Ga naar hoofdinhoud

In het evangelie van deze zondag ontmoeten we Jezus als de Goede Herder. Petrus noemt Jezus in de eerste lezing de hoeksteen, Hij houdt Gods bouwwerk in zijn voegen. Johannes laat ons in de tweede lezing weten dat we eens aan Hem gelijk zullen zijn.

Eucharistieviering in de parochiefederatie RRM, in de kerken van de H. Laurentius en Elisabeth (Kathedraal), de H. Liduina (Hillegersberg) en de H. Dominicus (Het Steiger), weekeinde van 24 en 25 april 2021, om 17.00, 19.00, 09.30, 11.00 en 14.00 uur, door plebaan Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: B2021TMP04B

Lezingen

E.L: Handelingen 4, 8- 12
Ps: Ps. 118 (117), 1 en 8-9, 21-23, 26 en 28cd en 29
T.L: 1 Johannes 3, 1-2
All: Johannes 10, 14
EV: Johannes 10, 11-18

Homilie

We vieren de zondag van de Goede Herder. In deze dagen is het herderschap volop in beeld. Hoe geef je leiding aan het land, aan een bank, in de filmindustrie. De toeslagenaffaire werkt in onze regering nog steeds door. Mensen die fouten en die het falen van het systeem aan het licht brengen worden lastig gevonden. Want het systeem faalt nooit op zich, mensen zijn verantwoordelijk voor het systeem. Tegelijk is het een bekend verschijnsel dat mensen zich ook dikwijls verschuilen achter het systeem.

Voor de politiek en zoveel andere terreinen is Jezus een spiegel, vooral vandaag, nu Hij spreekt over de Goede Herder. Jezus gebruikt daarin een tegenbeeld, de huurling. Hij zegt: De huurling, die geen herder is en geen eigenaar van de schapen, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht weg; de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen.

Het wonderlijke is echter dat je niet of een huurling bent of een goede herder, je kunt van het een overgaan in het ander en terug. Het gaat om de mentaliteit, om het commitment, betrokkenheid, liefde. Het beeld van de huurling schetst iemand die alleen werkt voor zijn loon. Dat is het beeld dat Jezus gebruikt. Zijn loon is het belangrijkst, de schapen, zijn baas, de weide, die interesseren hem niet echt. Op gewone dagen zie je dat echter niet meteen. Als hij zijn werk doet, zodat hij zijn loon waard is, zodat de schapen grazen en hij er geen kwijtraakt, dan zie je het verschil tussen een huurling en een goede herder niet.

Wanneer zie je dat verschil wel? Jezus zegt: “Hij ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht weg.” Zijn eigen hachje is hem meer waard. Als het erom spant, dan wordt het verschil zichtbaar tussen de goede herder en de huurling. Maar iemand kan als goede herder beginnen en toch na een tijd als huurling eindigen, als de luxe je in de greep krijgt, als de status steeds comfortabeler voelt, als de groepsdruk toeneemt, als je idealen verschralen, dan kan je ongemerkt steeds meer huurling worden. Dat ontdek je wanneer je steeds vaker problemen probeert te ontwijken, wanneer je lastige mensen al snel in een hoek zet en van je weg houdt, wanneer je spaargeld en je vakantie steeds belangrijker worden, wanneer je kritiek slecht kunt accepteren. Dan ben je aan het veranderen van goede herder in huurling.

Maar het kan natuurlijk ook andersom. Wanneer je een leidinggevende verantwoordelijkheid hebt omdat je het zo’n leuke job vindt, omdat het een baan is met toekomst, omdat je goed verdient, dan kan het gebeuren dat je steeds meer geraakt wordt door de mensen aan wie je leiding geeft. Dat je zorg om hen hebt, dat zij belangrijker worden dan de winst van het bedrijf. Dan ontwikkel je van huurling tot goede herder.

We moeten ook die goede herder niet alleen voorstellen in belangrijke functies, elke vader en moeder, in feite is ieder mens geroepen om goede herder te zijn voor de naaste met wie je door het leven gaat, thuis, op het werk, in de kerk. Natuurlijk zijn er mensen met een grotere verantwoordelijkheid, maar die kunnen hun verantwoordelijkheid alleen dragen als anderen die meedragen op de goede manier.

Johannes zegt in de tweede lezing: “Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. De wereld begrijpt ons niet en ze kent ons niet omdat zij Hem niet heeft erkend”. Wat is de wereld waar hij hier over spreekt. Wat is die wereld die ons niet begrijpt en niet kent. Johannes doelt hier op die maatschappelijke groepen bij wie bezit, macht, genieten, voordeel voor jezelf, wordt geaccepteerd, bevorderd en bewonderd. Het vreemde is dat we als samenleving daarin heel dubbel zijn. Het liberale marktmechanisme en de vrije markt zijn feitelijk heilig verklaard. Wanneer je als voetballer meer dan honderd miljoen per jaar verdient en we dit als samenleving normaal of acceptabel vinden, je hebt het gemaakt, dan is er iets heel erg scheef. Dat geldt natuurlijk ook voor eigenaars van bedrijven die persoonlijk meer dan honderd miljard aan eigen vermogen hebben. Wij mensen scheppen de structuren waardoor dit mogelijk is. Dit is de wereld waar Johannes over spreekt. Want de rijkdom van enkelen, van rijke groepen en van rijke landen, is ten koste gegaan en gaat nog steeds ten koste van anderen.

Ooit riepen communisten dat ze er iets aan zouden doen. Maar in feite kaapten ze het probleem om voor zichzelf een soortgelijk systeem op te bouwen. Inmiddels hebben de communistische landen het kapitalisme omarmd en wordt Vladimir Putin nu ook genoemd in het rijtje rijkste mensen op aarde. En dit is maar een enkel voorbeeld. Dat is de wereld waarvan Johannes zegt: “Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. De wereld begrijpt ons niet en ze kent ons niet omdat zij Hem niet heeft erkend”.

Toch moet ieder van ons oppassen dat we niet in ons hart datzelfde verlangen hebben, dat we op onze centen zitten, dat ons comfortabele bestaan ten koste mag gaan van anderen, van arme landen, van mijnbouw waar kinderhanden werken, van Amazonewoud dat gekapt wordt omdat het ons beter uitkomt. Je kunt als goede herder beginnen en eindigen als huurling. Vandaag roept Jezus ons op tot bekering, door de weg te bewandelen van huurling naar goede herder. Dat doen we door Hem na te volgen, Jezus die de hoeksteen is voor de opbouw van een beschaving van liefde. Of, zoals Petrus zegt: “Bij niemand anders is dan ook de redding te vinden en geen andere Naam onder de hemel is aan de mensen gegeven waarin wij gered moeten worden.” Amen

Voorbede

Wij zijn Gods kinderen, daarom mogen we tot God naderen met al onze noden, onze zorgen, vreugde en dankbaarheid. Bidden we dan vol vertrouwen.

Wij bidden voor de Kerk, bijzonder op deze roepingenzondag voor onze priester- en diakenopleiding Vronesteyn, om meer roepingen, dat Gods uitnodiging weerklank vindt in de harten van hen die Hij roept. Bidden we ook voor Sander Verschuur die de volgende maand diaken wordt gewijd, om een goede laatste voorbereiding. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor de wereld, dat meer mensen Jezus Woord aannemen en de weg op gaan van de navolging. Bidden we om goede herders in ons eigen land en wereldwijd, om een nieuw herderschap in de regering, maar ook in alle andere gebieden van onze samenleving. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, dat we in ons omzien naar elkaar het voorbeeld volgen van Jezus, de Goede Herder, dat we alle zelfzuchtigheid overwinnen en bereid zijn onszelf in te zetten en prijs te geven omwille van onze naasten. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze gezinnen, bijzonder op voorspraak van Sint Jozef, dat onze huizen meer en meer plaatsen worden waar geloof en roeping gedijen en uitgroeien, dat de navolging van Jezus het program van ons leven wordt. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top