Ga naar hoofdinhoud

Wij kunnen veel van Jozef leren. Vooral die luisterende houding, waardoor hij het woord van de engel kon ontvangen. Ook de bereidheid het leven en de last van het leven aan te nemen en met Gods hulp te dragen. We leren van Jozef echte wijsheid, waardoor hij een goede vader voor Jezus kon zijn.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerk van de H. Jozef te Wassenaar, 19 maart 2013, om 19.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Eucharistieviering beluisteren vanuit de St. Jozefkerk te Wassenaar (MP3)

Preek beluisteren vanuit de St. Jozefkerk te Wassenaar (MP3)

Preek: C2013JOZEF19CAUFX

Lezingen

E.L.: 2 Samuël 7,4-45.12-14a.16
Ps.: 89 (88), 2-3, 4-5, 27 en 29
T.L.: Romeinen 4,13.16-18.22
Vers: Psalm 84 (83), 5
Ev.: Matteüs 1,16.18-21.24a

Homilie

“Discreet, deemoedig, in stilte, maar steeds aanwezig en in volmaakte trouw ook dan, wanneer hij niet begrijpt”. “Laat ons nooit vergeten dat de ware macht die van dienstbaarheid is.”

Een paar zinnen over de heilige Jozef, tijdens de inauguratie van de paus deze ochtend uit zijn homilie. De paus koppelde dit aan het dragen van het kruis. Daar heeft hij de afgelopen dagen meerdere keren over gesproken, alsof hij ons allen eraan wil herinneren dat je Christen niet kunt navolgen, als je niet bereid bent het kruis te dragen. Dan bedoelt hij met name het kruis dat de liefde meebrengt.

Echte liefde doet pijn. Natuurlijk zijn er mooie troostvolle momenten waarin de liefde het leven zoet maakt, maar iedere vader en moeder heeft momenten dat de liefde voor je kinderen ook pijn doet, dat de liefde in je huwelijk ook lijden meebrengt. De heilige Jozef weet daar alles van.

Liefde en leven horen bij elkaar. God heeft de schepping zo ingericht dat de liefde tussen man en vrouw het verlangen en de mogelijkheid in zich draagt het leven door te geven. Dan is liefde heel concreet levengevend. Maar liefde is op duizenden andere manieren ook levengevend. Wat wordt er van de gezondheidszorg als artsen en medisch personeel geen liefde meer zouden hebben voor de patiënten, voor de zieken en de lijdende mens. Wat zou er van het onderwijs worden wanneer leerkrachten en docenten geen liefde hebben voor hun leerlingen en studenten. Liefde heeft vele kanten. Wat zou er van het huis worden als de metselaar heen liefde heeft voor zijn vak. Wat zou er van de rechtspraak worden als de rechter geen liefde heeft voor rechtvaardigheid.

Vandaag horen we in de lezing behalve de liefde ook over hoop en geloof. Van Abraham zegt de tweede lezing: Tegen de hoop in heeft hij gehoopt en geloofd dat hij vader zou worden van vele volken, gelijk hem gezegd was: “Zo talrijk zal uw nageslacht zijn.” Daarom werd het hem als gerechtigheid aangerekend.

Wat van toepassing is op Abraham mogen we ook toepassen op Jozef. Wat heeft hij gehoopt en verwacht? Er zijn apocriefe geschriften, verhalen uit de tweede eeuw die oude tradities over Jozef weergeven. Jozef is daarbij altijd een oude man, die al kinderen heeft uit een eerder huwelijk, een weduwnaar dus die Maria in huis neemt om te zorgen voor huis en kinderen.

In latere tijden wordt Jozef gaandeweg jonger afgebeeld, dan is het een jong stel dat op reis gaat naar Bethlehem. Maar hoe je hem ook voorstelt, zijn liefde en zorg voor Maria heeft heel wat problemen meegebracht. Waaruit haalde Jozef nu de kracht om de liefde te bewaren en de liefde trouw te blijven, daar waar het lijden de liefde vergezelt.

Wat bedoelt het Evangelie met een rechtvaardige? Zo wordt Jozef genoemd. Een rechtvaardige is iemand die zowel Gods wetten naleeft en goed is voor zijn naaste. Jozef is een gelovige man die ook gevoelig is voor Gods ingevingen. Het verhaal van de engel laat zien dat Jozef in crisissituaties te rade gaat bij God. Kiezen tussen twee onmogelijke situaties, bij Maria blijven met alle problemen van dien of bij Maria weggaan, met eveneens zoveel problemen.

Dat Jozef antwoord krijgt van de engel betekent dat God hem antwoord geeft. Zijn gebed wordt verhoord, de donkere nacht met een moeilijk dilemma, wordt verlicht door Gods antwoord.

Daarmee zijn de problemen niet over, maar hij weet dat hij de liefde kan bewaren en doen wat God wil. Hij weet dat hij andere problemen krijgt, maar dat hij ze met Gods hulp zal overwinnen. Hij weet het goed is om Maria bij zich in huis te nemen en zorg te dragen voor dit Kind.

Wij kunnen veel van Jozef leren. Vooral die luisterende houding, waardoor hij het woord van de engel kon ontvangen. Ook de bereidheid het leven en de last van het leven aan te nemen en met Gods hulp te dragen. We leren van Jozef echte wijsheid, waardoor hij een goede vader voor Jezus kon zijn.

De patroon van deze kerk blijft altijd een inspirerend voorbeeld. Weinig woorden, veel goede daden. Liefdevol en trouw of zoals de paus vandaag zei: “Discreet, deemoedig, in stilte, maar steeds aanwezig en in volmaakte trouw ook dan, wanneer hij niet begrijpt”. “Laat ons nooit vergeten dat de ware macht die van dienstbaarheid is.” Amen.

Voorbede

Bidden wij tot God, de barmhartige Vader.

Wij bidden voor de Kerk, voor onze nieuwe paus, Franciscus, vandaag op voorspraak van de heilige Jozef, dat de Heilige Geest hem wijsheid schenkt en barmhartigheid, opdat hij een gids mag zijn voor alle mensen van goede wil. (Laat ons bidden.)

Wij bidden voor onze samenleving, om een vernieuwd elan in de huwelijkstrouw. Dat alle mensen kracht mogen krijgen om liefde en lijden niet te verbreken maar vol te houden als een bron van leven voor velen. (Laat ons bidden.)

Wij bidden voor onze parochiegemeenschap van de H. Augustinus, voor onze locatie hier van de H. Jozef, vragen we in deze veertigdagentijd om een geest van eenvoud en trouw, die gepaard gaat met kracht om Gods wil te doen. (Laat ons bidden.)

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor jong en oud, we vragen om de Heilige Geest, dat de oudere generatie aan de jeugd wijsheid mag leren, zelfbeheersing en liefde, opdat de nieuwe generatie in staat zal zijn tot oprechte huwelijkstrouw. (Laat ons bidden.)

Back To Top