Ga naar hoofdinhoud

Het was niet slechts vier weken wachten; de echte Advent heeft eeuwen geduurd, millennia. Vanaf de val van Adam en Eva heeft de mensheid uitgezien naar de Verlosser. Vandaag vieren we zijn geboorte; Hij is het Woord van in het begin, Hij is God met ons. We vieren vandaag niet enkel zijn geboorte toen, maar vooral dat Hij met ons is, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.

Eucharistieviering in de federatie RRM in de kerken van Pax Christi (Spangen) en van de H. Laurentius en Elisabeth (kathedraal), 25 december 2020, om 09.30, 11.00 en 14.00 uur, door plebaan Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: B2021KERSTDAG1B

Lezingen

E.L: Jesaja 52, 7-10
Psalm: Ps. 98 (97), 1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6
T.L: Hebreeën 1, 1-6
All. Vers. Wij staan in het volle licht …
EV: Joh. 1, 1-18 of 1-5. 9-14

Homilie

Kent u het gezegde: Het bezit van de zaak is het einde van het vermaak. Ik moest daaraan denken toen ik bij een verjaardag zag hoe snel het nieuwe cadeau alweer opzij ging voor het volgende en hoe na een poosje het speelgoed niet meer werd gebruikt. Maar ook bij volwassenen is het vaak zo. Een nieuwe telefoon, een nieuwe auto, een nieuw bankstel. Maar als je die dan eenmaal hebt, is het nieuwe er snel vanaf. Het bezit van de zaak is dan het einde van het vermaak. Soms heb je meer plezier vooraf dan erna.

Is dat nu ook zo met Kerstmis? Eerst alle voorbereidingen, lastig in deze coronatijd, boodschappen doen is ingewikkeld geworden, als je iets bent vergeten, moet je iets anders verzinnen. Dan is het plotseling 25 december, 26 december en Kerstmis is voorbij. We hebben heerlijk gegeten, het was gezellig en dan is het voorbij. Geniet je na, of is Kerstmis dan over?

Het bezit van de zaak is het einde van het vermaak. Vanaf de val van Adam en Eva heeft de mensheid uitgezien naar de Verlosser. Bewust of onbewust, niet alleen in het Jodendom, maar in alle landen en generaties. Heel de mensheid snakt naar verlossing. Je kunt niet ver genoeg teruggaan in onze evolutie of je ziet hoe de mens worstelt met goed en kwaad. En dan vooral het kwaad in het eigen hart. Verlossing betekent een ander mens worden een nieuwe mensheid.

Dat het eenmaal bezitten van de zaak het einde van het vermaak is, dat gaat bij de geboorte van Christus niet op. Op de eerste plaats bezitten we Hem niet en op de tweede plaats is zijn komst niet het einde maar het begin. Met de geboorte van Christus begint het pas. We vieren vandaag niet de voltooiing van de tijd maar de geboorte van een nieuwe mensheid. We vieren dat God zijn Belofte heeft vervuld. Met Christus is een nieuw begin gegeven ten opzichte van dat eerste begin die val van Adam en Eva.

Het is ruim tweeduizend jaar geleden dat Christus werd geboren. De nieuwe mensheid is dus pas tweeduizend jaar oud. Voor de mensheid is dat nog jong. Waar staan we nu? Zijn we nog baby’s die moedermelk nodig hebben, of dreumesen die net gaan lopen, of peuters of kleuters, of jonge kinderen die net op school zitten of zijn we inmiddels opstandige pubers? Of loopt het door elkaar, per land, per werelddeel, per geloof en zelfs per individu? Waar ergens staan we als mensheid? Kijk ik naar de vorige eeuwen, naar de Tweede Wereldoorlog, dan denk ik dat we weer terug waren bij Kaïn en Abel waren. Kijk ik naar de klimaatverandering, dan denk ik aan de zondvloed en de ark van Noach. Kijk ik naar de coronapandemie, dan denk ik aan de grote plagen van Egypte. Waar staan we inmiddels in de nieuwe geschiedenis van Gods Koninkrijk? De nieuwe Adam is ruim tweeduizend jaar geleden geboren, de Kerk draagt zijn Blijde Boodschap, zijn Woord en zijn sacramenten de eeuwen door. Christus leeft op aarde door zijn Kerk. Wij horen bij Hem, wij zijn zijn lidmaten.

Het Evangelie van vandaag herinnert ons eraan dat God al vanaf het begin zijn plan heeft met deze schepping, met dit heelal. In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. De evangelist Johannes schetst in zijn evangelie onze geschiedenis in beelden van licht en donker: Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Christus is het licht van de wereld. Er is nog steeds duisternis en die duisternis is hardnekkig. Toen Hij kwam nam de duisternis het Licht niet aan en diezelfde duisternis wil nog steeds zijn licht niet aannemen.

Daarover zegt Jezus: “Hierin bestaat het oordeel: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht, omdat hun daden slecht waren. Ieder die slecht handelt, heeft een afschuw van het licht en gaat niet naar het licht toe uit vrees dat zijn werken openbaar gemaakt worden. Maar wie de waarheid doet, gaat naar het licht, opdat van zijn daden moge blijken dat zij in God zijn gedaan (Johannes 3, 19-21).”

Wij verlangen naar een samenleving van goedheid en liefde. Het voorbeeld van goedheid en liefde is Jezus. Wij verlangen naar een samenleving die vrede kent. De bron van vrede is Jezus. Wij verlangen naar een samenleving, een wereld waarin haat wijkt voor liefde, waarin geweld wijkt voor vrede, waarin wraak wijkt voor vergiffenis en waarin verdeeldheid wijkt voor eenheid. Wil je aan zo’n wereld bouwen, dan is Hij degene die we moeten volgen, de bron van liefde, vrede, vergeving en eenheid.

Deze wereld snakt naar Jezus, maar ze houdt zichzelf gevangen in duisternis als ze zijn licht niet in zich toelaat. Deze wereld heeft redding nodig, maar ze moet eerst beseffen dat ze zichzelf niet kan redden, heel de mensheid, iedere mens heeft een redder nodig die ons hieruit verlost.

We vieren dat Gods goedheid en mensenliefde op aarde is verschenen. Het is Kerstmis; het Woord dat God vanaf het begin heeft gesproken, het woord van liefde en goedheid waarmee Hij deze schepping tot stand heeft gebracht, dat Woord in mens geworden, vlees en bloed, is onder ons komen wonen. Volgen we Hem, nemen we zijn Woord in ons op, doen we zoals Hij, dan worden we andere mensen, nieuwe mensen, herboren, opnieuw geboren mensen, niet langer kinderen van de evolutie, maar kinderen van God. Dan pas is Kerstmis voltooid. Amen.

Voorbede

Wij bidden tot God met dankbaarheid en vertrouwen.

Wij bidden voor alle gelovigen wereldwijd en ons allen hier samen, dat wij mogen beseffen dat God om ons bekommerd is omdat Hij ons zijn Zoon geeft, dat het Licht van Christus ons leven mag verlichten, dat wij meer en meer kinderen van het Licht worden, Gods kinderen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze wereld, dat de machten van de duisternis bezwijken in het licht van Christus, dat haat wijkt voor liefde, geweld wijkt voor vrede, wraak wijkt voor vergiffenis en verdeeldheid wijkt voor eenheid. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen. Dat we met Kerstmis in Coronatijd ons bewust worden dat God ons altijd nieuwe kansen biedt, altijd met ons op weg blijft, dat we zijn licht laten schijnen in de donkere delen van ons bestaan. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor grootouders en kleinkinderen, dat we samen mogen ontdekken hoe het Woord van Jezus nieuw leven wekt in ons hart, dat Hij ons de goede richting wijst en een veilig licht is op onze levensweg. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top