Ga naar hoofdinhoud

Jezus vraagt aan ons dat wij elkaar blijven zien door de ogen van die vader, elkaar als broers en zussen blijven zien. Dat we menselijke zwakheden incalculeren, niet met een berekend risico, maar met een voorschot van liefde. Jezus vraagt dat we onze vijanden blijven zien als kinderen van God, die nog altijd kans maken op bekering.

Eucharistieviering 18 februari 2007, om 09.30 en 11.00 uur in de parochiekerken van de H. Willibrordus en De Goede Herder te Wassenaar, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: C2007DHJ07C

Lezingen

E.L: 1 Sam. 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23.
T.L: 1 Kor. 15, 45-49
EV: Luc. 6, 27-38

Homilie

Een schitterend verhaal van David. In de oorlog, je vijand op zijn zwakst, hij slaapt. Je hoeft de lans maar te pakken en toe te slaan. Wie laat zo’n kans voorbijgaan …? David!

We kennen de stoere verhalen van David, hoe hij Goliath verslaat. Dan komen er nog meer stoere verhalen op, hoe hij eens met zijn blote handen een leeuw had gedood. De vrouwen waren helemaal weg van hem; koning Saul overwint ze met duizend, maar David overwint ze met tienduizend. Maar David is ook weg van de vrouwen, zijn verlangens overheersen hem zo, dat zijn diepste idealen op de achtergrond raken.

Als Jezus ‘Zoon van David’ wordt genoemd, is dat niet alleen een verwijzing naar de genealogie, de de afstamming, een nieuw prinsje met oude rechten. Nee, het is tevens een verwijzing naar de sterke staaltjes van David. Maar…, Jezus is selectief, uiterst selectief, meer nog, Hij overtreft David in alles. Zijn sterke kanten neemt Hij over, maar zijn manier van werken niet. Jezus wordt net zo bewonderd als David, maar Jezus blijft vrij om de weg van God te volgen.

Vandaag een schitterend verhaal. David wordt opgejaagd door koning Saul. Saul zoekt David te doden en de belangrijkste drijfveer is afgunst. Saul weet dat zijn koningschap is verlopen. Het is nooit geworden wat het had moeten zijn. En David heeft wel Gods zegen. Saul is een brok afgunst. Hij zoekt David te doden. En nu heeft David de kans om van zijn vijand te worden verlost, hij hoeft maar toe te steken.

En wat zegt David dan? ‘Nee, dood hem niet! Wie slaat ongestraft de hand aan de gezalfde van de Heer?’ Dat lijkt dom, maar het is groots. Wat doet David hier? Hij doet hetzelfde wat hij deed bij de strijd tegen Goliath. Alle soldaten vroegen zich af: ‘Ben ik sterk genoeg voor die grote strijder. Kan ik hem overwinnen? Nee, dat red ik nooit …’, en allemaal dropen ze af. David zei: ‘Hij lastert God. Dan durf ik met Gods hulp de strijd aan. Ik wil strijden voor God. Maar dan ook op de manier van God, met niets meer dan de wapenen van een herder. Een slingersteen. Zo overwint David vandaag Saul op een andere manier. Hij beantwoordt kwaad met goedheid. Hij spaart een leven in plaats van het te nemen.

Wanneer we dan vandaag Jezus horen zeggen: ‘Bemin uw vijanden, doet wel aan die u haten, zegent hen die u vervloeken.’ Dan is Jezus hier op en top ‘Zoon van David’. Maar dan wel in de overtreffende trap. David spaart Saul, hij laat de afrekening aan God. Maar Jezus nodigt uit tot meer. Bemin uw vijanden. Doe goed aan hen die je haten. Dus niet alleen, spaar hun leven, maar doe goed.

En Jezus gaat verder: ‘keer je andere wang toe. Leen uit, ook als je weet dat je het niet terug zult krijgen. Ja maar, zo kan een economie toch niet draaien, zo kan een bank toch niet werken. Nee, de gewone economie niet, maar Gods heilseconomie wel. Inderdaad een bank zal dat niet doen, maar jij kan het wel doen. Trouwens, er zijn wel degelijk initiatieven van banken die deze risico’s hebben durven nemen en er inmiddels wel bij varen. Jarenlang konden in achterstandsgebieden de armsten, geen lening krijgen van de bank. Zelfs geen kleine lening, want het risico was te groot dat ze niet zouden aflossen.

Totdat een economieprofessor zelf een lening van 27 Dollar uitgaf. Met het risico dat hij het niet terug zou krijgen. Maar hij kreeg het wel terug en het micro krediet was geboren. Micro krediet is inmiddels enorm in ontwikkeling en ook grote banken stappen erin, want het is big business met soms wel 20% rente. Bij de banken is het een gecalculeerde houding. Jezus gaat veel verder en Hij is ons voorbeeld. Leen uit, zonder erop te rekenen iets terug te krijgen.

Dus, wanneer u financieel wat reserves hebt, kunt u ook micro krediet projecten steunen, maar dan een die niet opnieuw woekerrentes vraagt. Beter is het onze missionarissen te steunen en gewoon te geven. Want het Evangelie gaat verder. Het gaat uiteindelijk ook om ons dagelijks leven. David spaart Saul. Waarom? Hij zegt: ‘Wie slaat ongestraft de hand aan de gezalfde van de Heer?’ David ziet Saul niet als een vijand, hij blijft hem zien als de koning, die door God is gezalfd, de gezalfde is in het Hebreeuws ‘Messias’. Saul is een messias, zoals David zelf ook een gezalfde is, een messias. David beseft dat zijn zalving niets meer is dan de zalving van Saul. Hij blijft Saul zien in zijn relatie met God. En dat is wat Jezus ook aan ons vraagt.

Jezus geeft daar in het verhaal van de verloren zoon een mooi voorbeeld van. Als de verloren zoon weer thuis komt. Is de oudste zoon in alle staten, hij is woedend. Hij zet zelfs geen voet meer in huis. Zijn vader moet naar hem toekomen. Het is de omgekeerde wereld. Dan zegt die oudste zoon: ‘Nu die zoon van u is teruggekeerd, die zoon van u, die alles heeft gedaan wat God verboden heeft …’ Dan zegt de vader: ‘Die broer van jou, was dood en is levend geworden’; ‘die broer van jou’.

Jezus vraagt aan ons dat wij elkaar blijven zien door de ogen van die vader, elkaar als broers en zussen blijven zien. Dat we menselijke zwakheden incalculeren, niet met een berekend risico, maar met een voorschot van liefde. Jezus vraagt dat we onze vijanden blijven zien als kinderen van God, die nog altijd kans maken op bekering. Jezus heeft tot het laatst die houding ingenomen. Zelfs voorbij de dood, voorbij de afrekening, voorbij de ondergang, de vijanden hebben je klein gekregen, ja zelfs voorbij jouw vernietiging, hield Hij vol: ‘Vader’, zo bad Hij voor zijn moordenaars, ‘vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen’. Zo heeft pater Maximiliaan Kolbe in het concentratiekamp gebeden voor de beulen en de kampbewakers. Zo vraagt Jezus het aan ons.

Nu leven wij in vrede. We kunnen ons eigen domein goed afschermen. De risico’s worden kleiner, we kunnen de sfeer bewaken en bewaren. Geen Christenvervolging, alhoewel, er is een sluipende Christenvervolging bezig die terrein wint. Geen bloedvergieten, we leven veilig, alhoewel, wereldwijd is dat anders. Maar hier hebben we het niet slecht. Toch vraagt Jezus ook ons, niet een mijl mee te gaan maar twee mijl. Niet alleen je bovenkleed, met status en aanzien af te geven, maar ook je onderkleed, waarin je jezelf zo veilig voelt. Hij vraagt aan ons voor Hem uit te komen, ook waar het niet in dank wordt afgenomen. Tegelijk vraagt Hij dat we elkaar steeds meer zien als kinderen van de ene Vader. Doe dát voor de ander, wat jij hoopt dat de ander ook voor jou doet. Daarmee overtref je de tien geboden, daarmee overtreft je de wet en de profeten, daarmee overtref je David, de micro kredieten en nog veel meer, want dan doe je mee met Jezus, dé Messias, en bouw je mee aan het Koninkrijk van God. Amen.

Voorbede

Bidden wij tot onze Vader in de hemel.

Bidden wij voor de Kerk, voor alle vredebrengers. Dat zij ook zelf leven uit de vergevende liefde van Christus en erin mogen slagen een nieuwe mentaliteit te bevorderen van verzoening en herstel. Laat ons bidden.

Bidden wij voor de wereld, de maatschappij waarin wij leven en werken. Dat de Christelijke houding van niet veroordelen, van verbroedering en verdraagzaamheid, van begrip en tegelijk duidelijkheid meer en meer mag toenemen. Laat ons bidden.

Bidden wij voor allen die leven in oorlogsgebieden, dat zij volhouden om de spiraal van geweld te doorbreken met de overtreffende liefde van Christus. Vragen wij voor hen om wijsheid en evenwichtigheid, om vindingrijkheid en doortastendheid, om trouw en geduld. Laat ons bidden.

Bidden wij voor een nieuwe evangelisatie. Dat we erin slagen de Blijde Boodschap van Gods liefde, die we in Christus hebben leren kennen, uit te dragen, te verkondigen, voor te leven en door te geven. Opdat allen Gods liefde leren kennen en deze wereld mag genezen. Laat ons bidden.

Intenties

Back To Top