Ga naar hoofdinhoud

Kom, o Geest des Heren, Kom. Dat bidden en zingen we vandaag. Jezus heeft de Heilige Geest gezonden over zijn apostelen op het eerste Pinksterfeest van de Kerk. Wij gedenken deze bijzondere gebeurtenis en bidden dat de Heilige Geest ook onze harten vervult met zijn licht, dat Hij onze ziel geneest en zacht maakt wat is verstard.

Eucharistieviering in de parochiefederatie RRM, in de kerken van de H.H. Laurentius en Elisabeth (Kathedraal) de H. Liduina (Hillegersberg), de H. Dominicus (Het Steiger) en de H. Petrus Banden (Overschie), weekeinde van 22 en 23 mei 2021, om 17.00, 19.00, 09.30, 11.00 en 14.00 uur, door plebaan Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: B2021TMPTPiB

Lezingen

E.L: Handelingen der Apostelen 2, 1-11
Psalm: Ps. 104 (103), 1ab en 24ac, 29bc-30, 31 en 34
T.L: Galaten 5, 16-20
All. Vers. Alleluia. Kom, heilige Geest, vervul het hart …
EV: 15, 26-27. 16, 12-15

Homilie

De vrucht van de Geest is: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid. Is dat niet precies wat deze wereld nodig heeft?

Wie herinnert zich nog 1965, het was het jaar dat ik naar het kleinseminarie bij de Salesianen in ‘s-Heerenberg ging. Het is het jaar waarin het Tweede Vaticaans Concilie begon en ook de tijd waarin de Flower-Power opkwam. We kennen uit die tijd de volkswagen busjes vol geschilderd met bloemen. In 1967 kwamen de Beatles met All you need is love. Is dat wat de apostel Paulus bedoelde met zachtheid en ingetogenheid? In 1969 hielden John Lennon en Yoko Ono een Bed-In. Het was hun pacifistische protestactie vanuit het Hilton hotel in Amsterdam tegen de Vietnamoorlog waarmee zij wereldwijd aandacht kregen. Is dat wat Paulus bedoelde met liefde, vreugde, vrede en geduld?

De afgelopen week zijn we weer geconfronteerd met bommen op Palestijnse en Joodse huizen. Een oud conflict laait steeds weer op omdat er geen echte oplossing wordt gevonden. Als het nu weer even rustig lijkt te zijn met een staakt-het-vuren, waarbij beide partijen de overwinning opeisen, is dat slechts tijdelijk. Trump dacht kort geleden even te scoren door Israël de vrije hand te geven in Jeruzalem. Uiteindelijk liepen zo de spanningen alleen maar weer verder op.

Toen in 1994 de erkenning van de staat Israël door het Vaticaan gevolgd werd door het uitwisselen van ambassadeurs, werd dit mede ingegeven door hoopvolle ontwikkelingen voor de vrede tussen Israël en de Palestijnen. Maar zo zie je dat schijn bedriegt.

Dat waar het Vaticaan voor pleit is niet zomaar een kerkelijk belang, maar gaat over rechtvaardigheid als basis voor een echte oplossing en stabiele vrede. Ik citeer de de Katholieke Raad voor het Jodendom over de stand van zaken in 2020:
1. De Heilige Stoel pleit consequent voor “veiligheid voor de staat Israël, stichting van een staat voor het Palestijnse volk, ontruiming van de bezette gebieden, een internationaal gegarandeerde bijzondere status voor de heiligste delen van Jeruzalem en een rechtvaardige oplossing voor de Palestijnse vluchtelingen.”
2. Daarnaast vraagt de Kerk bijzondere aandacht voor de precaire positie van christenen zowel in Israël als in de Palestijnse gebieden.
3. De christelijke heilige plaatsen blijven onverminderd de aandacht van de Heilige Stoel houden.
4. De juridische afwikkeling van de basisovereenkomst van 1993 tussen het Vaticaan en Israël is nog steeds niet voltooid. Daarin spelen zowel de politieke ontwikkelingen in Israël en de Palestijnse gebieden alsook hardnekkige vooroordelen aan katholieke en Joods-Israëlische kant zeker een rol.

Helaas lossen de wereldproblemen zich niet op met een flower-power beweging, hoe aardig ook. Ook niet met een bed-in. Vrede die oude conflicten tot verzoening brengt kan alleen komen met rechtvaardigheid, barmhartigheid, respect en erkenning van de menselijke waardigheid. Dat vraagt taaie onderhandelingen, maar vooral bereidheid om tot vrede te komen en geclaimde rechten opnieuw te bezien.

Het feest van vandaag, het Pinksterfeest, gaat over de Heilige Geest. Daarvan zegt Paulus: De vrucht van de Geest daarentegen is: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid. Juist bij conflicten zie je dat het daaraan ontbreekt.

De wereld heeft de Heilige Geest nodig. Maar de Heilige Geest is niet los verkrijgbaar. Het is het totaalpakket van de Heilige Drieëenheid. Door Jezus leren we God als barmhartige Vader kennen. Van de Vader zal Jezus ons de Helper zenden. Die Helper zal over Jezus getuigenis afleggen.

Hoe lang blijft de wereld aanmodderen, maar ook wij Christenen, ook wij modderen dikwijls maar wat aan. We kunnen pas echt Pinksteren vieren wanneer we bereid zijn Jezus in zijn volledigheid na te volgen. Bij de liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid die Paulus noemt, en die Hij heeft ontdekt in Christus en de Christenen, daarbij hoort ook het kruis van Christus, de vernedering, het prijs geven van wat je als je rechtmatige bezit kunt claimen.

De houding van Jezus is die van ontvankelijkheid, niet van nemen, is die van gunnen, niet van claimen. Als iemand u op de linkerwang slaat, keer hem de rechter toe; als iemand u één mijl vordert om mee te gaan, ga er twee; eist iemand je bovenkleed, geef ook je onderkleed. Om dat te kunnen hebben we het voorbeeld van Christus nodig en het vuur van de Heilige Geest.

Het lijkt erop dat de conflicten wereldwijd eerder toenemen dan afnemen. Dachten we na de Tweede Wereldoorlog: “Dat nooit meer”, inmiddels hebben we Bosnië en Herzegovina meegemaakt, Rwanda, recentelijk de Jezidi’s en de Rohingya’s en een wereldwijde christenvervolging die groter is dan ooit.

Deze wereld heeft de Heilige Geest nodig, ze heeft Christus nodig. Het is de taak van de Kerk en dus ook van ieder van ons om Christus te verkondigen, aangevuurd door de Heilige Geest; zonder God, Vader, Zoon en Heilige Geest zal de wereld nooit ontsnappen aan de cirkelgang van haat en oorlog. Amen.

Voorbede

Op het woord van Jezus bidden wij om de Heilige Geest.

Wij bidden voor alle Christenen, dat zij eerst zelf ontvankelijk zijn voor de Heilige Geest, de Geest van Vader en Zoon, dat zij zelf bereid zijn Christus na te volgen, bidden wij om de gaven van wijsheid en geduld, verdraagzaamheid en bovenal de liefde van Christus. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor de wereld om vrede in het Midden Oosten en in zoveel andere gebieden in de wereld, dat de claims op land en bezit en eigen voordeel niet langer het laatste woord hebben, maar respect voor elkaar, wederzijdse erkenning en het gunnen van levensruimte. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, wij vragen om de gaven en de vruchten van de heilige Geest: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid. Dat wij onze zelfzucht kruisigen met alle hartstochten en begeerten en leven door en volgens de Geest. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden op voorspraak van Sint Jozef in dit jaar van het gezin, dat we in onze gezinnen de ruimte geven aan de Heilige Geest, die één maakt en verbindt, die troost schenkt en bemoediging, sterkte en verstand, wijsheid en liefde. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top