Ga naar hoofdinhoud

De zesde zondag van de veertigdagentijd is Palmzondag van het lijden van de Heer, het begin van de Goede Week. Op deze dag horen we het Hosanna en het kruisig Hem vlak na elkaar. Het is een voorproef van Goede Vrijdag wanneer we het lijden van de Heer plechtig gaan herdenken.

Eucharistieviering in de parochiefederatie RRM, in de kerken van de H. Albertus Magnus (Blijdorp), H.H. Laurentius en Elisabeth (kathedraal) en de H. Liduina (Hillegersberg), weekeinde van 27 en 28 maart 2021, om 12.00, 17.00, 19.00, 09.30, 11.00 en 14.00 uur, door plebaan Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: B2021QDR06B

Lezingen

E.L: Jesaja 50, 4-7
Psalm: Ps. 22 (21), 8-9, 17-18a, 19-20, 23-24
T.L: Filippenzen 2, 6-11
Ev. Vers. Filippenzen 2, 8-9
Ev: Marcus 14,1 – 15,47

Homilie

Elke tijd en elke cultuur zoekt een eigen oplossing in het omgaan met het lijden. We lijden op veel fronten, door natuurrampen en ziekten. Daarmee is er al genoeg lijden in de wereld. Maar het grootste lijden veroorzaken wij mensen zelf. Wat mensen elkaar aandoen is onbeschrijfelijk.

Verlangen naar macht, onbeteugeld egoïsme, angst voor je eigen positie, gevangen zitten in een ideologie, gebrek aan respect voor het leven van de ander, achteloosheid en gemakzucht, slaafse volgzaamheid naar de normen van een cultuur, noem alle redenen maar op die hierbij een rol kunnen spelen; het zijn allemaal factoren waardoor wij mensen elkaar leed aandoen.

Jezus wijst een weg door het lijden, niet een weg waardoor we minder lijden of een soort genadepil als pijnverzachter. Hij heeft zelf de lijdenskelk tot op de bittere bodem leeggedronken. Hij wijst een weg door het lijden heen waardoor het lijden in e wereld minder wordt, met name het lijden dat mensen elkaar aandoen.

Jezus draagt het lijden, zonder zich te wreken; kwaad beantwoordt Hij met goedheid; leugen beantwoordt Hij met waarheid; vijandschap beantwoordt Hij met gebed; in alles is het de liefde die de richting wijst, in alles is het de hemelse wijsheid die Hem gidst op de goede weg.

Deze houding is de houding van het offer, de offerbereidheid, jezelf overwinnen, oog krijgen voor je eigen egoïsme, je eigen angsten en krampachtigheid, je eigen gehechtheden en eigenbelang op zoveel fronten. Hij toont ons die weg op de meest radicale en volledige manier.

Christendom is niet een geloof en een levenshouding waardoor we het gemakkelijker krijgen, het is precies andersom, door ons geloof ontvangen we de kracht, het inzicht, de moed, de volharding en de innerlijke vreugde die daarmee gepaard gaat, dat we de weg volgen die Hij wijst, de enige weg die deze wereld verlossing brengt.

We gaan de Goede Week binnen. We willen deze dagen met hem meemaken om zelf te groeien in die houding die vervuld is van hemelse wijsheid en liefde en die bijdraagt aan de bevrijding van deze wereld en van onszelf. Amen.

Voorbede

Bidden wij tot God, die in Christus de wereld met zich verzoent.

Wij bidden voor de Kerk, dat alle gelovigen zich deze dagen mogen bezinnen op de navolging van Christus. Dat wij ons bewuste worden van Gods mateloze liefde. Dat wij met Gods genade in staat zijn het kruis te dragen in het voetspoor van Jezus. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor de wereld, voor machthebbers in politiek en handel, in media en wetenschap, dat allen zich in hun besluiten laten leiden door wijsheid en liefde, dat zij vooral oog hebben voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, dat we in deze Goede Week tijd en ruimte vinden voor stilte en gebed, dat we deze heiige dagen zo met toewijding vieren dat wij werkelijk opgaan naar Pasen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden in dit ‘jaar van het gezin’, op voorspraak van Sint Jozef, dat we de Goede Week en de paasdagen mogen benutten om te groeien in ons geloof, dat we daarmee ook de familieband mogen versterken en verdiepen. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top