. Zij moeten verantwoording afleggen voor de principes die zij al die jaren hebben gehanteerd. De ideeën die ze generaties lang over de hoofden van mensen hebben uitgestrooid, zo intensief dat we ze zijn gaan geloven als een waarheid. De herders moeten verantwoording afleggen.

Maar ook wij; de schapen hebben ook hun verantwoordelijkheid. Zij kunnen keuzes maken. Welke herder kies ik? Naar wie luister ik? Wie neem ik als voorbeeld, als inspiratiebron? Laat ik me meenemen door deze wereld die elk probleem kaapt om er een commercieel antwoord op te geven, los van Gods bedoeling? Neem ik genoegen met antwoorden die schijnoplossingen bieden? De schapen zijn niet zonder eigen verantwoordelijkheid.

In het Evangelie vindt Jezus dat de leerlingen rust hebben verdiend. Er was zelfs geen tijd om te eten. Eten heeft bij Jezus altijd een diepere betekenis. Ook de leerlingen hebben voeding nodig, zij hebben tijd nodig om met Jezus door te brengen, met hun herder. Dat krijgen ze als ze samen met het bootje naar de overkant varen. Maar de mensen zien dat en ze begrijpen waar Hij heen gaat en lopend zijn ze er nog eerder dan zij. Zij herkennen in Jezus de herder die anders is, die bekommerd is om hen, die hen Gods Weg uitlegt en zelf daarin voorgaat. Zij herkennen in Jezus de Goede Herder. Zij nemen hun verantwoordelijkheid, zij laten de andere herders voor wat ze zijn en richten zich op Hem.

In onze tijd is het niet anders. Jezus laat zien dat Hij de Goede Herder is. De apostelen leren van Hem hoe zij herder moeten zijn naar zijn hart. Hij leert hun zijn levensvisie als Hij zegt: Zoek eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid en al het overige zal u worden gegeven.

Deze dagen zien we een stroom van hulpvaardigheid en betrokkenheid naar Limburg gaan. Een gironummer, maar ook dompelpompen en allerlei andere dingen die nodig zijn. De overheid zegt hulp toe, want verzekeraars zouden hier failliet op kunnen gaan. Maar in hoeverre zijn we bereid van deze omstandigheid te leren. Welke herders hebben zitten slapen de afgelopen tijden, zodat dit soort situaties konden ontstaan. En hebben we zelf zitten slapen? De waarschuwingen dat we zo niet met het milieu om kunnen gaan horen we al een halve eeuw.

We zien dat mensen een goed hart hebben, bereid zijn te helpen en te geven. Hoe komt het dan dat de wereld niet vooruit gaat. Onze zo geroemde vooruitgang blijkt steeds vaker een achteruitgang te zijn en wat tot nu toe ouderwets en achterhaald werd genoemd, blijkt steeds meer modern en toekomstbestendig te zijn. Het komt omdat de commerciële cultuur waarin we leven eerder plezier maken en genieten stimuleert, dan zorgzaamheid en naastenliefde, eerder ons eigenbelang aanspreekt dan offerbereidheid en zelfbeheersing. Met andere woorden, God ontbreekt in deze cultuur, want dat is waar God voor staat, dat is wat Jezus ons leert.

In het Evangelie zien we wat mensen over hebben om Jezus te horen. In onze tijd is dat gemakkelijker. Door hier naar de Kerk te gaan, woorden van de paus, video’s van onze bisschop, de prekensite van de pastoor, we kunnen het goede voedsel zelf kiezen en ook zelf goede herders worden naar Gods hart. Amen.

Voorbede

Wij bidden tot God die onze eeuwige herder is.

Wij bidden voor de Kerk, dat zij erin mag slagen de mensen bij Christus, de Goede Herder te brengen, dat zij de gelovigen opvoedt tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, opdat zij de goede herders herkennen die hen de weg van Christus wijzen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze wereld; wij bidden om een ommekeer ten goede, bewustzijn dat we als mensheid onze cultuur moeten veranderen. in economie, politiek en media, dat we zelf daarin onze verantwoordelijkheid nemen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, dat we ook zelf op de plaatsen waar we staan het herderschap van Jezus navolgen, daar waar wij verantwoordelijkheid voor anderen dragen, dat we niet om onszelf bekommerd zijn maar net als Jezus zorg dragen voor anderen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen in dit jaar van het gezin, dat we vanuit ons katholieke geloof kritisch staan tegenover alle mooie beloften van de wereld, dat we bewust leven en ons inzetten voor het behoud van Gods schepping. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top